— Ville Niinistö

Ville Niinistön ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa Suomen suunnasta 18.5.2016

Arvoisa puhemies,
 
Tässä maassa on aina rakennettu
parempaa huomista lapsillemme.


 
Suomi on maa, joka sanoo lapsilleen:
Me koulutamme teidät paremmin.
Me pidämme terveydestänne huolta.
Me säilytämme luonnon teille arvokkaana ja puhtaana.
 
Tämä on se lupaus,
jonka eteen suomalaiset ovat
valmiita tekemään töitä,
luopumaankin asioista.
 
”Kunhan vain lapsillamme
on asiat sitten paremmin.”
 
Tämä on se lupaus, joka meidän on pidettävä.
Se on vihreiden vaihtoehto Suomen suunnaksi.
 
Arvoisa puhemies,
 
Sipilän hallitus ei tätä ihmisille suo.
Hallitus leikkaa siitä, mikä on kaikkein arvokkainta.
 
Se leikkaa heikompiosaisilta ja lastemme koulutuksesta.
Se ohjaa naisia työstä kotiin ja sulkee Suomea maailmalta.
 
Hallitus ei luo toivoa, vaan näköalattomuutta.
Siksi sen leikkaukset tuntuvat erityisen kovilta.
 
Arvoisa puhemies,
 
Hallitus on erityisen kova naisia ja lapsiperheitä kohtaan.
Silti hallitus ei tee vaikutusarvioita.
 
Vihreät teetti eduskunnan tietopalveluilla laskelman
hallituksen toimien vaikutuksista lapsiperheiden toimeentuloon.
 
Luvut ovat hätkähdyttäviä.
 
Lapsiperheet menettävät
625 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä.
Niistä tuloveron kevennykset korvaavat vain
95 miljoonaa euroa.
 
Kahden julkisella sektorilla työskentelevän aikuisen perhe,
jossa on kaksi lasta päivähoidossa,
menettää kuukaudessa 261 euroa
eli 6 prosenttia tuloistaan.
 
Yksinhuoltaja,
jolla on yksi lapsi päivähoidossa ja toinen iltapäiväkerhossa,
menettää 110 euroa kuukaudessa
eli 4,3 prosenttia.
 
Entä opiskelijaperheet?
 
Kahden opiskelijan perhe,
joista toinen on osapäivätöissä ja joilla on yksi lapsi päivähoidossa,
menettää 165 euroa kuukaudessa
eli 8,4 prosenttia!
 
Onko tämä hallituksen mielestä vastuullinen tapa
kohdella lapsiperheitä?
 
Me vihreät vaadimme,
että hallitus peruuttaa kohtuuttomat
korotukset lasten päivähoitomaksuihin.
 
Päivähoidon maksukorotukset ohjaavat naisia kotiin,
lisäävät työnteon kannustinloukkuja
ja kasvattavat entisestään lapsiperheiden taakkaa.
 
Sipilän hallituksen 1950-lukulainen perhepolitiikka
ei ole se Suomen suunta, jota me vihreät kannatamme.
 
Me haluamme myös uudistaa vanhempainvapaita:
pidentäisimme vanhempainvapaan kestoa,
lisäisimme isille varattua kiintiötä ja
joustavoittaisimme sen käyttöä.
 
Uudistus parantaa isien osallisuutta lasten kasvatukseen sekä
helpottaa äitien paluuta työelämään.
 
Vietin itse molempien lasteni kanssa
vanhempainvapaalla lähes puoli vuotta.
Se on valinta, jota en tiedä yhdenkään
isän katuvan.
 
Yhä tänä päivänä tiedän,
että päävastuu pienen vauvan hoidosta
kantaa isän ja lapsen suhdetta joka päivä.
 
Se, miten toimin isänä,
kasvatan niin tytärtäni kuin poikaani,
on minulle feministinä kaikkein tärkein tekoni
tasa-arvon puolesta.
 
Arvoisa puhemies,
 
Me vihreät uskomme,
että nostamalla ihmisiä Suomi pärjää.
Uudistamalla elinkeinojamme Suomi pärjää.
Koulutuksella ja kansainvälisyydellä Suomi pärjää.
 
--
Perustulo voi olla Suomen seuraava peruskoulu,
uudistus, josta on esimerkiksi maailmalle.


Sen avulla yritteliäisyys ja omat valinnat kannattavat.
Se nostaa ihmisiä köyhyydestä osaksi yhteiskuntaa.
 
--
 
Meistä on viisaampaa leikata asioista,
jotka ovat ikäviä,
kuin leikata asioista,
jotka ovat arvokkaita.
 
Siksi vihreät leikkaisi ympäristölle haitallisia tukia.
 
Hallitus sen sijaan otti uuden saastutustuen käyttöön:
se kannustaa yrityksiä olemaan vähentämättä ilmastopäästöjä!
 
Suomen on uskallettava olla hiilineutraali edelläkävijä:
Saastuttamistuella emme sinne pääse.
 

 
Kalleinta hallituksen politiikassa on sulkeutuminen.
 
Tänä aikana on yleistynyt
tiedon, sivistyksen ja ihmisarvon väheksyntä.
 
Afganistania, Irakia ja Somaliaa kutsutaan ”turvallisiksi” maiksi
ja hallitus poistaa ilmastopakolaisuuden oleskeluluvan saamisen kriteerinä.
 
Samalla sen korkeakoululeikkaukset ajavat
lahjakkaita tutkijoita ulkomaille.
 
Tämä näköalattomuus tulee kalliiksi.
 
Vihreille sivistys ja edistys ovat puolustamisen arvoisia.
 
Me peruisimme koulutusleikkaukset ja
kehittäisimme kouluistamme maailman parhaita.
 
Meidän mielestämme oleskeluluvan saavalla lapsella
on oikeus perheeseensä.
 
On poistettava työvoiman tarveharkinta, jotta ulkomaiset yrittäjät
voivat tulla Suomeen perheineen luomaan työtä.
 
Jo nyt Otaniemen start-up -yhteisössä 70 prosenttia on ulkomaalaisia.

Suomen ei kannata sulkeutua maailmalta.
 
Arvoisa puhemies,
 
Teen esityksen epäluottamuksesta hallitukselle:
 
”Eduskunta katsoo, että hallitus toimillaan heikentää lapsiperheiden ja pienituloisten asemaa sekä nuorten koulutuslupausta ja Suomen kansainvälisyyttä. Hallituksen toimet vaarantavat suomalaisten luottamusta parempaan huomiseen. Eduskunta toteaa, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta.”
 
Meillä suomalaisilla on nyt oltava malttia toteuttaa viiisaita uudistuksia,
jotka puolustavat sitä, mikä on arvokasta.

Se on vihreiden vaihtoehto Suomen suunnaksi.