Heli Järvinen: Työeläkeindeksin muuttaminen ei auta köyhimpiä eläkeläisiä

Eläkeindeksin muutos ei auta köyhimpiä eläkeläisiä lainkaan, mutta silti  vaarantaisi eläkejärjestelmämme kestävyyden  pitkällä aikavälillä.

Eduskunnan puhemiehelle luovutettiin tänään kansalaisaloite työeläkeindeksin taitetun indeksin muuttamisesta. 

Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen pitää hyvänä sitä, että pienituloisten eläkeläisten ahdingosta ja eläkejärjestelmän kestävyydestä keskustellaan. Itse kansalaisaloitteen esittämät muutokset eivät kuitenkaan auttaisi lainkaan köyhimpiä eli takuu- ja kansaneläkkeen varassa olevia eläkeläisiä. Myös pienimpiä työeläkkeitä saavia se auttaisi vain vähän. Sen sijaan se hyödyttäisi kaikkein eniten suurituloisimpia eläkeläisiä.

- Eläkeläisten köyhyys on todellinen ongelma, johon pitäisi puuttua. Siihen parhaat keinot ovat terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen sekä takuu- ja kansaneläkkeen korottaminen. Sen sijaan hallitus on korottanut terveydenhuollon asiakasmaksuja ja leikannut ostovoimaa eniten juuri takuu- ja kansaneläkkeen varassa olevilta eli pienituloisimmilta eläkeläisiltä, Järvinen sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan työeläkeindeksin muuttaminen esitetyllä tavalla vaarantaisi eläkejärjestelmän kestävyyden. Se loisi painetta korottaa eläkemaksuja ja leikata työeläkkeitä tulevaisuudessa.

- Eläkkeistä päätettäessä on pidettävä huoli oikeudenmukaisuudesta. On reilua, että työurasta kertyy oikeudenmukainen eläke. Tämä oikeus täytyy turvata myös nuoremmille sukupolville. Olisi vastuutonta tehdä päätöksiä, jotka johtavat nuorten eläketurvan murentamiseen tai kohtuuttomiin eläkemaksujen korotuksiin tulevaisuudessa.

Järvinen toivoo, että kansalaisaloitteen käsittely otetaan mahdollisuutena keskustella todellisista epäkohdista, vaikka kansalaisaloitetta itsessään ei voi kannattaa.