— Erkki Perälä

Vihreiden talousarvioaloitteissa torjutaan koulutusleikkaukset, karsitaan ympäristölle haitallisia tukia ja tuetaan kotoutumista

Vihreä eduskuntaryhmä on jättänyt 80 talousarvioaloitetta valtion ensi vuoden budjetin käsittelyyn eduskunnassa. Aloitteissa muun muassa torjutaan ammatillisen koulutuksen ja opintotuen leikkaukset, vauhditetaan uusiutuvaa energiaa, leikataan ympäristölle haitallisia tukia ja panostetaan maahanmuuttajien kotoutumiseen.

- Sipilän hallitus on tehnyt lyhytnäköistä ja rajua leikkauspolitiikkaa. Se on syömässä tulevan kasvun eväitä heikentämällä koulutusta ja tutkimusta. Me tarjoamme hallitukselle satojen miljoonien eurojen edestä leikkauskohteita ympäristölle haitallisista ja tehottomista yritystuista. Näillä voitaisiin peruuttaa koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset tältä ja ensi vuodelta, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen toteaa.

Vihreät esittää paljon energiaa käyttävän suurteollisuuden energiaveron palautuksen lakkauttamista. VATT:n asiantuntijat ovat kritisoineet sitä valtion rahojen tuhlaukseksi ja tehottomaksi yritystueksi. Tällä säästettäisiin 218 miljoonaa euroa. Biokaasutuotannon vauhdittamista maatiloilla tuetaan 25 miljoonalla eurolla ja aurinkoenergian tuotantoa asunto-osakeyhtiöissä 15 miljoonalla eurolla.

- Pariisin ilmastokokouksen myötä useimmat maat ovat alkaneet kääriä hihojaan kestävän talouden rakentamisessa. Suomessakin on tartuttava ilmastonmuutoksen torjumiseen määrätietoisemmin. Ensi askeleena kannattaa karsia pois ympäristölle haitallisia tukia, jotka pitävät kiinni vanhasta energiataloudesta, ja ohjata markkinoita edelläkävijyyteen. Suomen on investoitava uusiutuvan energian pientuotantoon ja luotava toimiva uusiutuvan energian kannustinjärjestelmä. Samalla luodaan tuhansia työpaikkoja, vientinäkymiä ja tehdään maastamme maailman energiamurroksen edelläkävijä, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö linjaa.

Vihreiden vaihtoehdossa esitetään 100 miljoonaa euroa koulujen, päiväkotien ja terveyskeskusten homekorjauksiin. Jopa yli puolessa suomalaisista kouluista ja päiväkodeista on havaittu sisäilmaongelma, joille lapset, nuoret ja henkilökunta voivat altistua.

- Sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo 25 vuotta. Sen sijaan, että asia olisi korjattu, korjausvelan määrä on tuona aikana kaksinkertaistunut. Koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten korjausvelan määrä on jo noin 4,65 miljardia euroa. Nyt on oikea aika kuitata tätä korjausvelkaa, kun korot ovat alhaalla ja työpaikkoja tarvitaan erityisen kipeästi, Mikkonen vaatii.

Maahanmuuttajien kielikoulutukseen esitetään 20 miljoonan euron lisäpanostusta. Tarve kotoutumisen tukemiselle on erityisen ajankohtainen turvapaikanhakijatilanteen vuoksi. Yksi vaihtoehto olisi tarjota koulutusseteleitä, joiden avulla maahanmuuttaja voi hankkia itselleen sopivassa vaiheessa kielikoulutusta. Mahdollisuutta kieliopintoihin ei tule rajoittaa maassaoloajan tai työmarkkina-aseman perusteella, jotta myös kotona lapsia hoitavat vanhemmat pääsevät kieliopintojen piiriin.

- Yksi tärkeimpiä kotoutumisen mittareita on riittävä kielitaito. Useille maahanmuuttajille suomen tai ruotsin opinnot ovat välttämättömyys esimerkiksi töiden tai koulutuksen löytämiselle ja aktiivisena kansalaisena toimimiselle. Kotoutumiseen sijoittaminen on paitsi inhimillisesti oikein myös hyvä investointi yhteiskunnalta, kansanedustaja Ozan Yanar painottaa.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti julki lokakuussa

Talousarvioaloitteet rakentavat pohjaa Vihreiden vaihtoehtobudjetille, joka julkistetaan kokonaisuudessaan lokakuussa. Siinä esitellään tasapainoinen vaihtoehto hallituksen kovien arvojen leikkauslinjalle. Hallituksen mittavat leikkaukset koulutukseen ja sosiaaliturvaan on mahdollista korvata karsimalla edelleen ympäristölle haitallisia tukia ja luopumalla höveleistä veronkevennyksistä. Sen lisäksi vihreät panostaa hallitusta enemmän julkisiin investointeihin talouskasvun vauhdittamiseksi ja yhteiskunnan modernisoimiseksi.