— Touko Aalto

Jokaisella on oikeus perheeseen

Touko Aalto

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pridea, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikkoa. Pride-viikko on monimuotoisuuden ja ihmisoikeuksien juhlaa. Ihmisten erilaisuus on rikkaus jota täytyy vaalia. Mutta edelleen vuonna 2016 elämme Suomessa, jossa ihmiset ovat eriarvoisia lain edessä, eikä kaikilla ole samanlaisia oikeuksia perheeseen.

Kun puhutaan monimuotoisista perheistä tai sateenkaariperheistä, puhutaan ihmisten arkipäivästä. Kyse ei ole etäisestä periaatekeskustelusta, kyse on ihmisten arjesta tässä ja nyt.

Lainsäädännön tehtävänä on auttaa ihmisiä heidän arjessaan ja määrittää ihmisten oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat kaikkia. Jokainen uskonnollinen yhdyskunta päättää itse omista säännöistään ja periaatteistaan, mutta lainsäädäntö on kaikille sama. Siksi elämänkatsomukselliset seikat eivät saa vaikuttaa siihen, miten ihmisiä kohdellaan lain edessä.

Elämme vuotta 2016, mutta edelleen suomalainen lainsäädäntö sanoo, että jos tahdon korjata sukupuoltani, minut täytyy pakkosteriloida. Vain siksi, että lainsäädäntö on joskus kirjoitettu toisenlaisesta sukupuoleen liittyvästä uskomus- ja perinnemaailmasta katsottuna. Vain siksi, että olen erilainen kuin muut. Olen niin kauan erilainen kunnes yhteiskunta tunnustaa minut. Minua koskettavat kaikki samat velvollisuudet, mutta minulla ei ole samoja oikeuksia.

Eduskunnassa on jätetty lakialoite pakkosterilointivaatimuksen poistamisesta sukupuolen korjaamisen yhteydessä. Se on saanut 85 allekirjoitusta. Vedotaan kaikkiin kansanedustajiin, että eduskunta myöntää samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille eikä syrji ihmisiä heidän erilaisuuden vuoksi!

Sama pätee äitiyslakiin. Miksi naispari ei voisi mennä hedelmöityshoitoihin yhdessä ja tunnustaa molempien vanhemmuutta jo neuvolassa? Tällä hetkellä naisparille syntyneellä lapsella ei ole juridista oikeutta toiseen vanhempaansa ennen virallista adoptiota. Jos juridiselle äidille sattuu jotain, on lapsi lain silmissä orpo.

Kansalaisaloite äitiyslain käsittelystä eduskunnassa on saanut yli vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Se saapuu eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä. 1.3.2017 samaa sukupuolta olevat parit saavat avioitua, joten annetaan heille myös samanlainen mahdollisuus perheeseen kuin eri sukupuolta olevilla pareilla on.

Sinun äänelläsi on merkitystä. Ihmiset saivat aikaan tasa-arvoisen avioliittolain, me saamme aikaan myös äitiyslain ja lopetamme pakkosterilisaatiovaatimuksen sukupuolen korjaamisen yhteydessä.

Jokaisella täytyy olla oikeus omaan perheeseen, ja oman perheensä määrittelyyn. Laki ei saa kertoa, millainen perheesi voi olla. Otetaan yhdessä kantaa erilaisten perheiden puolesta ja näytetään, että perheitä on monenlaisia! #omaperhe

Värikästä Pride-viikkoa ja paljon rakkautta,

Touko