— Emmi Riikonen

Vanhempainvapaat uudistettava - Vihreiden malli ratkaisee ongelmat lisäämättä kustannuksia

Heli Järvinen ja Emma Kari

Vihreiden tänään julkistama perhepolitiikkamalli lisää tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perhevapaisiin lisätään joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja parannetaan vanhempien asemaa työelämässä.

- Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Laadukas varhaiskasvatus on panostus lasten yhdenvertaisuuteen. Työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tehdä paljon. Ratkaisut ovat olemassa, sanoo kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Heli Järvinen.

Vihreät esittää perhevapaamallia, joka ei lisää kustannuksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

- Hallituksella ei ole enää mitään perusteita viivyttää uudistusta. Vihreiden perhevapaamalli parantaa isien asemaa perheessä ja äitien asemaa työelämässä. Tämä on askel kohti 6+6+6-mallia, mutta se ei lisää kustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna. On hyvä, että perhevapaamalli kannustaa molempia vanhempia olemaan sekä lapsilleen läsnä että työelämässä mukana, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

- Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta. Vanhempain- ja hoitorahaa voi nostaa pienemmissä erissä ja pidentää siten niiden kestoa. Vapaita voi hyödyntää myös lyhyinä pätkinä tai osapäiväisesti. Perheissä, joissa isä ei käytä osuuttaan vapaista, äidin ansiosidonnainen perhevapaa silti hieman pidentyy nykyisestä. Ansiosidonnainen perhevapaa siis paranee kaikilla, Kari toteaa.

Vihreiden malli ottaa huomioon perheiden moninaisuuden korjaamalla puutteita yhden vanhemman perheiden sekä sateenkaari- ja adoptioperheiden osalta. Nykyinen kotihoidontuki korvataan 843 euron kuukausittaisella hoitorahalla. Puolittain nostettuna hoitoraha riittäisi yhdelle vuodelle ja olisi tasoltaan sama kuin kotihoidontuki nyt.

- Perhevapaiden joustavuuden lisääminen helpottaa töihinpaluuta sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun osa-aikatyön ja lyhyiden työpätkien tekeminen helpottuu. Se auttaa pitämään yllä ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia. Nykyisin osa-aikainen työskentely on pienen lapsen vanhemmalle vain harvoin taloudellisesti kannattavaa, Heli Järvinen sanoo.

- Vihreät muuttaisi myös vanhemmuuden kustannusten korvaamista niin, että raskaudesta johtuvat sairauspoissaolot korvataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvina kustannuksina. Samoin korvattaisiin sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia sairauslomapalkan kuluja, Järvinen sanoo.


Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Vihreät torjuu hallituksen tekemät heikennykset päivähoitoon. Kaikkien lasten oikeus päivähoitoon halutaan palauttaa ja ryhmäkoot pitää entisenlaisina. Vihreiden mallissa kaikille lapsille tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Sen yli menevältä osalta päivähoito olisi edelleen maksullista ja veloitus tuntiperustaista.

- Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on heikointa Euroopassa, ja hallituksen leikkaukset huonontavat tilannetta entisestään, Emma Kari sanoo.

- Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Siirtyminen varhaiskasvatuksen osittaiseen maksuttomuuteen madaltaa kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen. Vihreiden aloitteesta portaittaista siirtymistä maksuttomuuteen selvitetään nyt Helsingissä, lisää Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana toimiva Kari.

Joustoa ja valinnanvapautta perheille - Vihreä perhepolitiikkapaketti kokonaisuudessaan >