Ville Niinistön puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa Vaasassa 3.12.2016

Tässä maassa on jo liikaa mutapainia.Se, mitä me tarvitsemme, on toivoa,  keskustelua ja näkemystä  paremmasta huomisesta.

Rakkaat ystävät,

Tämä on linjapuhe, jossa ei arvostella ketään. 
En aio arvostella pääministeriä, 
hallitusta tai ketään muutakaan. 

Tässä maassa on tarpeeksi riitelyä ja mutapainia. 
Se, mitä me tarvitsemme, 
on toivoa ja näkemystä paremmasta huomisesta. 

Meidän vihreiden on oltava ennen kaikkea se liike, 
joka tätä toivoa tarjoaa. 

Joskus inhimillisen vaihtoehdon puolustaminen
vaatii myös kritisointia.
Jos päätökset ovat viemässä Suomea väärään suuntaan,
sitäkin tarvitaan kestävien arvojen puolustamisessa.

Mutta aina on esitettävä omia ratkaisuja, joilla ihmisten arki
Ja Suomen tulevaisuus voi olla parempi.
On aina pyrittävä ensi sijassa rakentamaan, ei hajottamaan.

Siksi aion tänään puhua asioista, 
joihin me uskomme, joilla Suomen ja 
suomalaisten ihmisten
tulevaisuutta voidaan turvata.


Rakkaat ystävät,

Ensi tiistaina itsenäinen Suomi täyttää 
yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotta. 

Se on enemmän ikää kuin moni vuonna 1917 
uskalsi pienelle maalle ennustaa. 

Itsenäisyyspäivään kuuluu olennaisena osana sen utelu, 
mitä Suomen itsenäisyys itse kullekin merkitsee. 

Tuo kysymys tuli mieleeni, 
kun vierailin eilen Vihreä Willa -päiväkodissa Seinäjoella. 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu 
ja kehitystyö jaksavat innostaa aina uudelleen. 

Jos jokainen lapsi saisi sellaista tukea kasvulleen, 
kuin tuo seinäjokinen päiväkoti tarjoaa, 
olisi Suomen tulevaisuus valoisa. 

Kuulimme päiväkodin johtajilta sitä kuinka
lasten minäkuvaa vahvistetaan, 
Kuinka jokainen kohdataan ja huomioidaan yksilönä.

Kuulimme siitä, kuinka yhteisessä ryhmässä 
isompia lapsia ohjataan huomioimaan pienempiä, 
samalla kun pienemmät
oppivat koko ajan arjessa isommiltaan.
Päiväkoti painottaa myös ympäristökasvatusta -
Lapset viettävät paljon aikaa metsäretkillä,
tutustuen luonnon pieniin ja arkisiin ihmeisiin.

Empatia, toisen ihmisen huomioiminen, 
kunnioitus luontoa ja eläimiä kohtaan 
sekä yhteisöllisyys ovat tärkeitä arvoja.

Kun ne yhdistetään jokaisen lapsen 
oman yksilöllisyyden tukemiseen,
olemme oikealla tiellä.

Tästä meidän aikuistenkin on otettava oppia.
Tällaista Suomea meidän on rakennettava:
Suomea, jossa kaikille on tilaa 
ja jossa kaikkia nostetaan.


Rakkaat ystävät,

Suomen sadannen vuoden kynnyksellä 
on kiinnostavaa olla vihreällä joukolla koolla Vaasassa.
Sillä nimittäin on keskeinen asema 
Suomen tulevaisuuden määrittelyssä.
 
Tänään Vaasa on energiateknologian 
edelläkävijä koko Pohjoismaissa. 

Vaasan energiaklusteri työllistää 10 000 ihmistä 
ja vastaa yksin kolmanneksesta Suomen energiateknologiaviennistä,
vaikka Vaasan alueella asuu vain 2 prosenttia suomalaisista. 

Kaikkiaan 80 prosenttia näiden yritysten tuotteista menee vientiin. 

Nämä ovat vaikuttavia lukuja. 
Nämä luvut kertovat edelläkävijyydestä.

Sitä, mitä Vaasa on Suomelle, 
voi Suomi olla maailmalle. 

