— Emmi Riikonen

Suomen on keskeytettävä käännytykset Afganistaniin

Editoitu 4.4. klo 13.20: Poliisin myöhemmän tiedotteen mukaan lennolla ei ollut alaikäisiä lapsia.

Tänään 3.4. illalla Helsingistä lähtee EU:n palautuslento Afganistaniin. Vihreä eduskuntaryhmä vaatii käännytysten keskeyttämistä Afganistanin heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Suomen menettelyt on selvitettävä, niiden oikeuspohja on varmistettava ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on noudatettava kaikissa tilanteissa.

Palautuslento vaaralliseen Afganistaniin kuljettaa ilmeisesti mukanaan esimerkiksi lapsiperheitä ja yksin eläviä ihmisiä. Ilmeisesti palautusta varten säilöönotettujen joukossa oli myös raskauden loppuvaiheessa oleva nainen. Poliisi on hakenut pakkopalautettavia ihmisiä säilöönottokeskuksiin viimeisen viikon aikana, muun muassa myöhään iltaisin ja aikaisin aamulla sekä lapsia koulusta kesken koulupäivän. Tietojemme mukaan kaikille säilöönotetuille ei ole tarjottu tulkkausta.

Oikeusasiamiehen mukaan käännytettävälle henkilölle tulisi pääsääntöisesti antaa tieto käännytyksen ajankohdasta hyvissä ajoin, mm. käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin liittyvien toimien mahdollistamiseksi. Näin ei julkisuudessa olevien tietojen perusteella ole kaikissa tilanteissa toimittu.
 
- Suomi on oikeusvaltio, jonka on turvattava ihmisten ihmisarvoinen kohtelu kansainvälisten sopimustemme mukaisesti kaikissa tilanteissa. Nyt esille tulleet tiedot tavoista kerätä ihmisiä käännytettäviksi ovat kyseenalaisia ja näyttää siltä että ihmisten oikeussuoja ei ole toteutunut. Afganistaninin turvallisuustilanne on hyvin heikko. Suomi ei voi olla maa, joka käännyttää pakolla lapsia ja ilmeisesti jopa raskaana olevan naisen hengenvaaraan. Käännytykset on heti keskeytettävä, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vaatii.
 
Saksassa usea osavaltio on julkisten tietojen mukaan keskeyttänyt käännytysten toteuttamisen Afganistanin turvattomaan tilanteen johdosta. Suomen matkustustiedote Afganistanista kertoo meille suomalaisille, että turvallisuustaso on heikko, kaikkea matkustamista tulee välttää. Tällaiseen maahan Suomi kuitenkin palauttaa ihmisiä pakolla. Näin ei voi olla.
 
- Vihreä eduskuntaryhmä on useilla kirjallisilla kysymyksillä ja eduskunnan kyselytunnilla vaatinut hallitukselta selvitystä käännytysten, niiden turvallisuuden ja niissä käytettävien pakkomenettelyjen perusteista. On hyvin kyseenalaista, noudattaako Suomi kokonaisuudessaan oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista. Nämä asiat on nyt perin juurin selvitettävä ennen kuin käännytyksiä voidaan jatkaa, sanoo hallintovaliokunnan jäsen Olli-Poika Parviainen.