— Touko Aalto

Sote-uudistuksen kurssia on käännettävä

Sote-uudistuksen ympärillä käytävän keskustelun selventämiseksi on sanottava, että kukaan ei ole vaatinut sote-uudistuksen aloittamista alusta. Siinä ei olisi mitään järkeä.

Vihreät ovat vaatineet, että hallituksen on käännettävä uudistuksen kurssia alkuperäisten tavoitteiden suuntaan. Lisäksi vaalikauden aikana olemme vaatineet, että uudistusta valmisteltaisiin parlamentaarisesti, jotta se kestäisi vaalikausien vaihtelut. 

Hallituksen tulisi vähintään palata toteuttamaan omaa hallitusohjelmaansa ja korjata ylilyönnit tuoreista esityksistään. Ei kovin kohtuuttomia vaatimuksia. 

Hallitusohjelmassa todetaan uudistuksen keskeiset periaatteet ja uudistuksen toteuttamisen etenemistapa erittäin hyvin. Olen täysin samaa mieltä hallitusohjelman tavoitteiden kanssa: Sote-uudistuksella olisi kavennettava väestöryhmien ja alueiden välisiä terveyseroja, pidettävä kustannukset kurissa sekä huolehdittava perus- ja erityispalveluiden integraatiosta.

Olen eri mieltä vain siitä, miten hallitus nyt uudistusta toteuttaa. Hallituksen keinoilla tavoitteet eivät täyty.

Kun uudistus kaatui viime vaalikaudella perustuslaillisiin ongelmiin, perustuslakivaliokunta antoi selkeät ohjeet, miten vastaavat karikot voidaan jatkossa välttää. Toivon, että hallitus pitää kiinni omasta hallitusohjelmastaan ja pitää mielessään perustuslakivaliokunnan ohjeistukset uudistuksen toteuttamiselle. 

Muuta ei tarvita. Muuta ei ole vaadittu.