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ylivoimaisesti suurin haaste. 
Ilmastonmuutokseen on puututtava nyt, 
jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma. 

Aikaa ei ole hukattavaksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevaisuuden energiaratkaisuilla 
on keskeinen rooli. 

Me vihreät lähdemme siitä, että Suomen 
ei pidä jäädä maailmanlaajuisessa ilmastoponnistuksessa perässähiihtäjäksi. 

Valjastetaan Suomen osaaminen 
ja potentiaali koko maailman käyttöön 
ja otetaan se edelläkävijän rooli, joka meille sopii. 

Miltei satavuotias Suomi on ollut kehityksen kärjessä ennenkin. 
Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus eduskuntavaaleissa 
ensimmäisenä maailmassa. 

Se oli edelläkävijyyttä. 

Demokratian ja vapauden vaaliminen Neuvostoliiton naapurissa. 
Hyvinvointivaltion rakentaminen köyhän maan turvaksi.
Koulutuksen tasa-arvon rakentaminen peruskoulu-uudistuksella jokaiselle lapselle. 
Kännykän tuominen miljardien ihmisten taskuun. 
Nämä kaikki ovat olleet esimerkkejä suomalaisten edelläkävijyydestä.

Edelläkävijyys syntyy tavallisten ahkerien suomalaisten työstä, 
kekseliäisyydestä ja rohkeudesta. 

Se kasvaa luottamuksesta kanssaihmiseen 
ja avoimista ovista maailmalle. 

Joskus sitä tuottaa julkinen valta 
tekemällä hyviä päätöksiä. 

Usein edelläkävijyyttä osoittavat suomalaiset yritykset, 
jotka keksivät ratkaisuja maailman ongelmiin. 

Yleensä menestyksemme on vaatinut molempien yhteispeliä. 

Politiikan tehtävä on luoda edellytykset 
suomalaisten ihmisten ja yritysten kukoistukselle. 

Samalla meidän poliitikkojen velvollisuus on varmistaa, 
että maailma on huomennakin hyvä paikka elää. 

Tässä valtuuskunnassa hyväksyttävä Vihreiden energiavisio 
lähtee liikkeelle juuri näistä lähtökohdista. 

Me tavoittelemme hiilineutraalia Suomea jo 2030-luvulla.
Vihreiden Suomi on vuonna 2035 hiilineutraali maa,
joka suojelee ympäristöä, panostaa ihmisten hyvään elämänlaatuun,
luo työpaikkoja ja menestyy kestävän talouden edelläkävijänä.

Ilmaston ja ihmisten terveyden pilaava fossiilinen energia 
painuu historiaan tarpeettomana ja haitallisena. 

Kestävä talous on koko kulutuksen ja tuotannon muuttamista.
Se tarjoaa ihmisille uusia mahdollisuuksia liikkua puhtaasti,
Hyödyntää digitaalisia palveluja, tuottaa energiaa ja
asua hiilineutraalissa talossa.

Käännämme energian kokonaiskulutuksen laskuun. 

Teemme kestävistä valinnoista kaikille helppoja 
ja houkuttelevia riippumatta siitä, 
missä he asuvat tai mitä he tekevät työkseen. 

Tarvittava osaaminen Suomessa jo löytyy. 

Seuraava askel on ottaa kaikki suomalaiset mukaan 
aktiivisiksi energiapolitiikan tekijöiksi: 
tuottajiksi, vaikuttajiksi ja hyötyjiksi.

Vihreä energiavisio torjuu ilmastonmuutosta, 
turvaa ympäristön monimuotoisuuden 
ja luo suomalaisille työtä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. 

Tavoitteenamme on luoda 50 000 
uutta pysyvää työpaikkaa energiavisiollamme,
verrattuna hallituksen vaihtoehtooon.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti tavoittelee näistä
jo 10 000 uuden työpaikan luomista seuraavan
kolmen vuoden aikana hajautetun uusiutuvan energian
energiaremontilla.

50 000 uuden työpaikan luominen vuoteen 2035 mennessä 
on realistinen tavoite,
jos Suomi samalla saavuttaa edelläkävijän aseman 
ja vientiyrityksemme myös vievät suomalaisia ratkaisuja maailmalle.

