Kuntien hometalkoot - keinopaketti sisäilmaongelmien torjumiseksi

Vihreä eduskuntaryhmä esittää kuntien hometalkoita ratkaisuksi home- ja kosteusvaurioisiin kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin. Ongelma on maanlaajuinen, sillä sisäilmaongelmat sairastuttavat lähes jokaisessa kunnassa. Home- ja kosteusvaurioisille tiloille altistuu jopa 800 000 henkeä, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Päiväkodeista kahdessa kolmesta on kosteusvaurioita ja joka neljännessä koulussa on koulutyötä haittaava sisäilmaongelma.

- Ei ole hyväksyttävää, että homekoulua voi joutua käymään vuosia. Altistus voi sairastuttaa loppuiäksi. Ongelmaan on jo korkea aika puuttua, sillä sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo yli kaksikymmentä vuotta, kansanedustaja Satu Hassi sanoo. 

Vihreiden keinopaketti edellyttää ongelmiin tarttumista ennen kuin ihmiset sairastuvat vakavasti. Ongelmien tunnistamisessa auttaisivat esimerkiksi kattavat sisäilman oirekyselyt.

- Säännölliset kyselyt auttaisivat ongelmien havaitsemista ennen kuin ne ehtivät kärjistyä. Kyselyiden tulosten täytyy myös johtaa välittömästi toimenpiteisiin, jos käy ilmi, että oirehtivia ihmisiä on enemmän kuin terveissä rakennuksissa, Hassi sanoo.

Eduskuntaryhmä vaatii pitämään parempaa huolta julkisista rakennuksista. Siivouksessa käytettävät kemikaalit on valittava eduskuntaryhmän mukaan tarkemmin ja ilmanvaihtoa on käytettävä nykyistä paremmin. Lisäksi materiaalivalintojen on oltava turvallisia.

- Lattioiden, muiden pintojen ja huonekalujen materiaalien pitää olla lapsille turvallisia. Kuitenkaan niissä käytettäviä materiaaleja ei säädellä, vaikka leluissa vastaavaa tehdään. Joissain kunnissa rakennetut Joutsenmerkityt päiväkodit ovat hyvä esimerkki siitä, että rakentaa voidaan myös turvallisesti, Hassi toteaa.

Vihreät edistäisi korjausrakentamista tarjoamalla hankkeille valtion tukea.

- Ehdotamme, että korjausvelan vähentämiseksi valtio tukee oppilaitosten ja päiväkotien sekä sosiaali- ja terveysalan toimintayksikköjen korjausrakentamista seuraavan kolmen vuoden aikana 100 miljoonalla eurolla vuosittain, Hassi sanoo.

Vihreät vaatii keinopaketissaan myös vahvempaa panostusta laatuun pelkän hinnan sijaan. Kilpailutuksissa on määriteltävä aikataulut, jotka eivät pakota tinkimään laadusta. 

- Rakennushankkeissa byrokratia on usein hyväksi. Sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä vaatimalla jokaiselta rakennus- ja remonttihankkeelta kosteudenhallintasuunnitelma sekä varmistamalla, että kunnallisella rakennustarkastuksella on riittävät resurssit. Rakennushankkeissa on syytä myös kokeilla leasing- ja elinkaarimalleja, jotka sitouttavat rakentajan paremmin rakennusten terveellisyyteen, Hassi sanoo.

Vihreät haluaa edistää terveellistä hirsi- ja puurakentamista kunnissa. Rakennusmateriaalina puu tasaa kosteus- ja lämpöolosuhteita, minkä takia puurakennukset ovat vähemmän alttiita sisäilmaongelmille. 

- Kilpailumenettelyillä ja kaavoituksella voidaan edistää hirsi- ja puurakentamista. Lisäksi suurimpiin kuntiin kannattaa rakentaa puusta terveellisiä väistötiloja, joihin voidaan sijoittaa esimerkiksi vakavasti sairastuneet oppilaat. Näin voitaisiin turvata kaikille terveellinen oppimisympäristö, Hassi sanoo.

Tutustu Vihreiden keinopakettiin kokonaisuudessaan täällä.