Emma Karin puhe kestävän kehityksen selonteosta 15.2.2017

Kun minä olin kolmevuotias laki subjektiivisesta päivähoidosta astui Suomessa voimaan. Nyt kun minun tyttäreni on kolme,
lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon on juuri lakkautettu.

Kun minä olin kolmevuotias,
oli tähän maahan juuri perustettu ympäristöministeriö.
Nyt kun minun tyttäreni on kolmen,
tehdään luonnonsuojeluun Suomen historian suurimmat leikkaukset
ja ympäristöhallintoa ajetaan alas.

Kun minä olin kolmevuotias,
Pohjoinen napajäätikkö oli kesällä melkein Australian kokoinen,
Kun minun tyttäreni täytti kolme,
napajäätikkö oli kutistunut lähes puoleen tästä.

Arvoisa puhemies,

Tässä ohjelmassa on kyse siitä,
millaisen maailman me jätämme niille,
jotka tulevat tänne meidän jälkeemme.

Meidän sukupolvemme voi vielä
pysäyttää ilmastonmuutoksen.
Meidän lapsemme eivät sitä voi enää tehdä.

Kun muualla vähennetään ympäristölle haitallisia tukia,
Sipilän hallitus lisää niitä.

Suomi oli esimerkkinä muulle maailmalle,
kun päästökaupan huutokauppatulot ohjattiin kehitysyhteistyöhön.

Nyt Sipilän hallitus otti nämä rahat maailman köyhimpien auttamisesta
ja antoi ne teollisuudelle.

Lisäksi hallitus otti käyttöön uuden saastutustuen,
jolla se kannustaa teollisuutta ylläpitämään ilmastopäästöjä.

Samalla hallituksen suunnittelemat massiiviset metsähakkuut
vesittävät kaikki muut päästövähennykset.
Suomen panos ilmastonmuutoksen torjumisessa
jää mitättömäksi hakkuiden takia.

Arvoisa puhemies,

Koulutus on kaiken kehityksen peruskivi.

Hallitus esittää ammatillisen koulutuksen uudistamisen
kestävään kehitykseen panostuksena
vaikka leikkaa lähes 200 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta.

Erityinen huoli on nyt tämän maan pojista.
Jo nyt viides osa nuorista miehistä
on koulutuksen tai työn ulkopuolella.

Koulutusleikkaukset ovat tämän hallituksen suurin virhe.
Niillä rikotaan jotain, jonka arvoa ei ymmärretä.

Tärkeintä lapsen koulupolulla ovat ensi askeleet.

Varhaiskasvatuksen heikennykset
lisäävät lasten eriarvoisuutta.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen
osuvat juuri niihin lapsiin,
jotka tarvitsevat eniten tukea.

Tasa-arvoa hallitus sanoo parantavansa ”aktiivisin toimin”.
Hallituksen edustajat puhuvat mielellään siitä,
miten he parantaisivat naisten asemaa esimerkiksi perhevapaita uudistamalla.
Nämä ehdotukset eivät ikävä kyllä koskaan löydä tietään
hallituksen linjauksiin.
Niitä ei löydy hallitusohjelmasta.
Niitä ei löydy hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta.
Eikä niitä löydy tästä selonteosta.

Arvoisa puhemies,

Historia tulee muistamaan meidät siitä,
miten Suomi kantaa vastuuta
tästä historiallisesta humanitaarisesta kriisistä.

Suomi on vastannut tähän kriisiin
heikentämällä ihmisoikeuksia,
leikkaamalla pakolaiskiintiötään
tekemällä perheenyhdistämisen lähes mahdottomaksi
ja leikkaamalla Suomen kehitysyhteistyöstä 40 prosenttia.

YK:n naistenjärjestön rahoituksesta on leikattu lähes viidennes.
YK:n lastenjärjestön UNICEF:n rahoituksesta on leikattu yli 40 prosenttia.
YK:n ympäristöohjelma UNEPin rahoituksen hallitus lopetti kokonaan.

Tämä ei ole vastuun kantamista.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on kopioinut hallitusohjelman tavoitteet
ja kutsuvat niitä nyt kestävän kehityksen selonteoksi.

Nyt väitetään, että saastuttamisen tukeminen
on ilmastonsuojelua.

Että luonnonsuojelun alasajo
on monimuotoisuuden turvaamista.

Että köyhimmiltä ottaminen ja rikkaille antaminen
on tuloerojen kaventamista.

Nyt väitetään, että koulutuksesta leikkaaminen
on osaamiseen panostamista.

Että naisten ja lasten jättäminen pakolaisleireille
on perheiden auttamista.

Että maailman köyhimmiltä ihmisiltä leikkaaminen
on globaalia solidaarisuutta.

Sitä ne eivät ole.

Arvoisa puhemies,
Vaihtoehtoja on.

Me uskomme, että juuri vaikeimpina aikoina
ihmisyyttä on puolustettava kaikista tiukimmin.

Me uskomme, että meidän kauniit metsämme,
meidän puhtaat vetemme,
meidän ahmamme, meidän norppamme
ovat jotain, jota meillä ei ole oikeutta viedä lapsiltamme.

Me uskomme, että lapsiin ja kouluihin panostaminen
on kaiken kehityksen perusta.

Se on vastuun kantamista,
Sillä tekemättäkään ei voi jättää.