— Olli-Poika Parviainen

Olli-Poika Parviaisen Ryhmäpuhe 7.3.2017

Olli-POika Parviainen

Arvoisa puhemies,

Me kaikki tiedämme sanonnan “suuret laivat kääntyvät hitaasti”. Käsittelyssämme oleva sote- ja maakuntauudistus on politiikan suuri laiva, jota on rakennettu tässä muodossaan kireällä aikataululla.

Määränpää on kuitenkin ollut selkeä: onnistuessaan uudistus vahvistaisi suomalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada palveluita, lisäisi hyvinvointia, keventäisi hallintoa ja edistäisi yrittäjyyttä sekä säästäisi yhteisiä varojamme

Tämän sote-laivan rakenteissa tuntuu kuitenkin olevan pahoja valuvikoja, eikä horisontissa näy sinistä taivasta vaan pikemminkin lähestyvä myrsky.

Hallitusta on kehuttava määrätietoisuudesta hankkeen kapteenina. Rajanveto määrätietoisuuden ja jääräpäisyyden välillä on kuitenkin häilyvä. Etenkin kun hallitus tuntuu sivuuttavan useita asiantuntijoiden esittämiä huolia uudistuksen lopputuloksesta.

Hallituksen esitystä on esimerkiksi kuvailtu sanoilla kaaos, hyppy tuntemattomaan, keskeneräinen, vaikeaselkoinen ja uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden vastainen. Lyhytnäköisesti toteutettuna uudistus voi muodostua vuosikymmenten mittaiseksi kalliiksi riesaksi meille kaikille.

Vihreät ovatkin toistuvasti joutuneet muistuttamaan uudistuksen tavoitteesta: me vaadimme hyvän perusterveydenhuollon pelastamista ja laadukkaan hoitoketjun turvaamista kaikille suomalaisille. Kyse on lopulta aivan elintärkeistä palveluista!

Suurin huolemme liittyy hallituksen keskeneräiseen esitykseen valinnanvapaudesta. Koko uudistus on nyt rakennettu laajaa valinnanvapautta ajatellen. Esitetyssä muodossa valinnanvapaus voi vaarantaa vakavasti kaikki soten alkuperäiset tavoitteet: niin terveyserojen kaventamisen, palvelujen hyvän integraation, kustannusten pitämisen aisoissa kuin myös palvelujen saatavuuden paranemisenkin. Yrityksille ei myöskään voi antaa huomattavia julkisia vastuukokonaisuuksia.

Vihreät ei vastusta valinnanvapautta itsessään. Me vastustamme sen ideologista pakkosyöttämistä seurauksista välittämättä ja asiantuntijoita kuulematta. Kokonaisuuden on pysyttävä julkisen vallan hallinnassa, mitä tulee laatuun, hintaan ja yhdenvertaisuuteen ihmisille.

Valinnanvapausmalli tyrmättiin myös hallituksen itselleen teettämässä vaikutusten arvioinnissa. Hallitus on onneksi todennut itsekin valinnanvapausesityksen vaativan vielä muutoksia. Koko paketin perusteellinen korjaus voi kuitenkin viedä niin paljon aikaa, että asia löytyy vielä seuraavankin hallituksen pöydältä. Puhumattakaan poliittisista ristivedoista, joissa keskusta pitää kiinni itselleen edullisimmasta 18 maakunnan maakuntamallista, kokoomus korostaa valinnanvapautta ja perussuomalaiset... No perussuomalaiset puhuvat lähinnä maahanmuutosta.

 

Arvoisa puhemies,

Olemme kuulleet myös vakavia varoituksia siitä, ettei Suomesta kannata tehdä sote-markkinoiden ja -bisneksen koelaboratoriota.

Markkinat voikin avata vain kerran. Markkinoiden rakenne luodaan kun ne avataan ja tällöin ratkaistaan millaiset toimijat markkinoilla voivat olla ja pärjätä. Siksi tällaisia muutoksia pitäisi tehdä asteittain ja kokeiluilla, eikä kertarysäyksellä jolloin voi tapahtua peruuttamattomia virheitä.

Ruotsissa markkinaehtoiseen malliin siirryttäessä tiedettiin, että se nostaa kustannuksia. Ei ole näyttöä siitä, että markkinaehtoinen sote toisi tuntuvia säästöjä. Täällä Suomessa meidän pitäisi kuitenkin hillitä kustannusten kasvua kolme miljardia tuosta vain. Kyse on toiveajattelusta, jossa kaiken oletetaan menevän parhaalla mahdollisella tavalla.

Samalla maakuntahallinnosta on tulossa asiassa heikkoja. Maakunnilta puuttuva verotusoikeus estää niitä ohjaamasta palveluja riittävästi. Ylipäätään maakuntademokratia uhkaa jäädä ohueksi.

Kun valtio kontrolloi tiukasti maakuntien toimintaa, niillä ei ole verotusoikeutta ja palvelutkin pakkoyhtiöitetään, herää kysymys mistä maakuntavaltuustot soten osalta tosiasiallisesti lopulta edes päättävät?

Maakunnat sidotaan myös tilaaja-tuottaja-malliin, vaikka monissa kunnissa mallista ollaan luovuttu koska se on lisännyt byrokratiaa. Tarjoamme siis 2020-luvun maakuntiin parikymmentä vuotta vanhaa ideaa, jonka heikkoudet korostuivat juuri niissä palveluissa, joita maakuntiin nyt kunnilta siirretään.

 

Arvoisa puhemies,

Kuukauden kuluttua Suomessa valitaan uudet kunnanvaltuustot tilanteessa, joissa tulevat valtuutetut ja heidän äänestäjänsä eivät voi tietää miten heidän kuntansa käy.

Miten kannustamme kuntia huolehtimaan ennalta ehkäisevistä palveluista? Miten järjestetään terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sujuvat polut palveluihin yli kunta- ja maakuntarajojen?

Jokainen julkiseen hallintoon perehtynyt tietää osaoptimoinnin ja siiloutumisen olevan todellisia haasteita.

Ja lopuksi, muutoksen onnistunut läpivienti on yhteinen tavoitteemme. Nyt jos koskaan on aika muuttaa tämän hankkeen kurssia synkiltä vesiltä kohti onnistuneempaa lopputulosta.

Se onnistuu vain, jos kuuntelemme asiantuntijoita, teemme päätökset tietoon pohjaten ja kokeilujen kautta, osallistamme asianomaiset ja pidämme ihmisten arjen tarpeet ylimpänä mielessämme.

Uudistuksen päätavoitetta eli hyvän perusterveydenhuollon pelastamista ja laadukkaan hoitoketjun turvaamista kaikille suomalaisille ei saa unohtaa.