— Erkki Perälä

Vihreä eduskuntaryhmä Kalajoella: Sipilän hallitus on unohtanut maatilojen ja kotien energiantuotannon mahdollisuudet

Ville Niinistö

Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet ovat karkaamassa Suomelta ilman uusia toimenpiteitä. Vihreä eduskuntaryhmä esitteli Mustilankankaan tuulipuistossa kesäkokouksessaan Kalajoella keinoja vauhdittaa uusiutuvaa energiaa. Kolmen vuoden hankkeella bioenergian, maalämmön ja aurinkovoiman pientuotannon vauhdittamiseksi tavoiteltaisiin työpaikkoja 10 000 ihmiselle. Energiaremonttia voitaisiin rahoittaa luopumalla  asiantuntijoiden tehottomaksi ja ympäristöhaitalliseksi yritystueksi toteamasta energiaveron palautuksesta suurteollisuudelle.

- Uusiutuvassa energiassa piilee valtavat mahdollisuudet. Hallituksella on hyviä tavoitteita uusiutuvan energian lisäämiseksi ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi, mutta ne nojaavat liikaa metsäbiomassan käyttöön. Energian pientuotanto ja erityisesti maatilojen energiantuotanto tuntuu unohtuneen Sipilän hallitukselta lähes kokonaan, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö huomauttaa.

Suomen metsiä voidaan Vihreiden mielestä jatkossakin käyttää energiantuotantoon, mutta metsäbiomassa ei yksin riitä. Lisäksi se voi vaarantaa luonnon monimuotoisuuden liian laajasti tai vastuuttomasti käytettynä.

- Maatilojen biomassapotentiaalin arvo on satoja miljoonia euroja vuodessa. Suomi on jäänyt sen hyödyntämisessä perässähiihtäjäksi. Kun Suomessa tuotantoa on vain 15 maatilalla, Saksassa sitä on yli 8000 maatilalla. Maatalouden biokaasun edistämiseksi tarvitaan kansallinen strategia, Vihreiden kalajokinen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää vaatii.

Uusiutuvan energian pientuotantoa voidaan edistää maaseudun lisäksi myös taajamissa ja kaupungeissa erityisesti maalämmön ja aurinkovoiman osalta.

- Koulujen ja terveyskeskusten energiaremontit öljykattiloista maalämpöön maksavat itsensä nopeasti takaisin. Tavoitteeksi tulisi asettaa 6000 öljylämmitteisen julkisen rakennuksen siirtäminen maalämpöön kolmessa vuodessa. Uusiutuvan energian tuki esimerkiksi aurinkopaneeleiden asentamiseen olisi tasapuolisuuden nimissä syytä laajentaa myös rivi- ja kerrostaloihin, Halmeenpää esittää.

Avainasemassa uusiutuvan energian edistämisessä on seuraavaksi käyttöön otettava uusiutuvan energian tukijärjestelmä, joka koskee kaikkia uusiutuvan energian tuotantokuotoja. Vaikka tuulivoima on ollut viime vuosina Suomessa nopeassa kasvussa, Suomessa sähköstä tuotetaan tuulivoimalla vain 3,5 prosenttia.

- Vihreät kannattaa markkinaehtoista, huutokauppaan perustuvaa uusiutuvan energian tukimallia. Se tulisi ottaa käyttöön jo vuoden 2017 aikana, jotta tuulivoimanja muun uusiutuvan energiantuotannon hyvä kehitys ei katkea ja osaaminen katoa. Suomella ei ole varaa jättäytyä uusiutuvan energian vallankumouksesta pois. Suomen tulee tavoitella edelläkävijyyttä energiateknologian viejämaana, Niinistö linjaa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan teollisuudelle energiaveron palautuksina vuosittain maksettavat 200 miljoonaa euroa on tehoton taloudellinen tuki. Se on ympäristölle haitallinen tuki, jolla ei ole ollut VATT:n mukaan perusteita myöskään yhtiöiden talouden kannalta. Useat asiantuntijat ovat vaatineet tehottomista yritystuista luopumista osana valtiontalouden kohentamista, samalla kun kymmenen energia-alan professorin ryhmä on vaatinut energiaremontin vauhdittamista juuri pientuotannossa.

- Ei ole järkevää maksaa teollisuudelle saastuttamisesta. Se ei luo yrityksille kannustimia kehittää puhtaan teknologian ratkaisuja eikä edes paranna niiden kilpailukykyä. Tästä tehottomasta saastuttamistuesta on luovuttava ja säästyneet rahat on käytettävä energiaremontin investointeihin. Tehottomasta yritystuesta luopuminen ja työllisyyden parantaminen energiaremontilla auttaisivat myös valtion velkaantumisen pysäyttämisessä, Niinistö vaatii.

 

Liitteet:

Vauhtia energian pientuotantoon

Kuvapankki Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksesta