Ville Niinistö: Hallitus ei voi enää leikata lisää pienituloisilta ja palveluista

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö käsitteli Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa pääministerin ilmoitusta hallituksen politiikasta vuonna 2017. Hän arvosteli hallitusta eriarvoisuuden kasvattamisesta mm. päivähoito-oikeuden rajaamisen ja koulutusleikkausten myötä sekä kilpailukykysopimuksen suurista kustannuksista. Hän esitti Vihreiden kolme vaihtoehtoa työllisyyden kasvattamiseksi: maksuton varhaiskasvatus ja vanhempainvapaan uudistus, asumistuen remontti sekä varainsiirtoverosta luopuminen tai sen laskeminen.

Niinistö arvosteli hallituksen leikkauspolitiikkaa ja arvovalintoja, jotka ovat kohdistuneet erityisesti pienituloisiin, lapsiperheisiin, opiskelijoihin ja naisvaltaisille aloille. Vihreät varoitti jo viime syksynä, että kilpailukykysopimuksen veroalea ei saa maksattaa lisäleikkauksilla pienituloisilta tai palveluista. Niinistö esitti puheessaan pääministerille ja hallitukselle selkeät kysymykset:

- Mitä pääministeri sanoo niille hoitajille, opettajille ja muille julkisten alojen ammattilaisille, jotka lomarahoistaan ovat tämän idean maksaneet? Voitteko luvata suomalaisille, että ette tee lisää leikkauksia pienituloisilta tai palveluista?

Leikkausten ja sulkeutumisen sijaan Suomi kaipaa taloutta ja työllisyyttä kohentavia uudistuksia. Niinistö esitteli puheessaan Vihreiden kolme ehdotusta työllistymisen helpottamiseen: maksuton varhaiskasvatus ja vanhempainvapaan uudistus, asumistuen remontti sekä varainsiirtoverosta luopuminen tai laskeminen.

- Vihreiden teettämän eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan maksuton varhaiskasvatus alentaisi työllistymisen veroastetta noin 4 prosenttiyksikköä useimmille. Se olisi yksi tehokkaimmista keinoista lisätä lapsiperheiden työllisyyttä, poistaa kannustinloukkuja ja samalla parantaa lasten osallisuutta varhaiskasvatukseen, Niinistö sanoo.
 
Asumistuen irrottaminen vuokran suuruudesta vähentäisi tuen vaikutusta vuokratasoon. Varainsiirtovero nostaa asuntojen hintaa ja rajoittaa muuttamista sinne, missä työtä olisi tarjolla.

- Jo nämä esimerkit osoittavat, että kannustinloukkujen purkamiseen on olemassa inhimillisiä vaihtoehtoja. Kyse on vain tahdosta, Niinistö linjaa.
 
- Tänä aikana Suomen kannattaa muistaa ne arvot, joilla olemme tähänkin asti menestyneet. Olemme sivistykseen, tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen nojaava pohjoismainen hyvinvointivaltio, Niinistö jatkaa.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.