Vihreä eduskuntaryhmä Mikkelissä: Nostetaan ihmisiä työhön purkamalla kannustinloukkuja

Krista Mikkonen ja Ville Niinistö

Vihreä eduskuntaryhmä esitteli ratkaisujaan työnteon kannustinloukkujen purkamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi talvikokouksessaan Mikkelissä. Vihreiden keinovalikoimassa on mm. maksuton varhaiskasvatus, muuttoloukkujen purkaminen ja asumistuen uudistaminen.

Sipilän hallitus on saanut asiantuntijoilta kritiikkiä siitä, että sen toimet heikentävät julkista taloutta eivätkä onnistu saavuttamaan hallituksen työllisyystavoitetta.

- Hallituksen työllisyyspolitiikka vaikuttaa epäonnistuvan. Leikkaukset koulutuksesta vaikeuttavat tilannetta. Keskitetty työajan pidentäminen ja palkkojen leikkaus ovat vanhanaikaista politiikkaa eivätkä toimi nykyajan työelämässä. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen inhimillisesti on parempi tie talouden kohentamiseen. On aika ottaa oikeasti tehokkaat keinot käyttöön, jotta voimme nostaa ihmisiä työhön, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Vihreän eduskuntaryhmän talvikokouksessa julkaistu Parempaa nostetta työelämään tarjoaa viisi keinoa työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi.

Vihreät esittää maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen käyttöönottoa. Siinä jokaiselle lapselle tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan tämä alentaisi lapsiperheiden työllistymisveroasteita merkittävästi.

- Lapsiperheellisten työllisyyttä on helpotettava. Lapsiperheille päivähoitomaksut ovat iso kannustinloukkujen aiheuttaja. Esimerkiksi osa-aikatyöstä täysipäiväiseen työhön vaihtamisessa ei välttämättä ole yksinhuoltajalle järkeä, kun päivähoitomaksut nousevat. Yhä useamman lapsen saaminen laajan varhaiskasvatuksen piiriin on tärkeää myös eriarvoistumisen vähentämiseksi. Samalla se on hyväksi erityisesti naisten työllistymiselle, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Nykyisellään korkeat asumiskustannukset aiheuttavat kannustinongelmia erityisesti suurimmissa kaupungeissa, joissa ihmiset joutuvat hyödyntämään toimeentulotukea asumiskustannusten kattamiseksi.

- Toimeentulotuki alenee eurolla jokaista ansaittua euroa kohden. Tämä muodostaa asumistukea suuremman kannustinloukun. Asumisen tuki tulee maksaa asumistuen - ei toimeentulotuen - muodossa, Mikkonen sanoo.

- Haluamme myös selvittää mallia, jossa tuen määrä irrotetaan yksittäisen asunnon vuokrasta. Sen sijaan tuki sidottaisiin alueen yleiseen vuokratasoon, ruokakunnan kokoon ja tuloihin. Silloin asumistuen taso ei johtaisi markkinahintojen nousuun ja se kannustaisi nykyistä paremmin etsimään itselleen ja omalle tulotasolle soveltuvaa asuntoa. Se auttaisi kohtuuhintaisen asumisen lisäämisessä ja helpottaisi työn vastaanottamista, Mikkonen lisää.

Mallia ei ole Suomessa kunnolla tutkittu, vaikka se voisi purkaa kannustinloukkuja ja myös hillitä asumiskustannusten nousua.

Vihreät haluaa myös helpottaa työn perässä muuttamista purkamalla muuttoloukkuja. Tämä tapahtuisi alentamalla asuntojen myynnistä perittävää varainsiirtoveroa.

- Varainsiirtovero on muuttovero. Jos haluamme ihmisten olevan valmiita muuttamaan työn perässä, sitä ei kannata estää verottamalla liikaa. Muuttokitkaa aiheuttavaa varainsiirtoveroa on siksi laskettava esimerkiksi yhteen prosenttiin nykyisestä 2–4 prosentista. Vastaava verokertymä voidaan kerätä kiinteistöverolla, jolla ei ole vastaavia kannustinvaikutuksia, sanoo Mikkonen.

Vihreiden paketti sisältää lisäksi esityksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttamisesta siten, että ansioturvan taso olisi työttömyyden alussa nykyistä korkeampi ja alempi ansioturvan enimmäisajan loppua kohden. Tämä parantaisi työttömäksi jäävien tilannetta juuri työttömyyden alussa ja loisi asteittain kasvavan kannustimen hakeutua töihin työttömyyden edetessä.

Lisäksi Vihreät tukevat hallituksen selvityshenkilöiden ehdotuksia siitä, että työtön voi käynnistää yritystoimintaa 4 kuukauden ajan ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä ja ehdotusta yhdistelmävakuutuksesta, joka turvaisi itsensätyöllistäjän toimeentulon nykyistä paremmin.

Parempaa nostetta työelämään -avaus >

Vihreiden joulukuussa 2016 julkistama perhevapaamalli >

Pressikuvia Vihreän eduskuntaryhmän talvikokouksesta >