Ville Niinistö: Suomesta hiilineutraali edelläkävijä jo vuonna 2035

Ville Niinistö esitteli Vihreiden energia- ja ilmastolinjauksia puoluevaltuuskunnan kokouksessa Vaasassa. Vihreät haluaa Suomesta nopeasti hiilineutraalin maan ja kestävän talouden edelläkävijän. Energiavisiollaan Vihreät tavoittelee 50 000 uutta työpaikkaa.

 

Vihreiden tavoitteena on, että Suomi on jo vuonna 2035 hiilineutraali maa, joka suojelee ympäristöä, panostaa ihmisten hyvään elämänlaatuun, luo työpaikkoja ja menestyy kestävän talouden edelläkävijänä. Hiilineutraalius saavutetaan 15 vuotta aiemmin kuin hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa.

- Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevaisuuden energiaratkaisuilla on keskeinen rooli. Suomen ei pidä jäädä maailmanlaajuisen ilmastoponnistuksen perässähiihtäjäksi. Valjastetaan osaamisemme koko maailman käyttöön ja otetaan se edelläkävijän rooli, joka meille sopii, sanoi Niinistö Vihreiden puoluevaltuuskunnalle Vaasassa pitämässään puheessa.

- Kestävä talous tarkoittaa koko kulutuksen ja tuotannon muuttamista. Se tarjoaa ihmisille uusia mahdollisuuksia liikkua puhtaasti, hyödyntää digitaalisia palveluja, tuottaa energiaa ja asua hiilineutraalissa talossa. Otamme kaikki suomalaiset energiapolitiikan tekijöiksi: tuottajiksi, vaikuttajiksi ja hyötyjiksi, Niinistö totesi.

Vihreiden energiavisiolla tavoitellaan 50 000 uutta, pysyvää työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä - lisäyksenä sille, mitä hallituksen energia- ja ilmastostrategia tuottaisi. Näistä 10 000 työpaikkaa tuottaisi jo Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitelty uusiutuvan energian pientuotannon vauhdittaminen seuraavan kolmen vuoden aikana.

- Tavoite on täysin realistinen, jos Suomi saavuttaa kestävän talouden edelläkävijän aseman, ja vientiyrityksemme pääsevät myymään ratkaisujamme maailmalle. Tarvittava osaaminen Suomesta löytyy jo. Vaasan energiaklusterissa on jo nyt 10 000 työpaikkaa, ja viennin osuus yrityksissä on 80 prosenttia. Kotimarkkinoiden vahvistaminen lisää myös viennin kasvunäkymiä, Ville Niinistö korosti.

Vihreät vauhdittaisi uusiutuvan energian käyttöönottoa kaksi kertaa nopeammin kuin hallitus strategiassaan. Uusi, kustannustehokas kannustinjärjestelmä suuren mittaluokan uusiutuvalle energialle halutaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Ilmastolle haitallisista tuista halutaan eroon vuoteen 2025 mennessä. Energiantuotannossa eniten kasvavat tuuli, aurinko, peltobiomassa, jäteliemet ja maalämpö. Metsähakkuiden sijaan painopisteenä ovat tuuli, aurinko, sähköinen liikenne ja älysähköverkot.

Vihreä energiavisio 2035 hyväksytään puoluevaltuuskunnan kokouksessa sunnuntaina 4.12.2016.

Ulkopuolisuudentunnetta torjutaan vuoropuhelulla 

Niinistö nosti puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa esille myös vuoropuhelun tärkeyden Suomessa aikana, jolloin länsimaissa ihmisten epäluulo politiikkaa ja mediaa kohtaan on kasvanut, poliittinen keskustelu kärjistynyt, ja ihmiset kokevat ulkopuolisuutta. Hänen mukaansa päättäjien on avauduttava avoimeen vuoropuheluun kaikkien, myös eri mieltä olevien kanssa.

- Uskon, että populismille on osin tehnyt tilaa se, että moni ihminen kokee päättäjien kääntäneen hänelle selkänsä. Tällainen ulkopuolisuuden tunne meidän on torjuttava. Hyvässä yhteiskunnassa kaikilla on sellainen tunne, että minulla on merkitystä, että minulle on tilaa. Päättäjien tehtävä on varmistaa, että tämä vuoropuhelu toimii, Niinistö sanoi puheessaan.

Puhe kokonaisuudessaan

Tiedotustilaisuudessa pidetty esitys