Ville Niinistö: Hallituksen valinnanvapausmalli vaarantaa yhdenvertaiset palvelut sekä kasvattaa kustannuksia ja terveyseroja

Hallitus julkaisi tänään esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon niin sanotusta valinnanvapausmallista. Malli tarkoittaa käytännössä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä suurelta osin kertarysäyksellä markkinoille. Hallitus on tehnyt esitykseen pieniä muutoksia, mutta ongelmia ei ole tosiasiassa korjattu asiantuntijoiden kritiikistä huolimatta. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan esitys vaarantaa ihmisten yhdenvertaiset palvelut.

- Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite oli parantaa kaikkien suomalaisten perusterveydenhuoltoa, kaventaa terveyseroja ja varmistaa palveluketjujen toimivuus. Tänään annettu esitys ei tavoitetta saavuta. Markkinallistaminen johtaa kustannusten kasvuun, palveluketjujen sirpaloitumiseen ja palveluiden eriarvoistumiseen, Niinistö sanoo.

Markkinallistaminen ja julkisten palveluiden pakkoyhtiöittäminen tarkoittaa yli 200 000 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijälle vaikeaa murroskautta. Kertarysäyksellä toteutettavan uudistuksen tuloksena ovat Niinistön mukaan kasvavat kustannukset ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajautuminen kaaokseen.

- Tässä muodossa uudistuksen voimaanastuminen hallitusti vuonna 2019 ei ole mahdollista. Esimerkiksi hinnoitteluun liittyy runsaasti epävarmuuksia. Maakunnan sote-keskuksille maksaman rahallisen korvauksen oikeaa tasoa on mahdotonta määrittää ilman mittavia kokeiluja, Niinistö sanoo.
 
Kertamarkkinallistaminen valinnanvapauden nimissä johtaa Niinistön mukaan kasvaviin kustannuksiin. 

- Jos hallitus pitää kustannusten kasvaessa kiinni 3 miljardin euron säästötavoitteistaan sote-kustannuksissa, tuloksena on asiakasmaksujen kasvaminen ja ihmisten saamien palveluiden rajaamiseen, Niinistö sanoo. 
 
Niinistö on huolissaan hallituksen esityksen tarjoamasta mahdollisuudesta kansainvälisten terveysjättien kermankuorintaan.

- Suurilla yrityksillä on mallissa mahdollisuus markkinoinnin ja palveluiden sijoittelun avulla valita helppohoitoiset asiakkaat. Esimerkiksi työterveyshuollon asiakas olisi helppo ohjata myös saman yrityksen sote-keskuksen asiakkaaksi. Tämä voi johtaa siihen, että terveysfirma käärii helposti voittoa samasta helppohoitoisesta asiakkaasta kahta eri kautta, Niinistö sanoo.

Hallituksen esityksen keskeinen ongelma on palveluiden eriarvoistuminen. Uhkana on, että palvelut keskittyisivät yhä enemmän suuriin kaupunkeihin ja niiden keskustoihin samalla, kun kustannukset kasvavat.

- Hallituksen esitys johtaisi terveyserojen yhä pahempaan kasvamiseen. Syrjäseutujen ja lähiöiden asukkaat, pienituloiset, eläkeläiset ja työttömien tilanne huononisi entisestään. Hallituksen pitäisi perääntyä tästä holtittomasta suunnitelmastaan ennen kuin on liian myöhäistä. Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto maakuntiin olisi edelleen tehtävissä sote-uudistuksen alkuperäistä tavoitetta kunnioittaen, Niinistö sanoo.