Vihreiden Haavisto, Kari ja Vartia: Suomen rakennettava Arktikselle kestävää tulevaisuutta puheenjohtajakaudellaan

Arktinen alue

Vihreät kansanedustajat Pekka Haavisto, Emma Kari ja Antero Vartia esittelivät eduskunnan Kansalaisinfossa järjestetyssä seminaarissa viisi teesiä siitä, millaisia tavoitteita Suomen tulisi ajaa puheenjohtajakaudellaan Arktisessa neuvostossa 2017-2019. Neuvoston puheenjohtajana toimii ulkoministeri Timo Soini.

Ilmaston lämpeneminen ja arktisen jääpeitteen sulaminen ovat lisänneet kiinnostusta arktista aluetta ja sen hyödyntämistä kohtaan.

– Arktiksen hyödyntämiselle on asetettava yhteiset reunaehdot. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja alueen luonnon suojelun tulee olla kaiken toiminnan lähtökohta. Arktinen alue tulee pyrkiä pitämään myös geopoliittisten jännitteiden ulkopuolella, Haavisto painottaa.

Arktisen öljyn poraaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa eikä ilmastotavoitteiden mukaista. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite lämpenemisen pysäyttämisestä selvästi alle kahden asteen merkitsee sitä, että 80 % tunnetuista fossiilisista varannoista on jätettävä hyödyntämättä.

– Kallis ja vaikeasti hyödynnettävä arktinen öljy- ja kaasureservi jäänee jo taloudellisistakin syistä koskemattomaksi. Suomen oma arktisen alueen liiketoimintastrategia ei voi rakentua ajatukselle, että lähialueilla porataan ja hyödynnetään kokonaan uusia öljyvarantoja. Se ei olisi kestävällä pohjalla, Vartia muistuttaa.

Alueen luonto on ainutlaatuista ja herkkää. Sen suojelu on välttämätöntä. Pohjoinen Jäämeri on yksi maailman vähiten suojelluista meristä. Suojelualueita vähän, ne ovat pieniä ja kokonaisuus on hajanainen.

– Pohjoisnapaa ympäröivä kansainvälinen merialue on suojeltava kokonaan ja lisäksi on luotava kattava suojelualueiden verkosto rantavaltioiden talousvyöhykkeille ja aluevesille. Suomen on ajettava voimakkaasti suojelualueverkoston perustamista, Kari esittää.

Ilmaston lämpeneminen ja siitä johtuva arktisen jääpeitteen kutistuminen ovat lisänneet kiinnostusta myös Koillisväylää kohtaan. Vaativien olosuhteiden ja suurten riskien vuoksi turvallisuusmääräysten on oltava erittäin tiukat ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, kansanedustajat vetoavat.

– Arktisen rahtiliikenteestä yli neljännes käyttää polttoaineena raskasta polttoöljyä, joka on Etelämantereella ollut kiellettyä vuodesta 2011. Vastaavaan kieltoon tulisi päästä myös Arktiksella, Kari vaatii.


Lue lisää >