Krista Mikkonen: Kunnissa voimme pitää kaikista huolta

Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 11.2.2017 Lohjalla puhunut vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen nosti esille köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisen. Koulutukseen ja asumiseen pitää panostaa kunnissa.

- Hallituksen politiikan seurauksena osattomuus on yhä yleisempää. Leikkaukset ovat pakottaneet yhä useamman miettimään, ostaako kunnollista ruokaa vai lääkkeitä, tai onko varaa hankkia lapselle uusi talvitakki, Mikkonen sanoi.

- Kunnissa voimme tehdä paljon sen eteen, että kaikista pidetään huolta. Kuntien tehtävä on edistää terveyttä, tasata hyvinvointieroja ja lisätä tasa-arvoa, hän totesi.

Koulutus ja varhaiskasvatus on iso kysymys köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnassa. Tammikuussa parissakymmenessä itäsuomalaisessa koulussa vieraillut Mikkonen nosti esiin opettajien ja oppilaiden huolen.

- Koulutuksesta leikkaaminen näkyy koulujen arjessa suurina ryhmäkokoina, tukiopetuksen vähyytenä, erityisopetuksen riittämättömyytenä ja oppimateriaalien puutteena. Opettajat miettivät, miten huomioida kaikki oppilaat ja tarjota riittävästi tukea tarvitseville, Mikkonen sanoi puheessaan.

- Hätkähdyttävintä vierailuilla oli kuulla, kuinka yläkoululaiset, lukiolaiset ja amislaiset olivat huolissaan tulevaisuudestaan. Monia mietitytti oma toimeentulo opiskeluaikana. Samoin koulutuspaikkojen karkaaminen yhä kauemmaksi samalla, kun julkinen liikenne heikkenee ja kallistuu, hän sanoi.

- Me tiedämme, että koulutussäästöistä maksetaan moninkertainen hinta tulevaisuudessa. Siksi ne pitää perua, ja kunnissa meidän on satsattava koulutukseen, Mikkonen painotti puheessaan.

Koulutuksen ohella iso kysymys köyhyyden ja eriarvoistumisen torjunnassa on asuminen.

- Kohtuuhintaisen asumisen puute ei ole vain isojen kaupunkien ja pääkaupunkiseudun ongelma, vaikka siellä tilanne on kaikkein pahin. Tarvetta kohtuuhintaisille asunnoille on kaikkialla, Mikkonen sanoi.

- Tärkeintä on, että jokaisella on asunto. On mahdotonta laittaa muutakaan elämää raiteilleen, jos ei ole asuntoa. Kuntien tulee kaavoituksen ja maanhankinnan avulla kaikkialla maassa huolehtia, että kohtuuhintaisia asuntoja on tarjolla riittävästi, hän jatkoi.

Mikkosen mukaan asuinalueista tulee tehdä monimuotoisia ja yhteisöllistä asumista tulee lisätä. Se on hyvä keino torjua yhä kasvavaa yksinäisyyttä.  

- Etsivän nuorisotyön rinnalle pitää tuoda myös etsivä vanhustyö. Meillä on valtavasti ikäihmisiä, jotka liikuntakyvyn heiketessä jäävät yksin koteihinsa. Heidät pitää etsiä kodeistaan ja ohjata palveluiden piiriin, Mikkonen sanoi puheessaan.

- On tärkeää, että asuinalueilta löytyy yhteisiä tiloja, joihin voi tulla viettämään aikaa ilman, että pitäisi maksaa tai ostaa mitään. Pidetään kunnissa huolta siitä, että siellä on lähikirjastoja, kylätaloja ja korttelitupia, hän sanoi.

Lisätietoja

Krista Mikkonen