Kuten Vaasassa jo tänään tehdään.
Tehdään koko Suomesta kotimarkkinat sille osaamiselle,
Mitä Vaasan energiaklusterissa on.
Silloin Suomi ja suomalaiset pärjäävät.

Energiavallankumous on kättemme ulottuvilla. 

Kääritään siis hihat ja pannaan Suomen 
ja maailman energiaratkaisut uuteen uskoon.


Hyvä valtuuskunta,

Myös ensi kevään kuntavaalit ovat tilaisuus 
tehdä töitä elinkelpoisen planeetan puolesta. 

Kunnissa päätetään siitä, 
millä kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, 
miten liikenne järjestetään 
ja kuinka energiatehokkaasti rakennetaan. 

Kuntapäättäjien käsissä on siksi suuri osa Suomen päästöistä. 

Ääni vihreille valtuutetuille on ääni vähäpäästöisille kunnille.

Edessä olevat kuntavaalit ovat historialliset 
Suomen suunnan kannalta.

Suomalaiset tarvitsevat nyt toivoa siitä,
Että huominen voi olla meille kaikille parempi.

Talouskin menestyy, 
jos me muistamme ne opit hyvästä varhaiskasvatuksesta.
Huomioidaan toisemme, pidetään kaikista huolta,
Annetaan jokaiselle mahdollisuus innostua ja näyttää osaamistaan.

Vihreät haluaa vaaleissa tarjota inhimillisen vaihtoehdon,
Joka rakentaa kouluistamme maailman parhaita jokaiselle lapselle,
joka uudistaa Suomen kuntia panostamalla puhtaisiin ratkaisuihin ja uuteen työhön,
ja joka vähentää köyhyyttä, luo turvaa ja puolustaa ihmisten tasa-arvoa.

Maakuntauudistus tulee muuttamaan kuntien roolia merkittävästi. 

Koulutuksen merkitys kuntien päätöksenteossa kasvaa. 
Se sopii meille. 

Vihreät ovat aina olleet tasa-arvoisen 
ja laadukkaan koulutuksen 
ja varhaiskasvatuksen puolustajia. 

Viime aikoina koulutuksen puolustajille 
on totisesti riittänyt töitä. 

Me lähdemme kuntavaaleihin varmistamaan, 
että Suomen huippuluokan koulutus 
ja varhaiskasvatus on maailman kärkeä myös jatkossa. 

Me torjumme hallituksen toteuttamat koulujen leikkaukset 
niin valtion tasolla kuin kunnissakin.

Satsaaminen koulutukseen on tärkeimpiä investointeja, 
joita kunnat voivat tehdä. 

Kuntavaaleissa valitaan tämän investoinnin 
ja näköalattomien leikkausten väliltä. 

Me vihreät haluamme varmistaa, 
että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus 
laadukkaaseen päivähoitoon. 

Tämä tarkoittaa maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä,
pieniä ryhmäkokoja sekä 
täyden päivähoito-oikeuden turvaamista kaikille lapsille. 

Samalla pidämme huolen siitä, 
että kouluissa on riittävästi opettajia, 
ja pistämme stopin koulujen eriytymiselle. 

Postinumeroalue ei saa jatkossakaan määrittää sitä, 
kuinka laadukasta koulutusta lapsillemme on tarjolla. 

Tasa-arvoinen yhteiskunta rakentuu kuntiemme varaan. 

Tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi 
tarvitsemme toimintaa köyhyyttä 
ja syrjäytymistä vastaan. 

Eriarvoisuus on meiltä kaikilta pois. 

Emme voi sallia sitä, että asuminen ja kunnalliset palvelut 
hinnoitellaan heikompiosaisten saavuttamattomiin. 

Me vihreät haluamme pitää myös huolta siitä, 
että yhteiskunnan turvaverkko kattaa meidät kaikki vauvasta vaariin.

Kuntavaaleissa on tilaisuus päättää siitä, 
tuleeko näistä tavoitteista todellisuutta vai ei.


Hyvät ystävät,

Optimismin ohella on myönnettävä myös se, 
että kulunut vuosi on ollut melkoista myllerrystä. 

