— Touko Aalto

Touko Aallon ryhmäpuhe valtion talousarvion lähetekeskustelussa eduskunnassa 20.9.2016

Arvoisa puhemies,

“Tarkoitus pyhittää keinot” kuuluu vanha sananlasku. Sen voisi kirjoittaa kangasta vasten, kehystää ja laittaa hallituksen huoneen seinälle. Sananlasku kuvaa hyvin hallituksen talouspolitiikkaa.

Suomen talous on saatava kestävälle pohjalle. Olemme tästä kaikki samaa mieltä. Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä hallituksen keinoja.

Talouden kestävyyttä arvioidaan liikaa vain kestävyysvajeen kautta. Talous on kestävä, kun se tuottaa hyvinvointia ihmisille maapallon kantokyvyn rajoissa.

Arvoisa puhemies,

Kun ajattelee sosiaalista kestävyyttä, hallituksen budjetti ei vähennä tuloeroja. Se ei lyhennä leipäjonoja eikä se torju köyhyyttä. Päinvastoin.

Syrjäytyminen on todellinen riski yhä useammalle nuorelle. Silti hallituksen leikkuri iskee ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijan toimeentuloon.

Päivästä toiseen työhakemuksia lähettävän ihmisen on vaikea ymmärtää, että ansioturvan keston ja tason heikentämisen pitäisi kannustaa nopeammin töihin. Ymmärtääkö hallitus, ettei keppi auta, kun töitä ei ole tarjolla? Kyseessä ei ole rakenteellinen uudistus, kyseessä on suora leikkaus.

Hallitus vie roposia niiltä, jotka käyttävät jokaisen sentin lähikauppaan ja lääkkeisiin. Se ei ole sosiaalisesti kestävää eikä taloudellisesti järkevää. Nuo eurot tulevat tutkitusti takaisin veroina ja työllistävänä vaikutuksena.

Talouskasvumme pohjavire tulee tavallisen kansan kukkarosta. Sieltä niistäminen sammuttaa sen pienen lämpöä, valoa ja toivoa tuovan kipinän kansantalouden kaminasta.

Hyvä sosiaalipolitiikka on aina myös järkevää ja kestävää talouspolitiikkaa ja toisin päin.

Arvoisa puhemies,

Kun ajattelee ekologista kestävyyttä, hallituksen budjetti ei hillitse ilmastonmuutosta. Se ei hidasta luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä eikä se suojele arvokkaita luontokohteita. Päinvastoin.

Hallitus käyttää satoja miljoonia euroja vuosittain keventääkseen eniten saastuttavan teollisuuden sähkölaskua. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan kyse on julkisten varojen tuhlaamisesta. Sillä ei ole vaikutusta yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Väitettyä hiilivuotoa ei tutkimustiedon valossa ole havaittavissa.

Kyse on pro business -linjauksesta, ei pro markets -toiminnasta. Hallitus sitoo rahaa vanhakantaisen ja energiasyöpön teollisuuden tukemiseen. Se hidastaa teollisuuden uudistumista ja estää uusien markkinoiden kehittymisen. Se siitä markkinataloudesta.

Hallituksen esitys ei puutu ekologiseen kestävyysvajeeseen. Tänä vuonna luonnonsuojelurahoja on leikattu 60 prosenttia. Se istuu huonosti tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.

Viime keväänä metsäteollisuus ja useat metsä- ja ympäristöalan järjestöt vetosivat hallitukseen, että se turvaisi metsien monimuotoisuusohjelman METSOn rahoituksen. Silti hallitus rahoittaa ympäristön saastuttamista ympäristön suojelun sijaan.

Emme voi elää yli luonnonvarojen. Kestävä ympäristö- ja ilmastopolitiikka luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Se estää myös taloudellisia katastrofeja. Ja toisinpäin.

Arvoisa puhemies,

Kun ajattelee talouden kestävyysvajetta, hallituksen budjetti ei vähennä valtion velkaantumista eikä alijäämää. Se ei vähennä työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia eikä se anna taloudelle eväitä kasvuun.

Hallitus näyttää odottavan vetoapua maailmantaloudesta kuin Godota konsanaan kädet yhteen kiky-korttiin sidottuna.

Suomen on turha odottaa amerikanserkkua tai Kiinan kaveria pelastamaan meitä tästä kurimuksesta. Meidän on itse uudistuttava. Muuten edessä on kylmä suihku ja leikkauskierre.

Entinen kokoomusministeri ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori sanoi osuvasti, että kolmikanta ja kiky jähmettävät Suomen. Emme pysy enää nopean ja jatkuvasti muuttuvan maailman vauhdissa.

Vapaavuori on oikeassa. Suomen on pystyttävä vastaamaan maailman muutokseen rakenteita uudistaen. Hevosten kanssa ei voi käydä taistoon tankkeja vastaan.

Tilanne on vakava. Rakenneuudistuksia ei kyetä tekemään kiky-jumin vuoksi eikä leikkaamalla saada Suomea nousuun. Yhtälö johtaa siihen, että hallitus ei tule onnistumaan 72 prosentin työllisyysastetavoitteessaan.

Tämä tarkoittaa valtiovarainministeri Orpon sanoin, että hallituksen talousohjelman peruslinjalta lähtee pohja.

Hallituksen on otettava sille kuuluva valta käyttöönsä. Se ei saa ulkoistaa vastuutaan työmarkkinajärjestöille.

Sote- ja eläkeuudistusten ohella on remontoitava vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Perustulokokeilu on hyvä suunta. Esitetyssä muodossa se on kuitenkin vain varjo oikeasta perustulosta.

Tarvitsemme parempaa asuntopolitiikkaa sekä suorien yritystukien ja verotukien kohdentamista tutkimus- ja kehitystyöhön. Paikallisen sopimisen osalta suositan työntekijät osallistavaa Saksan yritysneuvostomallia.

Vastavalmistuneet nuoret ja ikääntyneet ihmiset on saatava paremmin työmarkkinoille. Jo huoltosuhteemme ja työllisyystavoitteemme edellyttävät sitä.

Osaaminen turvataan perumalla koulutusleikkaukset ja satsaamalla tutkimukseen, tieteeseen ja tuotekehittelyyn. Julkisia voimavaroja hyödynnetään paremmin fiksummalla hankintapolitiikalla. 

Arvoisa puhemies,

Numeroista ja prosenteista puhuminen on helppoa.

Helppoa ei ole kuitenkaan sillä vanhuksella, joka joutuu maksamaan enemmän elintärkeistä lääkkeistään. Helppoa ei ole sillä amiksella, jonka saama lähiopetus vähenee. Helppoa ei ole niillä herkillä Suomen metsillä, joiden monimuotoisuus hupenee. Helppoa ei ole sillä työttömällä, jolle työllistymishalusta huolimatta ei ole tarjolla töitä.

Helppoa on leikata heikommilta. Kestävää olisi pyrkiä uudistumaan ja huolehtia niistä, jotka tarvitsevat meitä. Tarkoitus ei talouden tasapainottamisessa pyhitä keinoja. Kiitos.