— Ville Niinistö

Ville Niinistö Vihreillä kuntapäivillä: Reilu ja kestävä markkinatalous haastaa Sipilän hallituksen vanhakantaisen ja ympäristölle haitallisen tukipolitiikan

Puheenjohtaja Ville Niinistö esitteli Vihreiden kuntapäivien avajaispuheessaan vihreää uudistusvaihtoehtoa Suomen suunnaksi tulevan kevään kuntavaaleissa ja sitä, miten Vihreät haastaa hallituksen politiikan kunnissa. Puheessa käsiteltiin myös Vihreiden vaihtoehtobudjetin suuntaviivoja, työllistävää energiaremonttia, hallituksen vanhakantaista tukipolitiikkaa sekä talouden uudistamista.

- Kevään kunnallisvaaleissa me haastamme hallituksen politiikan vihreällä vaihtoehdolla. Sipilän hallitus on päättänyt leikata kaikkein köyhimmiltä, luonnonsuojelusta ja koulutuksesta. Leikkaamisen ja jarruttamisen rinnalla on olemassa kolmas tie. Se on hyvinvointivaltion päivittäminen ja reilun, ihmislähtöisen markkinatalouden edistäminen, tämän päivän ihmisten tarpeisiin ja huomisen työpaikkoja ja hyvinvointia luomaan. Se on vihreiden vaihtoehto, Niinistö linjasi.

Niinistö kiitti erikseen kaikkia suomalaisia, jotka taistelivat päivähoitomaksujen korotuksia vastaan. Hallitus joutui budjettiriihessään perääntymään päätöksestä, joka olisi tehnyt monen perheen arjesta vaikeampaa.

- Hallituksen monet leikkaukset näkyvät suoraan kunnissa. Hyvä esimerkki on päätös rajata päivähoito-oikeutta ja kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja. Siksi kevään kuntavaalit eivät koske vain omia kotikuntianne. Kyse on laajasti ottaen siitä, mitä me suomalaiset pidämme arvossa. Kunnissa voimme torjua osan hallituksen huonoista päätöksistä. Kunnissa voimme myös uudistaa rohkeasti palveluita ja kaupunkiympäristöä, Niinistö innosti vihreitä kuntavaikuttajia.

Vihreiden mielestä Suomen on otettava iso askel kohti tulevaisuutta, jossa ihmisten ja yritysten on helppoa ja kannustavaa luoda uusia ratkaisuja. Maailma siirtyy yhä enemmän palvelutaloudeksi: Ruotsin palveluvienti on kasvanut viidessä vuodessa lähes puolella, Suomessa ei ole päästy samaan.

- Suomesta puuttuu tällä hetkellä edelläkävijyyteen kannustavat markkinat. Me vihreät haluamme kannustavia, uutta luovia normeja, jotka vauhdittavat elinkeinorakenteen uudistumista. Hyvinvointivaltiotamme kannattaa päivittää niin, että markkinatalous palvelee ihmisten hyvinvointia ja uusien palvelujen syntymistä, Niinistö totesi.

- Meidän on osattava uudistaa talouttamme sellaiseksi, että Suomi luo ratkaisuja ihmisille kestävän talouden maailmaan. Tähän kuuluvat energiaremontti, palvelutalouden vauhdittaminen ja pienyrittäjyyden helpottaminen, hän jatkoi.

Nykyinen hallitus näyttää Niinistön mukaan pikemminkin takertuvan vanhaan. Vanhakantaisista tukimekaniemeista Niinistö käytti esimerkkeinä teollisuuden energiaveron palautuksia ja päästökaupan kompensaatiota.

- Yritystuet ja ympäristöhaitalliset tuet eivät kuulu hyvään toimintaympäristöön, varsinkaan jos ne pitävät kiinni vanhassa elinkeinorakenteessa. Niitä kannattaa vähentää, säästää valtion rahoja ja ohjata samalla julkisia rahoja koulutukseen, tuotekehitykseen ja kannustimiin uusien ratkaisujen käyttöönottamiseksi, Niinistö painotti.

- Me vihreät haluamme reilua kilpailua, ihmisten ja ympäristön ehdoin. Nyt lobbarien ääntä kuunnellaan usein vain jarruttamaan tarpeellista uudistamista, puolustamaan vanhaa. Se ei ole tyhmä, joka pyytää, mutta sen, joka valtion rahoista antaa, kannattaa miettiä kokonaisuutena suomalaisten etua. Kestävä talous ja ympäristönsuojelu on suomalaisten ja myös työpaikkojen etu, hän jatkoi.

Niinistö nosti puheessaan esille myös apteekkien kilpailurajoitusten purkamisen vaihtoehtona hallituksen ehdottamille lääkekorvausten leikkauksille, joka osuisi paljon sairastaviin ja vanhuksiin.

- Apteekkien määräsääntelyn ja omistusmuotorajoitusten poistaminen, apteekkiketjujen salliminen ja siirtyminen kattohintoihin todennäköisesti laskisivat lääkkeiden hintoja Suomessa. Tällöin apteekit kilpailisivat keskenään sekä hinnalla, laadulla että sijoittumisella. Tämän lisäksi hintojen laskun myötä ihmisille jäisi paremmin rahaa käytettäväksi muihin tarpeellisiin menoihin. Suhteellisesti suurin hyöty tästä koituisi pienituloisille ja paljon lääkkeitä käyttäville ihmisille, Niinistö huomautti.

Puheensa lopuksi Niinistö asetti tavoitteeksi nostaa Vihreät kunnallisvaaleissa Suomen uudistamisen yhdeksi päävaihtoehdoksi. Vihreiden tavoitteena on saada valtuutettuja yhä useampaan kuntaan ja nousta suureksi puolueeksi kaikissa keskisuurissa kunnissa. Helsingissä Vihreät tavoittelee suurimman puolueen paikkaa.

- Samalla kannatuksemme on noussut Turussa ja Tampereella niin korkealle, että emme voi tyytyä siellä yhtään heikompaan. Meillä on mahdollisuus nousta myös Turussa ja Tampereella kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi. Silloin me näytämme Suomelle suuntaa tulevaisuuteen. Elinkeinot ja ihmiset voivat menestyä yhdessä, kun rakennamme kestäviä ja viihtyisiä kaupunkeja, Niinistö visioi.