Ville Niinistö vappupuheessaan: Suomi nousee inhimillisillä uudistuksilla työhön ja koulutukseen

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö puhui Turussa Aito vihreä vappu -tapahtumassa vappupäivänä toivon ja tulevaisuudenuskon merkityksestä Suomen tulevaisuudelle. Hän haastoi Sipilän hallituksen näköalattomat leikkaukset ihmisten perustoimeentulosta ja koulutuksesta.

- Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhlaa. Molempia ryhmiä Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on kohdellut kovaa. Suomi ei nouse koulutusleikkauksilla ja palkkojen polkemisella vaan inhimillisillä uudistuksilla. Ihmiset tarvitsevat näköalattomuuden ja sanelun sijaan toivoa ja tulevaisuudenuskoa, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä hallituksen kovat arvot vaikeuttavat myös talouden uudistamista. Investointeja uuteen osaamiseen ei tehdä tarpeeksi, koulutusleikkaukset vaarantavat tuotekehityksen tasoa ja esitys perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta maahanmuuttajille sekä kiristynyt asenneilmapiiri heikentävät työmarkkinoidemme vetovoimaa. Hallitus ei ole kantanut tästä ilmapiirin huonosta kehityksestä vastuutaan.

- Suomi menestyy avoimena ja suvaitsevaisena taloutena, jossa on vakaa toimintaympäristö. Alamme olla tilanteessa, jossa hallituksen kovat arvot vaarantavat myös elinkeinoelämän vetovoimaa. Kuka haluaa investoida maahan, jossa työmarkkinatilanne on epävarmuudessa, koulutustasoa lasketaan ja maahanmuuttajien asemaa vaikeutetaan? Nyt tarvitaan suunnanmuutosta, jolla Suomessa investoidaan ihmisille kestävään tulevaisuuteen, Niinistö korosti.

1900-luvun alussa työväenliike vaati Forssan ohjelmalla korjauksia teollisen vallankumouksen ongelmiin. Niinistön mukaan nyt aikamme haasteissa on samalla tavalla nostettava ihmisen arjen ongelmien ratkaiseminen keskeiseksi tavoitteeksi. Puhe hintakilpailukyvystä sekä palkkojen leikkaukset ovat kovaa politiikkaa, jossa ihminen unohtuu.

- Sipilän hallitus on koko ensimmäisen vuotensa keskittynyt yhteiskunta- tai kilpailukykysopimukseen, jonka koko ihmiskuva on kova: hallitus luulee Suomen nousevan kilpailemalla alhaisemmilla palkoilla. Erityisesti julkista sektoria arvostellaan "pöhöttyneeksi" ja kurmuutetaan, kun lomarahoja halutaan leikata. Sairaanhoitajat ja opettajat ovat palkkansa ansainneet. Jatkuva puhe lisäleikkauksista heikentää ihmisten jaksamista ja motivaatiota työelämässä, Niinistö sanoi.

Niinistö korosti, että nyt tarvitaan inhimillisiä uudistuksia, jotka nostavat ihmisiä työelämään, helpottavat työntekoa eri elämäntilanteissa ja vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa. Ei voida vain puolustaa vanhaa, vaan on etsittävä tähän aikaan sopivia ratkaisuja. Perustulokokeiluun satsaaminen, uuden ympäristöteknologian käyttöönoton vauhdittaminen, digitalisaatio ja joustavampi työelämä ovat välineitä siihen.

- Me vihreät uskomme, että Suomi nousee panostamalla korkeaan osaamiseen ja koulutustason nostamiseen. Siksi hallituksen on nyt peruttava koulutuksen ja opintotuen leikkaukset. Meillä ei ole varaa menettää parhaita kykyjämme irtisanomisiin korkeakouluissamme tai heikentää nuorten koulutuksen tasa-arvoa. Me uskomme, että Suomi nousee kun lisäämme ihmisten mahdollisuuksia omiin elämänvalintoihinsa ja helpotamme työhön pääsyä. Siksi sosiaaliturvaa on uudistettava kaikille kuuluvalla perustulolla ja yrittäjyyttä on helpotettava. Valtaosa tulevista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä palvelualoille, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Suomi on aina pärjännyt sillä, että pyrimme nostamaan osaamistamme ja tuottavuuttamme. Sipilän hallituksen strategia leikkaa koulutuksesta, alentaa palkkoja ja suuntaa Suomea raaka-ainetaloudeksi. Se on väärä suunta.

- Työelämässä on huomio laitettava tuottavuuden nostamiseen, teknologian käyttöönottoon ja ihmisille joustavaan työntekoon. Esimerkki joustavuudesta olisi perhevapaiden kehittäminen sellaiseksi, että myös isät käyttävät perhevapaita enemmän ja että toisen vanhemman kotiin jäämisen sijaan osa-aikainen työnteko lisääntyisi. Suomalaisten paras kilpailuvaltti on päämme sisällä. Me pärjäämme kun pidämme ihmisistä huolta, Niinistö sanoi.

Lisätietoja

Ville Niinistö