— Erkki Perälä

Vihreät turvallisuuspoliittisessa ohjelmassaan: Tiiviimpää puolustusyhteistyötä, Arktiksen suojelua ja feminististä turvallisuuspolitiikkaa

Alviina Alametsä ja Ozan Yanar

Vihreät tavoittelevat turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, nojaa laajaan turvallisuuskäsitykseen, pyrkii konfliktien ennaltaehkäisyyn ja varautuu todellisiin uhkiin kuten hybridisodankäyntiin, ilmastonmuutokseen ja eriarvoistumiseen. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapaperin "Tehokasta turvallisuuspolitiikkaa" kokouksessaan Vantaalla sunnuntaina.

Vihreät kannattavat Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventämistä sekä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön merkittävää tiivistämistä. Britannian EU-eron myötä Vihreät pitävät entistä tärkeämpänä jäsenmaiden sitoutumista unionin vahvistamiseen ja sen puolustusyhteistyön tiivistämiseen.

- Euroopan unionin tulee saavuttaa nykyistä itsenäisempi asema osana kansainvälistä yhteisöä. On jäsenmaiden etu, että vastuu yhteisestä turvallisuudesta toteutetaan Euroopan unionin kautta, toteaa, kansanedustaja Ozan Yanar painottaa.

Vihreät katsovat, että Suomen ja Ruotsin syvempi yhteistyö lisää koko Itämeren vakautta. Lainsäädännöllisiä esteitä yhteistyön syventämiseen on aktiivisesti purettava.

- Kannatamme Suomen ja Ruotsin välistä, yhteiset turvatakuut sisältävän puolustusyhteistyösopimuksen solmimista. Ruotsi ja Suomi voisivat hyötyä etenkin syvemmästä yhteisestä ilma- ja merivalvonnasta sekä koulutuksesta esimerkiksi sukellusveneiden ja muun tekniikan yhteiskäytössä, rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Alviina Alametsä toteaa.

Vihreät vaatii Suomelta aktiivista vaikuttamista kansainvälisillä areenoilla hallintamekanismien ja sopimusten saamikseksi asevalvontaan, aseriisuntaan ja asevarustelukirteen rajoittamiseksi. Myös ydinaseiden uhka on palannut kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan. 

- Vihreiden tavoite on ydinaseeton maailma. Suomen tulee tukea neuvottelujen aloittamista YK:ssa laillisesti sitovan, ydinaseet kieltävän sopimuksen saamiseksi. Euroopan asevalvonnan keskeiset sopimukset tulee päivittää, ja niiden toteutumista tulee arvioida aktiivisesti. Suomen on edistettävä myös ydinsulkusopimuksen noudattamista ja kansainvälisen asekauppasopimuksen toimeenpanoa, Alametsä esittää.


Ilmaston lämpeneminen lisää kiinnostusta arktista aluetta ja sen hyödyntämistä kohtaan. Tämä lisää myös alueen turvallisuuspoliittista merkitystä ja asevarustelun uhkaa. Vihreiden tavoite on pyrkiä pitämään Arktis geopoliittisen jännityksen ulkopuolella.

- Arktiksella sijaitsevat fossiiliset polttoainevarat on jätettävä kokonaan hyödyntämättä. Tämä on välttämätöntä myös ilmastopolitiikan kannalta. Arktiksen hyödyntämiselle on saatava kattavat yhteiset säännöt, jotka kunnioittavat alueen herkkää luontoa ja alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia sekä varmistavat alueen vakauden, Yanar linjaa.

Vihreät kannattaa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjapaperissaan feminististä turvallisuuspolitiikkaa. Tähän kuuluu nuorten, naisten ja vähemmistöjen keskeisen roolin korostaminen rauhan solmimisessa ja yhteiskunnan jälleenrakentamisessa. 

- Vihreät haluaa maailmasta ja Suomesta tasa-arvoisen paikan kaikille sukupuolille. On tietoisesti etsittävä ja murrettava rakenteita, jotka estävät eri sukupuolten täysivaltaisen osallistumisen yhteiskunnan rakentamiseen. Turvallisuuspolitiikan keskiöön on nostettava rakenteellinen ja sukupuolittunut väkivalta. Oikeus koskemattomuuteen on turvattava niin konfliktien kuin rauhankin oloissa, Alametsä painottaa.

- Suomella on maineikas historia rauhanvälityksessä ja kriisinhallinnassa. Suomen tulee jatkossakin olla aktiivinen konfliktien ennaltaehkäisyssä ja rauhan rakentamisessa on tuettava ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja kestävää kehitystä. Rauhanvälityksen, kriisinhallinnan, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön resurssit on turvattava, Yanar vaatii.

 

Vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapaperi "Tehokasta turvallisuuspolitiikkaa": https://www.vihreat.fi/tehokasta-turvallisuuspolitiikkaa-vihreiden-ulko-turvallisuuspoliittinen-linjapaperi