— Ville Niinistö

Budjettiesitys kasvattaa tuloeroja

Ville Niinistö

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö otti kantaa Petteri Orpon johdolla valmisteltuun ensi vuoden budjettiesitykseen Vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kalajoella. Vihreät tilasi eduskunnan tietopalvelulta laskelman budjettiesityksen vaikutuksesta ihmisten ostovoimaan. Hallituksen budjettiesitys kasvattaa tuloeroja ja lisää köyhyyttä.

Suurituloisimmat hyötyvät euroina ja suhteellisestikin eniten, kun etuuksia saavat menettävät noin 2 % ostovoimastaan. Kokonaisuudessaan ansiotulovero- ja etuusmuutokset pitävät ostovoiman jotakuinkin ennallaan, selviää eduskunnan tietopalvelun laskelmasta.

- Valtiovarainministeri Orpon budjettiesitys jatkaa kovien leikkausten linjaa. Veronkevennyksistä hyötyvät eniten kaikkein suurituloisimmat, kun sosiaaliturvan varassa olevien ja eläkeläisten asema heikkenee. Perusturvan leikkaukset ja maksukorotukset sysäävät tuhansia ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

- Sovitut veronkevennykset kasvattavat eduskunnan tietopalvelun mukaan myös tuloeroja. Hallituksen on korjattava suuntaa budjettiriihessä. Sitä ei voi hyväksyä, että hallitus lisää omilla toimillaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomessa, Niinistö painottaa.

Ansiotulovero- ja etuusmuutosten lisäksi on huomioitava laskelman päälle tulevien maksukorotusten ja välillisten verojen korotusten vaikutukset. Laskelmassa ei ole myöskään mukana neljänneksen leikkausta opiskelijoiden opintorahaan eikä ansioturvan uudistusta - toisaalta ei myöskään yrittäjävähennyksen ostovoimaa kasvattavaa vaikutusta. Näin ollen hallituksen toimet voivat kokonaisuudessaan jopa hieman heikentää ostovoimaa.

- Pienituloisten ihmisten tulot menevät pääsääntöisesti kotimaiseen kulutukseen, suurituloisilla eivät. Pienituloisilta leikkaaminen on sekä epäinhimillistä että haitallista Suomen taloudelle. Valtiovarainministeri Orpo on vihjannut, että leikkauksia voi tulla keväällä lisää. Suurituloisten veronkevennyksiä ei saa maksattaa lisäleikkauksilla heikompiosaisilta, Niinistö vaatii.

Vihreät on myös huolissaan Sipilän hallituksen koulutusvastaisen linjan jatkumisesta. Nyt koulutusleikkausten kovin kärki kohdistuu budjettiesityksessä ammatilliseen koulutukseen, josta lähtee 190 miljoonaa eli jopa 10% rahoituksesta.

- Hallitus vaarantaa nuorten koulutuslupauksen leikkaamalla ammatillista koulutusta. Meillä ei ole varaa heikentää nuorten koulutuksen tasoa ja lisätä koulupudokkuutta. Suoraviivaisena leikkauksena budjetti vaarantaa jopa 18 000 nuoren koulutuspaikan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset osuvat nuoriin kovaa, kun nuorisotyöttömyyskin on korkealla. Käsittämättömintä on se, että hallitus on nyt leikkaamassa ensin pois rahat, vasta sitten se miettii rakenteen uudistamista ammatillisissa oppilaitoksissa. Se on täysin kohtuutonta amisopiskelijoita ja opettajia kohtaan, Niinistö korostaa.

Lisätietoja eduskunnan tietopalvelun laskelmasta

Laskelmasta selviää, että takuueläkkeellä olevan eläkeläisen ostovoimasta leikkautuu 2 %, työmarkkinatuella olevan työttömän ostovoimasta 1,8 % ja keskimääräistä ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavan ostovoimasta saman verran. Keskimääräistä työeläkettä saavan eläkeläisen ostovoima supistuu 0,4 %.

Samaan aikaan suurituloisimmat hyötyvät. Kuukaudessa 8 000 euroa tienaavan palkansaajan ostovoima lisääntyy 0,4 %. Myös 3 300 ja 2000 euroa tienaavien palkansaajien ostovoima nousee hieman (0,2 % ja 0,1 %).

Nämä esimerkit ovat yksityisen sektorin työntekijöitä. Tämän lisäksi palkansaajista ostovoima heikkenee julkisen sektorin työntekijöillä, joilta leikataan lomarahoista noin kolmannes.

Vihreiden eduskunnan tietopalveluilta tilaama laskelma ostovoiman muutokset vuosina 2016-2017