— Ville Niinistö

Ville Niinistö puoluekokouksessa: Meidän on rakennettava parempi huominen lapsillemme - hallituksen leikkaukset voidaan torjua kunnissa

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö esitti puheessaan tulevaisuuteen katsovaa vaihtoehtoa hallituksen leikkauspolitiikalle tänään Vihreiden puoluekokouksessa Lahdessa. Hän haastoi Vihreät kasvamaan koko Suomen puolueeksi ja asetti tavoitteeksi kuntavaalivoiton sekä hallituksen leikkausten torjumisen kunnissa.

- Me haluamme tarjota vaihtoehdon, joka puolustaa, sitä mikä on arvokasta, ja uudistaa Suomea ihmisten ja ympäristön ehdoin. Tätä maata on aina rakennettu sillä lupauksella, että meidän sukupolvemme tekee tästä maasta parempaa lapsillemme. Me vihreät pidämme tästä lupauksesta kiinni. Suomi nousee nostamalla ihmisiä, Niinistö linjaa.

- Sipilän hallituksen tiellä Suomi alkaa kilpailemaan sillä, että ihmisten palkkoja lasketaan, että julkisia palveluja leikataan, että naisia ohjataan työstä kotiin ja että nuorten koulutustasoa lasketaan. Se reitti ei johda eteenpäin - vaan se johtaa takaisin sinne mistä aikaa sitten tulimme, Niinistö varoittaa.

Niinistö nostaa puheessaan esiin erityisesti lapsiperheiden ja naisten aseman heikentämisen hallituksen leikkausten ja maksukorotusten vuoksi. Hän vaatii perhevapaajärjestelmän remonttia ja perustuloa.

- Perhevapaita uudistamalla voimme saada isät kantamaan vastuutaan pienten lasten hoidosta, helpottaa äitien paluuta työelämään ja tehdä työelämästä joustavampaa lapsiperheille. Se on meidän feministien tehtävä. Me haluamme kasvattaa poikamme kunnioittamaan naisten tasavertaisuutta ja tyttäremme rikkomaan lasikattoja, Niinistö sanoo.

- Perustulo voi olla Suomen seuraava peruskoulu, uudistus, josta on esimerkiksi maailmalle. Sen avulla yritteliäisyys ja omat valinnat kannattavat. Se nostaa ihmisiä köyhyydestä osaksi yhteiskuntaa, Niinstö jatkaa.

Niinistö näkee kevään 2017 kunnallisvaaleissa mahdollisuuden jatkaa työtä hallituksen leikkauspolitiikan haastamiseksi.

- Kunnallisvaaleissa meidän on noustava tämän maan uudistamisen yhdeksi päävaihtoehdoksi. Me tarjoamme inhimillisen vaihtoehdon hallituksen koville arvovalinnoille. Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta. Kunnissa me voimme kaataa ne, Niinistö linjaa.

- Äänestämällä vihreitä tietää, että kunnissa panostetaan varhaiskasvatukseen ja torjutaan Sipilän hallituksen leikkaukset lasten täydestä oikeudesta varhaiskasvatukseen, ryhmäkokojen kasvattaminen ja päivähoitomaksujen korottaminen. Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen maksukorotukset terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunnissa voimme torjua ne, Niinistö jatkaa.

Niinistö asettaa Vihreiden kunnallisvaalitavoitteeksi saada valtuutettuja yhä useampaan kuntaan ja nousta suureksi puolueeksi kaikissa keskisuurissa kunnissa. Vihreiden tavoitteena on myös nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi kevään kunnallisvaaleissa.

- Meille vihreille kaupungit ja maaseutu ovat yhtä lailla osa tämän hienon maan tarinaa. Me haluamme, että  kaupunkeja rakennetaan kestäviksi uusilla liikenneratkaisuilla, uusiutuvalla energialla ja lähiruualla. Näin luodaan samalla työtä myös maaseudun uusille tuotteille ja menestykselle, Niinistö painottaa.

Niinistö haastaa myös Vihreät olemaan muutoksia aikaansaava ja suomalaisia yhteenkokoava puolue.

- Voidaksemme ratkaista aikamme haasteet, meidän on noustava suurten puolueiden joukkoon. Se ei ole ilmoitusasia. Vaan se on tavoite, joka myös velvoittaa meitä. Meidän on pystyttävä osoittamaan, että me saamme tavoitteitamme läpi. Meidän on myös pystyttävä osoittamaan, että me olemme puolue, joka kokoaa suomalaisia yhteen. Olemalla ihmisille turvallinen kumppani muutoksessa, me voimme olla uskottava, tuleva pääministeripuolue, Niinistö sanoo.

- Suomi on maa, joka on noussut menestystarinaksi kouluttamalla lapsensa, pitämällä huolta koko kansasta ja heidän terveydestään, teollistamalla elinkeinonsa sekä nostamalla osaamisensa tasoa. Se on meidän tehtävämme myös jatkossa. Rakennetaan tätä maata lapsillemme paremmaksi. Tämä on se lupaus, joka meidän on pidettävä. Tämä on se Suomi, joka meidän on yhdessä jälleen rakennettava, Niinistö päättää puheensa.


- -

Niinistön puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2016/05/ville-niiniston-puhe-vihreiden-puoluekokouksessa-lahdessa-2152016

Puoluekokouksesta julkaistaan kuvia median vapaasti käytettäväksi osoitteessa: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/mediapankki => Puoluekokous 2016