— Ville Niinistö, Heidi Hautala

Hallituksen turvapaikkapolitiikka aiheuttaa ihmisille turhaa kärsimystä

Ville Niinistö ja Heidi Hautala

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja europarlamentaarikko Heidi Hautala arvostelevat hallituksen turvapaikkapolitiikkaa tarpeettoman epävarmuuden aiheuttamisesta kotimaistaan paenneiden ihmisten elämään. Humanitaarisen suojelun perusteen poistaminen oleskelulupaperusteista voi johtaa Suomesta jo oleskeluluvan saaneiden ihmisten maasta poistamiseen. Perheenyhdistämisen ehtojen kiristäminen rikkoo perheitä ja vaikeuttaa Suomesta turvan saaneiden kotoutumista.

- Sipilän hallituksella on ollut vaikeuksia sopeutua Euroopan pakolaiskriisiin. Se on rakentanut sisäministeri Petteri Orpon johdolla sulkeutuvaa Suomea kilpaillessaan muiden Euroopan maiden kanssa turvapaikan saamisen vaikeuttamisessa. Samalla hallitus on kuitenkin kohdistanut turvapaikkapolitiikan kiristyksiä ihmisiin, jotka ovat jo saaneet Suomesta oleskeluluvan. Tämä on paitsi perusteetonta myös epäinhimillistä, ja vaarantaa maahan jo kotoutumassa olleiden ihmisten tulevaisuuden, Niinistö toteaa.

Hallituksen päätös lakkauttaa humanitaarisen suojelun peruste oleskeluluvasta on astunut voimaan. Ensimmäiset kirjeet, joissa kerrotaan maassaolo-oikeuden päättymisestä, on toimitettu jopa vuosia Suomessa asuneille, oleskeluluvan saaneille ihmisille. Tämä koskee Maahanmuuttoviraston mukaan noin 400 ihmistä. Myös perheenyhdistämisen ehtojen kiristäminen tulee vaikeuttamaan turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden ihmisten elämää kohtuuttomasti.

- Vihreät ovat kaikissa päätöksenteon vaiheissa vastustaneet turvapaikkapolitiikan perusteettomia heikennyksiä. Vähintä mitä hallitus voi tässä tilanteessa tehdä, on perua turvapaikkapolitiikan kiristykset niiden ihmisten osalta, jotka ovat jo Suomessa. Näitä kiristyksiä ei voi perustella ”vetovoimatekijöiden” karsimisella. Tämä koskee niin humanitaarisen suojelun perusteen poistoa oleskelulupaperusteena kuin perheenyhdistämisen ehtojen kiristämistä. Samoin on täysin kohtuutonta ulottaa perheenyhdistämisen uusia tulorajoja alaikäisiin oleskeluluvan saaneisiin, Niinistö sanoo.

Kesäkuu tulee olemaan Suomen ja EU:n turvapaikkapolitiikan kannalta ratkaiseva kuukausi. Turvapaikanhakijoita pyrkii hengenvaarallisen Välimeren reitin kautta Eurooppaan talven jälkeen taas enemmän. EU:n ja Turkin välistä epäonnistunutta pakolaissopimusta tarkastellaan uudelleen.

- EU ei saa ulkoistaa pakolaistilanteen hoitamista ihmisoikeuksia polkevalle Turkille. EU:n ja Turkin välinen sopimus osoittaa, että jäsenvaltioiden johtajat ovat tähän saakka olleet haluttomia löytämään asiaan EU:n yhteisiä ratkaisuja. Nyt päätökset ovat välttämättömiä. Dublin-järjestelmä on uudistettava perin pohjin niin, että vastuu turvapaikanhakijoista jaetaan sitovalla ja pysyvällä tavalla jäsenmaiden kesken. Tämä olisi myös EU:n ulkorajalla sijaitsevan Suomen etu, Hautala muistuttaa.

Humanitaarinen suojelu lakkautettiin

LiiteKoko
PDF icon taustamuistio36.pdf3.68 MB