Touko Aallon ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelmasta 3.5.2017

Arvoisa puhemies,

Hallitus on selvästi kuullut ihmisten antaman viestin kuntavaaleissa. Vihreät antaa hallitukselle kiitoksen niistä puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä, joilla paikattiin jo tehtyjä leikkauksia etenkin koulutukseen ja osaamiseen.

On kuitenkin harhaanjohtavaa puhua isoista satsauksista, kun ensin leikataan valtavasti ja sitten paikataan vähän.

20 000 lasta huoltavaa opiskelijaa ovat helpottuneita, kun hallitus päätti opintotuen huoltajakorotuksesta. Tästä huolimatta yhteenlaskettu tuloskin on pienempi kuin tilanne ennen leikkauksia.

Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu 190 miljoonaa. Nyt ammatillisen koulutuksen reformiin osoitettiin 15 miljoonaa kahdelle seuraavalle vuodelle. 

Se ei tuo takaisin menetettyjä aloituspaikkoja, irtisanottuja opettajia eikä poistettuja lähiopetustunteja.

Vaikka pääomittamisen osalta puhutaan isoista summista, itse tutkimukseen ja koulutukseen sen kautta kanavoituu lisärahaa alle 10 miljoonaa euroa vuodessa.


Arvoisa puhemies,

Vihreät on tyytyväisiä jokaisesta myönteisestä uutisesta, joka liittyy talous- ja työllisyyskehitykseen.

Suomi pystyy kuitenkin parempaan. Niin rakenteiden uudistamisen kuin konkreettisten ihmisten arkea helpottavien ja työllisyyttä lisäävien toimien osalta. 

Vihreät sitoutuvat sote-uudistuksen toteuttamiseen yhdessä hallituksen kanssa, kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen.

On ennenaikaista sanoa, että sote-uudistuksella saavutetaan kolmen miljardin euron kustannussäästöt, jos kaikkia sote-esityksiä ei ole annettu, valinnanvapauslaki joutuu vielä perustuslakivaliokunnan syyniin, tietojärjestelmäratkaisua ei ole olemassa ja maakuntia ei ole perustettu.

Hallituksen valinnanvapausmallin toteutuessa säästöjen sijaan riskinä on kokonaiskustannusten nouseminen.

Hyville ehdotuksille on nyt tarvetta, sillä hallituksen itselleen asettamat talous- ja työllisyystavoitteet ovat jäämässä vajaiksi. 

Kun tämänkaltaisessa tilanteessa linjataan, että lisää leikkauksia ei tule, kokonaisveroaste ei saa nousta ja perhevapaiden tai yritysverotuksen uudistaminen ei käy, keinot talous- ja työllisyyskäänteen aikaansaamiseksi ovat rajallisia.

Hallitus jättää paljon odotusarvoa perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeiseen aikaan sekä syksyn budjettiriihen. Ilman uusia ja vaikuttavia työllisyystoimia ja rakenneuudistusten toimeenpanoa on vaikeaa saada kestävää käännettä parempaan.

 

Arvoisa puhemies,

Yksi isoimpia haasteitamme on pitkäaikaistyöttömien suuri määrä, samoin sen muuntuminen rakenteelliseksi työttömyydeksi. 

Pitkäaikaistyöttömät eivät ole mikään yhtenäinen ihmisjoukko.

Sen vuoksi tarvitaan erityisiä toimia nuorten tilanteeseen, moniongelmaisten ihmisten tukemiseksi sekä niille, joiden työttömyys on alkanut toimialarakenteen muutoksesta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemän tuoreen selvityksen mukaan Suomessa on jo nyt 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä, jotka eivät tee tai aina edes hae töitä.

Puoliväliriihen työllistämistoimissa oli paljon hyviä pieniä toimia, joilla helpotetaan ja huomioidaan niin työttömien työnhakijoiden asemaa, itsensätyöllistäjien tilannetta sekä yrittäjien asemaa ja luodaan esimerkiksi sääntöjä nollatuntisopimusten käyttämiseen.

Hallituksen on kuitenkin syytä arvioida aikaisempien työllisyystoimiensa vaikutukset pitkäaikaistyöttömyyteen, kuten KIKY-sopimus, vuosiloma- ja työttömyysturvalain muutokset julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudistaminen.


Arvoisa puhemies,

Kuntavaalien aikana väitettiin, että perhevapaiden uudistaminen veisi perheiltä itsemääräämisoikeuden tai romuttaisi kotihoidon tuen täysin.

Tämänkaltaiset puheet ovat tietämättömyyttä esitetyistä vaihtoehdoista ja siitä, miksi niitä esitetään. 

Perhevapaajärjestelmä vaikuttaa yhteiskuntaa monella tapaa.

Kyse on perheiden hyvinvoinnista, taloudesta, työllisyydestä, tasa-arvosta sekä sosiaalipolitiikasta. 

Nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmat ovat hyvin tiedossa ja lähes kaikki eduskuntapuolueet ja useat eri järjestöt ovat esittäneet omia vaihtoehtojaan siitä, miten perheiden hyvinvointia voitaisiin lisätä, työllisten määrää kasvattaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistää.

Tästä huolimatta hallitus jätti perhevapaat uudistamatta.

Vihreiden vaihtoehdossa molemmille vanhemmille korvamerkitään viisi kuukautta ansiosidonnaista perhevapaata ja yhden viiden kuukauden jakson vanhemmat voivat jakaa keskenään sopimallaan tavalla.

Kotihoidontuki muuttuisi joustavammaksi hoitorahaksi. Vihreät haluaa antaa mahdollisuuden tukien käyttämisen myös pätkissä ja osa-aikaisesti. Tämä olisi sitä paljon toivottua joustoa sekä valinnanvapautta.

Vihreät antavat suurimman kiitoksensa hallitukselle varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta ja muutokseen satsaamisesta myös eurojen osalta. Tästä on hyvä kulkea eteenpäin kohti osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta.

Yhä useamman lapsen saaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä. Samalla se edistää erityisesti naisten työllisyyttä.


Arvoisa puhemies,

Hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseen ovat vähäisiä.

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen varataan lisärahaa 25 miljoonaa euroa ja kohteet ovat pääosin hyviä.

Enemmän on tehtävä.

Hyvä uutinen on se, että monet ilmastonmuutokset vastaiset toimet eivät tuota lisäkustannuksia, päinvastoin.

Kannustamme hallitusta ensimmäisenä karsimaan niitä yritystukia, jotka ovat selvästi haitallisia ympäristölle eivätkä uudista taloutta.

Tällaisia ovat esimerkiksi uusi päästökauppakompensaatio sekä teollisuuden energiaveroleikkuri.

Kumpikaan tuki ei ole ollut perusteltu myöskään tukea saaneiden yhtiöiden talouden kannalta.

Korostamme kokonaisuudessaan, että talouden osoittaessa toipumisen merkkejä olisi hyvä aika laatia pitkän aikavälin suunnitelma tehottomien tukien karsimiseksi ja tukien uudelleen suuntaamiseksi.

On aivan selvä asia, että koulutus, tutkimus, innovaatiot ja osaaminen ovat suurimmat voimavaramme ja ilmastonmuutos suurin uhkamme.

Tämän pitää näkyä päätöksenteossa jo tänään, jotta voimme vastata muuttuvaan maailmaan huomenna.

Vihreät sitoutuu tuomaan jatkossakin omia vaihtoehtojaan tulevaisuuden puolesta, mutta korostamme, että tässä työssä tarvitaan teistä kansanedustajista jokaista, puoluekannasta riippumatta.

Kunnioitetaan siis toisiamme ja toimitaan yhdessä.