Tietoa Vihreiden puheenjohtajavalinnasta: jäsenäänestys ja ehdokkaiden kiertue

Vihreille valitaan kesällä uusi puheenjohtaja jäsenäänestyksen pohjalta. Jäsenäänestyksen tulos lasketaan ja julkistetaan puoluekokouksessa Tampereella 17.6.2017.

Vihreiden nykyiselle puheenjohtajalle Ville Niinistölle tulee kesällä täyteen säännöissä määritelty kuuden vuoden yhtäjaksoinen enimmäisaika puheenjohtajan tehtävässä.

Puheenjohtajaehdokkaat täytyy asettaa viimeistään sunnuntaina 7.5. Jokaisella puolueen piirijärjestöllä ja valtakunnallisella liittojärjestöllä on oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestykseen. Ehdokkaan voi myös asettaa vähintään kaksi puolueen jäsenyhdistystä, joiden jäsenenä on yhteensä vähintään 50 äänioikeutettua jäsentä.

Puheenjohtajaehdokkaille järjestetään 13.5. alkaen laaja puheenjohtajakiertue, joka vie puheenjohtajaehdokkaat keskustelemaan jäsenistön ja suuren yleisön kanssa ympäri Suomen.

Jäsenäänestys toteutetaan kirjeäänestyksenä, joka päättyy tiistaina 13.6. Äänioikeus on kaikilla puolueen henkilöjäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun tai vuoden 2017 jäsenmaksun 15.5. mennessä.

Jäsenäänestyksen vaalitapa varmistaa, että tuloksena on yksiselitteinen voittaja. Jos asetettuja ehdokkaita on kaksi, jäsenäänestys suoritetaan yksinkertaisena enemmistövaalina, jossa enemmän ääniä saanut voittaa.

Jos asetettuja ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, noudatetaan siirtoäänivaalitapaa. Siinä äänestäjät merkitsevät äänestyslippuun yhden tai useamman ehdokkaan paremmuusjärjestykseen. Jos yksikään ehdokas ei saa yli puolta ensisijaisista äänistä, karsiutuu vähiten ensisijaisia ääniä saanut ehdokas pois ja häntä äänestäneiden äänet siirtyvät jäljellä oleville ehdokkaille äänestyslippuihin merkityn paremmuusjärjestyksen mukaan. Tätä jatketaan, kunnes jollekin ehdokkaalle kertyy yli puolet äänistä ja hän siten voittaa äänestyksen.

Vihreillä on vuodesta 2008 alkaen ollut voimassa päätös järjestää jäsenäänestys, mikäli ehdokkaita asetetaan useampia kuin yksi. Jäsenäänestys on järjestetty kerran aiemmin vuonna 2011, kun Ville Niinistö valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Jäsenäänestys on muodollisesti neuvoa-antava, koska yhdistyslaki ei salli sitovaa jäsenäänestystä puheenjohtajasta, mutta jäsenäänestyksen tulosta pidetään puoluekokousta poliittisesti sitovana. Sen varmistamiseksi, että jäsenäänestys edustaa jäsenistön tahtoa, äänestyksen tulos lasketaan vain, jos jäsenäänestykseen osallistuu vähintään puolet äänioikeutetuista jäsenistä. Edellisessä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti oli 64,75 %.

Päivittyvää tietoa puoluekokouksesta löytyy Vihreiden verkkosivuilta osoitteesta http://www.vihreat.fi/puoluekokous. Erityisesti medialle suunnattua tietoa päivitetään puoluekokouksen kalenterimerkintään osoitteessa http://bit.ly/2pv0ao2.


Päivämäärät tiivistettynä

7.5. Ehdokasasettelun päättyminen

13.5. Puheenjohtajakiertue alkaa puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä

15.5. Määräaika jäsenmaksun maksamiselle äänioikeutta varten

13.6. Jäsenäänestyksen päättyminen

17.6. Puoluekokous Tampereella


Lisätietoja

viestintäsuunnittelija Jarno Lappalainen
040 053 6973, jarno.lappalainen@vihreat.fi

viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen
040 594 1379, henna.hakkarainen@vihreat.fi