— Ville Niinistö

Ihmiset saivat hallituksen perääntymään – Vihreät kiittää suomalaisia päivähoidon puolustamisesta

Ville Niinistö

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kiittää suomalaisia ihmisiä ja kansalaisjärjestöjä siitä, että kovalla julkisella paineella hallituspuolueet saatiin perääntymään budjettiesityksessään päivähoidon maksukorotuksista. Se on budjettiesityksen suurin valopilkku. Muutoin hallituksen kova linja jatkuu, kun koulutuksesta ja pienituloisten sosiaaliturvasta leikataan.

– Päivähoidon maksukorotukset olisivat vaarantaneet naisten asemaa työelämässä sekä heikentäneet päivähoidon arvostusta ja lasten oikeuksia. Hallituspuolueet ovat ajaneet härkäpäisesti heikennyksiä koulutukseen ja päivähoitoon. Vihreiden keskeinen tavoite oli osoittaa, että jollei hallitus vedä esitystään takaisin me kaadamme maksukorotukset kunnissa. Nyt hallituksen perääntyminen osoittaa, että ihmisissä on voimaa. Tästä aktiivisuudesta päivähoidon puolustamisessa haluan kiittää suomalaisia, Niinistö kiittää suomalaisia. 

Työ päivähoidon puolesta jatkuu.

– Hallituksen perääntyminen osoittaa, että me voimme yhdessä muuttaa Suomen suuntaa inhimillisemmäksi. Seuraavaksi kaadamme kunnissa hallituksen päätökset kasvattaa ryhmäkokoja ja rajoittaa päivähoito-oikeutta, Ville Niinistö korostaa.

Muutoin budjetti jatkaa Sipilän hallituksen kovia arvovalintoja: hallitus leikkaa sosiaaliturvasta ja koulutuksesta yhteensä lähes 600 miljoonaa euroa. Vihreiden eduskunnan tietopalveluilla teettämän laskelman perusteella työttömät ja takuueläkkeellä elävät pienituloiset eläkeläiset menettävät noin kaksi prosenttia ostovoimastaan. 

– Sipilän hallitus sysää omilla toimillaan tuhansia suomalaisia lisää köyhyyteen. Hallituksen politiikassa taantuman maksajiksi joutuvat pienituloiset sosiaaliturvalla elävät sekä julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät. Lähihoitaja menettää jopa 600 euroa bruttopalkastaan. Opiskelija menettää neljänneksen opintorahasta, mitä siirto yleisen asumistuen piiriin ei korvaa. Perusturvaa heikennetään. Eniten veronkevennyksistä hyötyvät kaikkein suurituloisimmat. Hallitus vaarantaa suomalaisen yhteiskunnan yhteisöllisyyttä ja lisää lasten luokkayhteiskunnan vaaraa leikkauksillaan. On kova ja väärä arvovalinta antaa lisää niille, joilla on jo paljon, ja ottaa niiltä, joilla on jo vähän, Ville Niinistö painottaa. 

Hallitus pettää budjetissa lupauksensa siitä, että aiemmin sovittujen lisäksi uusia koulutusleikkauksia ei tule. Samalla hallitus toteuttaa historiallisen kovat leikkaukset ammatilliseen koulutukseen. 

– Pääministeri Sipilä on sanonut, että idea on koko ajan ollut leikata myös korkeakouluilta ja ammatillisista oppilaitoksista pois näiden alojen työntekijöiden palkkojen leikkaamisesta saama hyöty. Kukaan hallituksesta ei vain ollut vaivautunut kertomaan siitä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja amiksille. Heidät on nyt petetty. Erityisesti ammatillinen koulutus joutuu koville, kun sieltä leikataan jopa 10 prosenttia rahoista. Se uhkaa lisätä nuorten koulupudokkuutta ja nuorten työttömyyttä. Koulutuksen jatkuva kurmuuttaminen osoittaa hallitukselta käsittämätöntä koulutusvastaisuutta: Suomi nousee sivistyksellä ja korkealla osaamisella, ei siitä leikkaamalla.

Hallitus lykkää useimmat ratkaisunsa työllisyyden kohentamiseksi myöhempään, mutta yrittäjyyden edistämisestä Vihreät kiittää budjettia.  Hallitus kuitenkin lisää ympäristölle haitallisia tukia. Se on Vihreiden mielestä väärä suunta.

– Hallitus näyttää yhä uskovan, että Suomi nousee leikkaamalla koulutuksesta ja pienituloisilta. Sen sijaan talouden uudistaminen ja investoinnit korkeaan osaamiseen loistavat poissaolollaan. Vihreiden vaihtoehdossa leikattaisiin ympäristölle haitallisia tukia ja vauhditettaisiin uusien puhtaiden energiaratkaisujen käyttöönottoa, jolloin työllisyys kasvaisi eikä pienituloisilta ja koulutuksesta leikattaisi, Ville Niinistö sanoo.

– Me haastamme hallitusta inhimillisellä vaihtoehdolla: Suomi ei nousee näköalattomalla leikkauspolitiikalla, jossa heikennetään ihmisten ja koulutuksen asemaa. Suomi nousee panostamalla ihmisiin ja tulevaisuuden osaamiseen. Me haluamme rakentaa tätä muutosta nyt, ja siihen haastamme Sipilän hallitusta. Suomalaiset ansaitsevat arvostusta ja tulevaisuudenuskoa, Ville Niinistö korostaa.