Yritystuet remonttiin - Vihreiden malli auttaa pk-yritysten kasvua

Yritystukiremontti

Vihreä eduskuntaryhmä esittää yritystukien uudistusta, joka tähtää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Mitä paremmat edellytykset työllistämiseen ja kasvuun yrityksillä on ympäri Suomen, sitä useammalla ihmisellä on mahdollisuus saada töitä.

- Suomi tarvitsee enemmän hyvinvoivia ja kasvuhakuisia keskisuuria yrityksiä. Nykyinen yritystukijärjestelmä ei ole tehokas eikä paranna suomalaisten yritysten asemaa laajasti, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Yhtenä merkittävimpänä uudistuksena Vihreiden yritystukimallissa on tukien painopisteen siirtäminen. Suorien tukien sijaan Vihreät siirtäisivät tukien painopistettä lainoihin ja valtiontakauksiin.

- Lainapohjaisella mallilla voidaan saada samalla rahalla suurempi vaikutus. Tuettavien yritysten lukumäärä voi olla suurempi, koska onnistuneiden hankkeiden osalta tukirahat palaavat takaisin lainojen takaisinmaksun muodossa, Mikkonen sanoo.

- Samalla Vihreiden malli kuitenkin edellyttäisi yritykseltä kasvu- ja kehityskykyä sekä yrityksen omistajilta uskoa yrityksen tai hankkeen menestykseen. Tämä malli olisi myös veronmaksajille halvempi, Mikkonen jatkaa.

Vihreiden mallissa yritystuille asetettaisiin myös selkeät tavoitteet.

- Kun yrityksille maksetaan tukia, pitää olla selvää, mitä niillä halutaan saada aikaan. Yritystuilla tulee olla selkeät, yhteiskunnan kokonaisetuun perustuvat tavoitteet. Tällaisia lopputuloksia voivat olla esimerkiksi ilmastopäästöjen vähentäminen, työllisyyden parantaminen tai rakennemuutoksen vauhdittaminen, Mikkonen sanoo.

Vihreiden yritystukiremontin tavoitteena on tukea uutta, ei vanhaa.

- Kyky uusiutua ja tuottaa innovaatioita on kestävän ja kannattavan kasvun perusedellytys. Tukien tähtäimen täytyy olla tällaisten edellytysten luomisessa. Samalla on pidettävä huolta siitä, että uusien ratkaisujen saattamista markkinoille ei vaikeuteta tukemalla valtion toimesta väistyviä toimintamalleja ja teknologioita, Mikkonen sanoo.

Vihreät tukisi uutta yritystoimintaa siirtämällä rahaa elinkeino- ja energiaverotuksen tuista työllistämiseen ja koulutukseen. Yksi keino lisätä kannustimia olisi poistaa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen sivukulut määräaikaisesti ja sallia yritystoiminnan käynnistäminen työttömyysturvalla.

- Tehottomia ja ympäristölle haitallisia tukia tulee karsia. Säästyneillä rahoilla on parempaakin käyttöä koulutuksessa ja yrittämisen edellytysten parantamisessa. Haluamme madaltaa kynnystä palkata ensimmäisiä työntekijöitä ja kannustaa myös työttömäksi jääneitä ryhtymään yrittäjiksi, Mikkonen sanoo.

Krista Mikkonen esittelee yritystukiavauksen eduskuntaryhmän ja Vihreiden yrittäjien “Tehokkaammat yritystuet” -seminaarissa 21.2.2017 klo 16.30 eduskunnan kansalaisinfossa. Tilaisuudessa hyvien yritystukien kriteerejä esittelee lisäksi tutkija Saara Tamminen, minkä jälkeen käydään paneelikeskustelu yritystukien uudistamisesta. Paneeliin osallistuvat kansanedustajat Antero Vartia (vihr.) ja Harri Jaskari (kok.) sekä Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala ja Vihreiden Yrittäjien puheenjohtaja Kaisa Hernberg. Tilaisuus on avoin yleisölle.

Tutustu Vihreään yritystukiremonttiin kokonaisuudessaan täällä