— Touko Aalto

Ryhmäpuheenvuoro sote-välikysymyskeskustelussa 4.4.

Arvoisa puhemies,

Heräsin 15-vuotiaana sählytreenien jälkeisenä yönä kovaan rintakipuun. Herätin vanhempani. Hetken päästä olin terveyskeskuksessa, aamuyöstä jo keskussairaalassa.

Nopea pääsy hoitoon, päivystyksen toimivuus sekä hyvä hoito- ja kuntoutus mahdollistivat sen, että toivuin sydänpussintulehduksesta.

Kun olen keskustellut itseäni vielä paljon vakavammin sairastuneiden ihmisten kanssa, yksi asia yhdistää: kiitollisuus verovaroin kustannettua terveysjärjestelmää ja sen työntekijöitä kohtaan. Järjestelmän arvon ymmärtää, kun siihen joutuu turvautumaan.

Jokaisen ihmisen on saatava oikea-aikaista hoitoa ilman jonoja lompakon paksuudesta ja postinumerosta riippumatta.

Palveluiden järjestäminen ja rahoitus on saatava samoihin käsiin. Tieto täytyy saadaan liikkumaan jokaisen asiakaskäynnin mukana.

Siksi sote-uudistus tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Uudistuksen toteuttaminen hallituksen esittämällä tavalla on yhtä suuri ongelma kuin uudistuksen kaatuminen jälleen kerran.
 

Arvoisa puhemies.

Vihreät sitoutuu sote-uudistuksen toteuttamiseen, kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaikki puolueet ovat sitoutuneet terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, kustannusten kasvun hillitsemiseen ja saumattomien hoitoketjujen turvaamiseen.

Sote-palveluiden markkinallistaminen uhkaa näitä kaikkia tavoitteita.

Tämä ei ole opposition pelottelua. Tämä on hallituksen oman vaikutusarvion keskeinen viesti, jonka myös sosiaali- ja terveyspolitiikan professorit ovat nostaneet esiin. Tämä ei ole populismia, tämä on nobelismia - kuten viime viikolla tässä salissa saimme kuulla.

Populismia sen sijaan on vaieta kaikki asiantuntijakritiikki ja esittää puhtaan ideologisia väitteitä.

Ongelma ei ole valinnanvapaus itsessään. Se toimii hyvänä renkinä ja julkisen sektorin täydentäjänä. Rengistä ollaan kuitenkin tekemässä isäntää viemällä markkinamalli äärimmäisyyksiin ja toteuttamalla se kertarysäyksellä. Se ei ratkaise ongelmia, vaan rikkoo toimivia rakenteita ja luo uusia ongelmia.

Sote-rahoituksen kriisi muuttuu aina sote-palveluiden kriisiksi. Siitä kärsivät eniten pienituloiset ja syrjemmässä asuvat ihmiset.

Muutamat isot yhtiöt pystyvät markkinoinnilla, sijoittumisella ja työterveyshuollon asiakkuuksien hyödyntämisellä valikoimaan ihmisiä, joista ei muodostu kustannuksia, mutta joista saa korvauksen. Pieni ja paikallinen hoivayritys ei tästä esityksestä hyödy, se tulee syödyksi.

Syntyy kansantalouden ja kansanterveyden kannalta vääristynyt kannustin: terveitä ylihoidetaan ja sairaita alihoidetaan. Hoidon vaikuttavuuteen on hyvä kiinnittää huomiota. Kannustimet ohjaavat yhtiöitä kuitenkin asiakkaiden valikoimiseen, ja paljon palveluita tarvitsevat lähetetään maakunnan hoidettavaksi.

Vihreät ei voi hyväksyä hallituksen esitystä - ei nyt eikä edes siirtymäkauden jälkeen. Esityksen on muututtava. Vihreiden vaihtoehdossa uudistuksen alkuperäiset tavoitteet turvataan.

Ensin on taattava saumattomat hoitoketjut, sitten yhdistettävä paveluiden rahoitus. Maakunnille on annettava verotusoikeus. Lopuksi asiakkaan valinnanvapautta edistetään ja markkinoita monipuolistetaan ilman vaateita pakkoyhtiöittämisestä.

Kaikki jakavat uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Miksei sitä oteta siis koko eduskunnan valmisteluun?
 

Arvoisa puhemies,

Kyse ei ole siitä, kuka poliitikko tai mikä puolue on sanonut tai tehnyt mitäkin eri aikoina.

Kyse on vanhuksesta, joka tarvitsee kotiin tuotavia palveluita, koska lähin terveyskeskus on monen kymmenen kilometrin päässä eikä julkista liikennettä ole.

Kyse on nuoresta, jonka koti on rikki ja koulupäivät menevät lähiostarilla.

Kyse on äidistä, joka tarvitsee apua omaan jaksamiseensa ja jonka lapsi on korvatulehduskierteessä. Kyse on ihmisten hoitamisesta kokonaisuutena. Siitä, miten järjestelmä auttaa parhaiten kaventamaan terveyseroja, hillitsemään kustannuskehitystä sekä takaamaan saumattomat hoivaketjut. Uudistus täytyy tehdä kansanterveys, ei markkinat edellä.

Jaa sivu: