Ozan Yanarin ryhmäpuhe valtion talousarvioehdotuksen yleiskeskustelussa 14.12.2016

Hallitus on kauden alusta asti ylläpitänyt sellaista talouskieltä, jossa se verhoilee omat kovat arvovalintansa välttämättömyyksiksi. Puhutaan uudistamisesta, kun leikataan rajusti koulutuksesta. Hyvinvointivaltion pelastamisesta, kun leikataan pientuloisten turvaverkoista. Kipeistä päätöksistä ja yhteisestä vastuunkannosta, vaikka samaan aikaan suurtuloisille myönnetään verohelpotuksia ja kannattamattomaan kaivokseen kaadetaan satoja miljoonia. 

Esitetään, ettei muka ole vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on. Kyse on arvovalinnoista. Ja kyse on ennenkaikkea ihmisten jokapäiväisestä arjesta, selvitymisestä ja mahdollisuuksista elää hyvää elämää. Ja hyvä hallitus, näiden tavallisten suomalaisten arkeen teidän päätöksenne iskevät suoraan.

Me vihreät uskomme, että Suomen talous voidaan saada nousuun inhimillisemmillä keinoilla. Me tarjoamme uskottavan vaihtoehdon hallituksen kurjistavalle ja vanhoja rakenteita säilyttävälle budjettiesitykselle. Me Vihreät olemme pitäneet koko vaalikauden ääntä siitä, että myös tiukkoina aikoina on mahdollista tehdä inhimillistä, taloutta uudistavaa ja ihmisiä työmarkkinoille nostavaa talouspoliikkaa.

Suomen Pankki on eilisessa ennusteessaan sanonut Suomen bruttokansantuotteen kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna. Tässä maassa todellakin tarvitaan toivonpilkahduksia. Mutta erittäin suuri huolemme on se, että hallituksen toimet heikentävät tätä orastavaa kasvupotentiaalia. Suuret leikkaukset nakertavat pieni- ja keskituloisten suomalaisten ostovoimaa. Juuri kotimarkkinat ovat kannatelleet Suomen taloutta taantumassa. 

Hallitus ei luo kestävää pohjaa myöskään pitkäntähtäimen hyvinvoinnille ja kasvulle. Se leikkaa rajusti viennin näkökulmasta elintärkeästä koulutuksesta ja tutkimuksesta. 

On myös erittäin hälyttävää, että pitkäaikaistyöttömien määrä on ennätyksellisissä luvuissa, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on nousussa sekä työllisyysastemme on aivan liian alhainen. Hallitus tuntuu itsekin jo tunnustavan, ettei se saa nostettua näillä keinoilla työllisyysastetta lupaamalleen tasolle. Se tarkoittaa kymmenilletuhansille suomalaisille vaikeiden päivien jatkumista. 

 

Arvoisat kollegat,

Me vihreät peruisimme koulutusleikkaukset eli panostaisimme Suomelle elintärkeään koulutukseen ja tutkimustoimintaan. Näistä leikkaaminen vähentää uusia innovaatioita ja sitä kautta suomalaisilta firmoilta viedään mahdollisuudet valloittaa maailmanmarkkinoita.

Tässäkin salissa on valtava määrä opiskelijaliikkeen kasvatteja. En voi muuta kuin ihmetellä, mihin hallituksen riveistä ajatus opiskelijoiden puolella olemisesta on kadonnut. 86 euron eli opintorahan neljänneksen kuukausittainen leikkaus on täysin mahdoton ymmärtää ja siksi me vihreät peruisimme sen.

Samoin kaikkialla Suomessa kaikki poliitikot puhuvat siitä, että on tärkeää pitää nuoret mukana. Mitä hallitus sitten tekee? Leikkaa ammatillisesta koultuksesta 190 miljoonaa euroa. Nuorten syrjäytyminen ei vähene puheilla, kun teot ovat tällaisia. Me vihreät peruisimme hallituksen ammatillisen koulutuksen leikkaukset.

Me vihreät haluamme lisäksi torjua köyhyyttä ja tukea tavallisten ihmisten arkea, kun hallitus suosii ratkaisuillaan hyvätuloisia ja ottaa pienituloisilta. Siksi me muun muassa peruisimme pienituloisiin kohdistuvat indeksileikkaukset sekä alentaisimme pieni- ja keskituloisten verotusta. 

Vihreät tarttuisi myös sukupuolten tasa-arvon epäkohtiin, sillä hallitus on harjoittanut sukupuolisokeaa talouspolitiikkaa. Me emme tarvitse vain pieniä laastareita vaan kunnon reformin perhevapaajärjestelmään. Vihreiden budjetti tasaisi sukupuolten välisiä tuloeroja. 

Me vihreät uudistaisimme Suomen talouden rakenteita rohkeasti paremmaksi meille kaikille. Tulevaisuuteen katsovilla energiaratkaisuilla luotaisiin valtavasti uusia työpaikkoja ja vähentäisimme hiilidioksidipäästöjä. Me vihreät otamme vakavasti meitä ja tulevia sukupolvia uhkaavan ilmastokriisin. Siksikin on erittäin hämmästyttävää, että hallitus luo uusia ympäristölle haitallisia tukia. Suomen parhaat tutkijat ovat sitä mieltä, että uudet yritystuet kuten päästökauppakompensaatio eivät vaikuta teollisuuden kilpailukykyyn. Tämä hallitus siis kaataa rahaa näinä tuikkoina aikoina tehottomiin yritystukiin satoja miljoonia euroja.  

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että Suomessa viimeinkin kokeillaan perustuloa. Ikävä kyllä kokeiluun on varattu liian vähän rahaa. Siksi kokeilusta on tulossa tynkä. Parantaisimme perustulokokeilua lisäämällä sen rahoitusta ja laajentamalla kokeilun kestoa kaksivuotisesta kolmivuotiseksi. Haluamme kokeiluun mukaan muitakin ryhmiä kuin työttömiä, sillä se takaisi monipuolisten lopputulosten saamista. Perustulo on niin hyvä idea, että sitä kannattaa kokeilla kunnolla.

 

Arvoisa puhemies,

On erittäin tärkeää pitää mielessä Suomen talouden suuri kuva. Me kaikki tiedämme, että hallituksen vanhanaikaisilla siirroilla ei Suomen tilannetta paranneta. 6 minuuttia lisää töitä päivässä ei ole resepti kasvuun. 

Tämän sijaan me esitämme vision, joka nostaa Suomen paremminvoivaksi ja tasa-arvoisemmaksi maaksi kaikille täällä asuville. Me haluaisimme luoda Suomen, joka on houkutteleva maa investoinneille ja osaajille. Haluaisimme kannustaa edelläkävijyyteen ja edistää reilua markkinataloutta. Me haluaisimme Suomen olevan osa ilmastokriisin torjuntaa eikä sen aiheuttamista. 

Meidän kaikkien pitäisi ajatella suuremmin, katsoa kauemmas ja nostaa Suomi tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi. Vihreät tarjoavat tulevaisuusvaihtoehdon, joka on järkevämpi, inhimillisempi, taloutta uudistavampi ja kestävämpi kuin hallituksen tie.