— Ville-Veikko Mastomäki

Tietopalvelun muistio lapsiperheiden käytetävissä olevien tulojen vähenemästä

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan.

-> Lataa muistio tästä <-

Tarkasteltavat reformit:

Laskelmassa tarkastellaan eräiden erityisesti lapsiperheisiin kohdistuvien säästötoimenpiteiden mittaluokkaa.

Tarkoituksena on luoda tarkempi käsitys eri säästötoimenpiteiden lapsiperheisiin kohdistuvasta yhteenlasketusta summasta.

Laskelmassa huomioidaan seuraavat hallituksen säästötoimenpiteet:

  • Lapsilisien indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen (2016 alkaen) ja 0,85 prosentin leikkaus (2017)
  • Päivähoitomaksujen sekä aamu- ja iltapäivähoitomaksujen korotukset
  • SOTE-asiakasmaksujen korotukset
  • Opintotukiuudistus Lisäksi lasketaan kilpailukykysopimusluonnoksen (29.2.2016) vaikutus lapsiperheisiin.

Kilpailukykysopimuksesta huomioidaan julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkaus 30 prosentilla (2017–2019) ja palkansaajan sosiaalivakuutusmaksujen korotukset vuosina 2017–2020. Laskelmassa huomioidaan erikseen myös hallituksen päätösperäiset henkilöverotukseen kohdistuvat muutokset vuosina 2016–2019. 

-> Lataa muistio tästä <-