Vihreiden koulutuspoliittinen avaus kokoaa askeleet maailman parhaaseen kouluun

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi sunnuntaina 12.2.2017 “Yhdessä teemme maailman parhaan koulun” -avauksen, joka esittelee Vihreiden tavoitteet koulutuksen kehittämiseksi kunnissa. Maailman paras koulu torjuu eriarvoisuutta ja tukee jokaisen yksilöllisyyttä sekä kasvattaa yhteisöllisyyteen.

Avaus esittelee askelia eriarvoisuuden torjumiseksi ja Suomen koulujen viemiseksi takaisin maailman kärkeen. Vihreät tekee kuntavaaleista puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan koulutusvaalit. 

- Hallituksen leikkaukset koulutuksesta ovat nakertaneet nuortemme tulevaisuutta. Sillä tiellä ei voi jatkaa. Kuntavaaleissa suomalaisilla on mahdollisuus valita toisin. Vihreät on koulutuspuolue ja kuntavaalit ovat koulutusvaalit, Niinistö sanoo.

Koulutuspoliittinen avaus asettaa tavoitteeksi muun muassa oikeuden tasa-arvoiseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen. 

- Vihreiden linja koulutuksen puolesta on johdonmukainen. Me puolustamme jokaisen lapsen oikeutta päivähoitoon ja pieniä ryhmäkokoja kouluissamme. Haluamme tavoitella varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kunnissa jo ensi vaalikaudella, Niinistö sanoo.

Vihreät haluaa turvata oppimispolun, joka vahvistaa jokaisen lapsen yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään koulutukseen ja varhaiseen kasvatukselliseen tukeen lapsen oman tarpeen mukaan.

- Lastemme oppimiserot ovat kasvaneet peruskoulun aloittamisen vaiheessa, eikä peruskoulu enää onnistu kaventamaan niitä entiseen tapaan. Vihreiden tavoitteena on turvata hyvä oppimispolku jokaisen lapsen omista lähtökohdista: hyvä koulu sekä tukee yksilöllisyyttä että kasvattaa yhteisöllisyyteen. Siihen tarvitaan hyvälaatuista varhaiskasvatusta ja jokaisen lapsen tarpeet tunnistavaa peruskoulua, Niinistö toteaa.

Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajan, Espoon kaupunginhallituksen jäsenen Saara Hyrkön mukaan Vihreiden koulutuspolitiikka tähtää koulujen eriytymisen pysäyttämiseen. Koulutuspoliittinen avaus asettaa myös tavoitteiksi homekoulujen korjaamisen ja sisäilmaongelmiin puuttumisen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon parantamisen, koulupudokkaista huolehtimisen ja opettajien osaamisen vahvistamisen.

- Haluamme tuoda oppimisen iloa ja uudistuvaa opetusta kaikkiin kouluihin. Se vaatii myös opettajien jaksamiseen ja kouluttautumismahdollisuuksiin sekä innostaviin oppimisympäristöihin panostamista. Koulutus ei uudistu vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin leikkaamalla. Kehittäminen vaatii resursseja, Hyrkkö sanoo.

Vihreille tärkeää on Hyrkön mukaan myös se, että jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen koulutuspaikka.

- Toisen asteen koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Siksi jokaiselle on taattava mahdollisuus jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen. Erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdistetut leikkaukset uhkaavat pudottaa monia nuoria tyhjän päälle. Kuntien täytyy varmistaa, että lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rahoitus turvataan, Hyrkkö sanoo.

Valtuuskunnan hyväksymä “Yhdessä teemme maailman parhaan koulun” -avaus luettavissa kokonaisuudessaan täältä.