Vihreiden vaihtoehtobudjetti kaventaa tuloeroja ja vauhdittaa talouden uudistamista

Vihreiden vaihtoehdossa pysyvien tulojen ja menojen välinen tasapaino on sama kuin hallituksella. Lisäksi tulee 200 miljoonan euron investointipaketti.

- Hallitus nojaa menneeseen, lisää eriarvoisuutta ja leikkaa siitä mikä on arvokasta. Vihreät tarjoavat tilalle tulevaisuusbudjetin, joka perustuu kestäville valinnoille. Haluamme luoda ihmisille toivoa tulevaisuudesta inhimillisellä ja uudistavalla vaihtoehdolla. Tarjoamme inhimillisemmän ja osaamista arvostavan vaihtoehdon talouden tasapainottamiselle, vaihtoehtobudjetin päälinjat esitellyt Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö summasi.

Vihreiden vaihtoehdossa esitetyt verotuksen muutokset ja sosiaaliturvan leikkausten torjuminen vähentävät köyhyyttä ja pienentävät selvästi tuloeroja (Gini-kerroin -0.34 prosenttiyksikköä).

- Pääministeri Sipilän ajama kilpailukykysopimus kohtelee pienituloisia ja julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kovalla kädellä. Siksi pieni- ja keskituloisten asemaa on parannettava budjetissa merkittävillä veronkevennyksillä. Hallitus ei tätä tee. Vihreiden vaihtoehdossa esitämme 260 miljoonan korotusta kunnallisveron perusvähennykseen ja 80 miljoonan korotusta työtulovähennykseen. Se antaa 1300-2500 euroa kuukaudessa tienaaville eniten hyötyä, 100-210 euroa vuodessa. Torjumme myös hallituksen leikkaukset kaikkein heikompiosaisilta eli perusturvasta. Oikeudenmukainen talouspolitiikka on mahdollista myös taloudellisesti tiukkoina aikoina, Niinistö totesi.

- Me emme leikkaa koulutuksesta. Satsaamme koulutukseen ja tutkimukseen, koska ne parantavat tuottavuutta ja vauhdittavat talouden kasvua. Esitämme, että koulutusleikkaukset korvataan karsimalla ympäristölle haitallisia tukia, Niinistö sanoi.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen esitteli puolueen tulevaisuuspanostukset: uusiutuvan energian pientuotannon vauhdittamisen kodeissa, kunnissa ja maatiloilla (40 milj./v. kolme vuoden ajan), päiväkotien, koulujen ja hoivalaitosten välttämättömät peruskorjaukset (100 milj. kolmen vuoden ajan) ja panostukset ratahankkeisiin väleillä Pasila-Riihimäki, Tampere-Riihimäki ja Tampere-Jyväskylä (57 milj.) sekä perustulokokeilun laajentamisen (10 milj.) ja panostukset kotoutumiseen.

- Nyt ei saa tarrata vanhaan vaan on kurkotettava kohti uutta. Uusiutuvan energian pientuotanto synnyttää 10 000 uutta työpaikkaa ympäri Suomea. Matalien korkojen ja korkean työllisyyden aikana on järkevää panostaa työllistäviin ja tarpeellisiin infrahankkeisiin, Mikkonen sanoi.

- Haluamme parantaa hallituksen perustulokokeilua niin, että siihen saadaan mukaan enemmän ihmisiä eri elämäntilanteista. Lisäksi panostamme uusien suomalaisten kotoutumiseen takaamalla jokaiselle oikeuden kielikoulutukseen, nostamalla kunnille maksettavaa korvausta kotoutumisesta ja varmistamalla kaikille ihmisille samat oikeudet toimeentuloon, Mikkonen totesi.

- Investointien lisäksi tuemme kasvua ja työllisyyttä vapauttamalla ensimmäisen työntekijän palkkaajan sivukuluista määräajaksi ja uudistamalla perhevapaita. Vaihtoehtobudjettimme lisää pienituloisimpien ostovoimaa, mikä osaltaan elvyttää kotimarkkinoita ja tukee työllisyyttä, sanoi Vihreiden kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Touko Aalto.

- Kokonaisuutena vaihtoehtomme johtaa parempaan talouden tasapainoon kuin hallituksen budjettiesitys, kun työllisyys nousee ja talous kasvaa. Laitamme euron paremmin liikkeelle kansantalouden ja suomalaisten hyödyksi, Aalto totesi.

Perhevapaat remonttiin

Vihreät haluaa uudistaa perhevapaat luomalla joustavia rakenteita, jotka lisäävät perheiden valinnanvapautta ja tasa-arvoa. Näin edistettäisiin äitien asemaa työelämässä, vähennettäisiin naisten syrjintää työmarkkinoilla sekä kavennettaisiin naisten ja miesten välisiä tuloeroja. Samalla vahvistuu isien rooli perheessä.

- Perhevapaajärjestelmää on kehitettävä nykyistä joustavammaksi niin, että valinnanvapaus lisääntyy. Esimerkkiä joustoista voi hakea Ruotsista. Perheille tulee antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet valita, millaisissa erissä he haluavat perhe-etuuksia nostaa ja miten vapaansa jaksottaa. Haluamme lisätä mahdollisuutta käyttää vapaita osa-aikaisesti. Kun vanhempainvapaata samalla pidennetään kestoltaan voidaan myös lisätä isien osuutta vapaista kasvattamalla isien kiintiötä, Krista Mikkonen sanoo.

Lisätietoja

Vaihtoehtobudjetin verkkosivulta löytyy Vihreiden vaihtoehtobudjetti kokonaisuudessaan sekä siihen liittyvät aloitteet, eduskunnan tietopalvelun tekemä vaikutusarviolaskelma sekä tiedotustilaisuuden esitys.