Rasismi, pelko ja populismi ovat saaneet huolestuttavan 
paljon jalansijaa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.
 
Ihmisten epäluulo politiikkaa 
ja mediaa kohtaan on kasvanut. 

Poliittinen keskustelu on kärjistynyt. 

Kohut seuraavat toisiaan.

Tässä ilmapiirissä meillä kaikilla 
on oma vastuumme kannettavana siitä, 
miten yhteiskunnassamme keskustelua käydään. 

Uskon, että populismille on osin tehnyt tilaa se,
että moni ihminen kokee päättäjien kääntäneen selkänsä häneen.
Tällainen ulkopuolisuuden tunne on meidän torjuttava.

Hyvässä yhteiskunnassa kaikilla on sellainen tunne,
että minulla on merkitystä, minulle on tilaa.

Päättäjien tehtävä on varmistaa,
että tämä vuoropuhelu toimii.

Siksi vastaus populismin haasteisiin ei ole se,
että poliittinen eliitti sulkeutuisi vain entisestään.

Päättäjien on avauduttava avoimeen vuoropuheluun kaikkien kanssa.
Meidän on oltava muutos yhdessä ihmisten kanssa.
Vihreillä on tähän hyvä pohja puolueena,
joka on myös avoin kansanliike ja demokratiaa uudistava liike.

Vuoropuhelu ja sillan rakentaminen on 
toimivan yhteisöllisyyden edellytys.
Meidän on puhuttava myös niiden kanssa,
jotka ovat kanssamme eri mieltä.

Nyt on myös erityisen tärkeää pitää huoli siitä, 
että Suomessa säilyy moniääninen, vapaa ja riippumaton media. 

Lehdistönvapauden turvin toimiva vapaa media 
ja ihmisten välisten kohtaamisten kautta käytävä vuoropuhelu 
on kansanvaltamme ydintä.

Tänä aikana, kun valemediasivustot hämärtävät totuutta,
rikkovat ja hajottavat ja asettavat ihmisiä toisiaan vastaan,
on erityisen tärkeää vaalia totuutta tavoittelevan ja
Ihmisiä valistavan journalismin asemaa Suomessa.

Kansallisten instituutioiden, kuten Yleisradion, merkitys vain korostuu.
Esimerkiksi venäjänkielisen vähemmistön osallisuuden kannalta on tärkeää,
että he kuulevat venäjänkielisiä uutisia journalistiselta Yleltä,
eivätkä vain Venäjän kanavilta.


Och, kära vänner,

Vi måste värna om vårt lands tvåspråkighet.
Det var inte så länge sedan när alla betydande politiska ledare
I Finland försvarade svenskans ställning som nationalspråk och i vardagligt liv.
Jag saknar detta ledarskap.

Vi, politiska ledare, måste visa med vårt eget agerande
att Finland tillhör alla finländare.
Och svenskans ställning som nationalspråk är också en fråga
som vi alla måste värna om:
I alla strukturella reformer som görs och
I vårt agerande som politiska ledare.
Vi ska försvara allas grundrättigheter.
Språkliga rättigheter för svenspråkiga är inte bara deras att försvara,
det är allas ansvar.  
Detta är en hedersfråga för oss gröna.

Hyvään vuoropuheluun kuuluu oikeus sanoa,
oikeus kirjoittaa, mutta myös velvollisuus kuunnella.

Se on tehnyt Suomesta 99-vuotiaan menestystarinan. 

Jotta pärjäämme myös seuraavat 99 vuotta, 
on meidän jaksettava ymmärtää toisiamme 
myös nykyisen hektisen aikamme luomien myrskyjen keskellä.

Suomi on hyvä maa. 

Me vihreät juhlimme sitä varmistamalla, 
että tässä maassa kaikilla on tilaa pärjätä, 
olla onnellisia ja toteuttaa itseään. 

Tässä maassa jokainen sukupolvi on tehnyt töitä,
jotta lapsillamme ovat asiat vielä paremmin.

Tästä sukupolvien välisestä lupauksesta
Me vihreät pidämme kiinni.

Siitä on myös vihreiden energiavisiossa
ja kuntavaaliohjelmassa kyse.

Yhdessä me voimme rakentaa paremman huomisen.