Krista Mikkosen puhe Vihreiden vaalistartissa 8.3.2017

Hyvää elämää ja tasa-arvoista arkea rakennetaan kunnissa. Tätä me Vihreät haluamme olla tekemässä, kaikkialla Suomessa.

Hyvää elämää ja tasa-arvoista arkea rakennetaan kunnissa. Tätä me Vihreät haluamme olla tekemässä, kaikkialla Suomessa.

Kunnat ovat juuri nyt myllerryksessä.  Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille,  Mukanaan puolet kuntien budjetista.

Silti kunta ei ole hyvän arjen kannalta yhtään vähemmän tärkeä Päinvastoin.

Kunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksesta ja sivistyksestä,  Vapaa-ajanpalveluista, Maankäytöstä Ja kunnan elinvoimasta. 

Siitä, että ihmiset  voivat hyvin. Siitä, että kunnassa on mukava asua.

Tällaisia kuntia me Vihreät haluamme olla tekemässä.  Me haluamme tehdä tulevaisuuden kuntia, joihin on kiva muuttaa ja joista ei ole kiire pois. Joissa on yhteisöllisyyttä ja kohtaamispaikkoja. Joissa kuntalaiset voivat olla aktiivisia. Joissa he pääsevät osallistumaan.  Joissa heitä kuunnellaan.

Näitä kuntia tarvitaan kaikkialla Suomessa.

Me Vihreät haluamme rakentaa sellaisia kuntia,  joissa laadukas varhaiskasvatus on kaikkien lasten ulottuvilla Joissa kukaan ei sairastu homekouluissa Ja joissa koulutukseen lisätään rahaa, ei leikata siitä.

Me haluamme kuntia, jossa pääsee harrastamaan, Lenkki- ja hiihtopolut ovat helposti saatavilla, Kulkeminen pyörillä, lastenrattailla ja rollaattoreilla on helppoa, Ja arjen asiointi vaivatonta. 

Me Vihreät haluamme suojella lähimetsät, Vaihtaa fossiiliset polttoaineet uusiutuviin Tehdä autoilusta vihreää joukkoliikenteellä ja biopolttoaineilla Ja pelastaa vesistöjen kalakannat.

Me haluamme kamppailla köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan, turvata julkiset palvelut ja kohtuuhintaisen asumisen. Tuoda ikäihmisten palvelutalot yhteen päiväkotien kanssa, Ja toteuttaa maksuton ehkäisy nuorille.

Me Vihreät haluamme luoda työtä koko Suomeen, tukea paikallisia yrityksiä, Helpottaa maahanmuuttajien tietä työelämään Ja tehdä kunnista reiluja työnantajia.

Yhdessä me voimme tehdä tämän kunnissa. Kunnissa voimme rakentaa hyvää arkea ja sellaisia palveluita, jotka kohtelevat kaikkia yhdenvertaisesti.

Hyvän kuulijat,

Kaikista näistä arjen asioista päätetään kunnissa.  Siksi ei ole yhdentekevää, kuka niistä päättää.

Sipilän hallitus on leikannut koulutuksesta ja rajannut päivähoito-oikeutta ja siten kurjistanut lastemme ja nuortemme tulevaisuutta. Kunnissa voidaan valita toisin ja perua näitä päätöksiä. 

Monet Sipilän hallituksen säästöistä on kohdistunut kaikkein heikoimmissa asemissa oleviin. Pienituloisiin eläkeläisiin, työttömiin ja lapsiperheisiin. Kunnissa voidaan helpottaa näiden ihmisten arkea huolehtimalla heidän palveluistaan. Kunta voi myös toimia aktiivisena työllistäjänä. 

Kun Sipilän hallitus on vähentänyt rahaa luonnonsuojelusta, voidaan kunnissa panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Kuntavaaleissa pääsee äänestämään myös Suomen suunnasta. Äänestäjät voivat kertoa, mitä mieltä he ovat Sipilän hallituksen epäarvoistavasta politiikasta. 

Hyvät kuulijat.

Viime aikoina olemme saaneet kuulla useista tutkimuksista, miten olemme kadottaneet suuren joukon työkykyisiä miehiä ja kuinka monia poikia uhkaa syrjäytyminen. Me vihreät haluamme pelastaa pojat. 

Näiden kadonneiden poikien etsintä tapahtuu kunnissa.  Kuntien vastuulla on myös, ettei uusia nuoria katoa.

Kunnissa pitää mahdollistaa varhaiskasvatus kaikille lapsille.  Koulussa ja päivähoidossa pitää olla riittävän pienet ryhmäkoot. Kouluissa pitää olla aikaa jokaiselle ja saada apua oppimisvaikeuksiin. Kiusaamiseen tulee puuttua. Jokaisella pitää olla mahdollisuus harrastaa ja saada kavereita. Peruskoulun jälkeen on kaikille nuorille turvattava jatkokoulutuspaikka. Ammattikouluissa lähiopetuksen määrää pitää lisätä.

Hyvät kuulijat,

Me haluamme rakentaa tasa-arvoisia kuntia.  Arjen tasa-arvo tehdään nimenomaan kunnissa, sillä monet arjen asiat ovat monesti vieläkin naisten vastuulla.

Tasa-arvoista kuntaa rakentamaan varten me tarvitsemme hyviä vihreitä valtuutettuja, jotka kaikki tuovat päätöksiin oman näkökulmansa.

Sillä kaikille hyvää kuntaa on hankala rakentaa, jos kaikki päättäjät ovat keskenään samannäköisiä ja -ikäisiä.

Monessa puolueessa ehdokaslistoja dominoivat vielä tänäkin päivänä vanhemmat miehet.  Eipä ihme, että sama joukko on vallassa myös monessa kunnanvaltuustossa.

Tämä pitää muuttaa ja se voidaan muuttaa. Kunnanvaltuustoihin tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, erinäköisiä ja -ikäisiä,  eri sukupuolia olevia, eri taustoista tulevia. rakentamaan hyvää kuntaa kaikille.

Vihreät on kuntavaaleissa [ainakin kolmissa viime vaaleissa] ollut ainoa puolue, jonka ehdokkaiden enemmistö ei ole miehiä. Näissä vaaleissa meidän ehdokkaistamme 58 % on naisia. Se vastaa hyvin sitä, että suurin piirtein saman verran myös Vihreiden kannattajista on naisia.

Meillä on myös iso joukko nuoria ehdokkaita. Suurin ehdokasryhmä ovat 30-40-vuotiaat. Alle kolmekymppisiä on ehdokkaiden joukossa enemmän kuin yli kuusikymppisiä.

Vihreillä on näissä kuntavaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ennen, Useammassa kunnassa kuin koskaan ennen.

Näissä vaaleissa meillä on  189 kuntaa Manner-Suomessa, joissa on vihreitä ehdokkaita 33 sellaista kuntaa, joissa ei viime vaaleissa voinut äänestää Vihreitä mutta nyt voi 69 kuntaa, joissa ei ole vihreää valtuutettua mutta joissa nyt on ehdokkaita 5 036 082 asukasta sellaisissa kunnissa, joissa Vihreitä voi äänestää 92 % suomalaisista voi äänestää näissä vaaleissa meitä.

Vihreiden kuntavaalibussi starttaa tästä tänään. Vaaleihin saakka se huristaa ympäri Suomen ja käy yli 50 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle.

Näillä 50 paikkakunnalla ja kaikilla muillakin niistä lähes kolmestasadasta kunnasta, joissa on vihreitä kuntavaaliehdokkaita, tehdään nyt kampanjaa paremman huomisen eteen.

Näissä kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä me voimme olla rakentamassa tasa-arvoista kuntaa kaikille, kaikkialla Suomessa. Päätös on sinun!