Maailman paras korkeakoulu on osa Vihreiden koulutuspoliittisia avauksia: peruskoulu, toinen aste, opettajat. Haluamme avauksillamme kertoa miten teemme suomalaisesta koulusta maailman kivoimman, moderneimman ja tasa-arvoisimman.


Maailman paras korkeakoulu

Korkeakoulu

Korkeakoulut ja opiskelijat ovat olleet viime vuodet jatkuvien tehostuspaineiden puristuksessa. On aika antaa hengähdystauko. Vihreät esittävät ensi vaalikaudeksi työrauhaa korkeakouluihin: työrauhaa opettajille ja tutkijoille keskittyä opetukseen ja tutkimukseen, työrauhaa opiskelijoille keskittyä opiskeluun. Tavoitteenamme on tehdä Suomeen maailman paras ja tasa-arvoisin korkeakoulutus. Tulevaisuuden osaaminen turvataan antamalla korkeakouluille riittävät resurssit ja mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan, tukemalla kansainvälistymistä, puolustamalla koulutuksen maksuttomuutta, tekemällä täysipäiväinen opiskelu mahdolliseksi ja panostamalla opetukseen ja perustutkimukseen.

Työrauha korkeakoulujen henkilökunnalle

Taataan opettajille ja tutkijoille rauha keskittyä opettamiseen ja tutkimiseen jatkuvan hanke-, rahoitushakemus-, raportointi- ja kehittämisrumban sijaan. Annetaan tieteelle ja perustutkimukselle aikaa ja hengitystilaa. Tiede tarvitsee pitkäjänteisyyttä ja aikaa, mahdollisuutta keskittyä. Siihen tarvitaan vakaata rahoitusta ja vapautta tutkia hullujakin ideoita ilman jatkuvia tulospaineita. Korkeakouluille on taattava niille luvattu perusrahoitus ja itsehallinto.

Työrauha opiskelijoille

Lopetetaan opiskelijoiden kiusaaminen yhä uusilla opintotuen heikennyksillä ja kiristyksillä. Nostetaan opintotuki täysipäiväisen opiskelun mahdollistavalle tasolle. Opiskelun riittävä taloudellinen tuki mahdollistaa opinnot myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta rahoittaa opintojaan työtuloilla tai vanhempien tuella. Lopetetaan lukukausimaksuilla pelottelu sanomalla jyrkkä ja päättäväinen ei lukukausimaksuille. Maksuton koulutus on kansallinen ylpeys. Se on tehnyt koulutusjärjestelmästämme yhden maailman tasa-arvoisimmista. Se on mahdollistanut sen, että pienessä maassa saadaan kaikki kyvyt käyttöön. 

Maailman parasta korkeakoulutusta ei luoda säästämällä

Lyhytnäköinen korkeakoulupolitiikka vaarantaa suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden. Leikkauksilla on heikennetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan edellytyksiä.  Vain riittävillä resursseilla saadaan paras ympäristö tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Koulutuksella ja tieteellä voidaan luoda menestystä ja tasa-arvoista hyvinvointia. Niitä on puolustettava leikkauksilta ja lukukausimaksuilta, eriarvoistumiselta ja osaajien loppuun palamiselta.

Maailman tasa-arvoisin korkeakoulutus on maksutonta myös ulkomaisille opiskelijoille

Lukukausimaksuja ei saa ujuttaa ulkomaalaisille opiskelijoillekaan.  Se ei toisi helpotusta korkeakoulujen talouteen, vaan romahduttaisi kansainvälisten opiskelijoiden määrän ja kaventaisi korkeakoulujemme kansainvälisyyttä. Meidän ei kannata sulkea ovia muualta tulevilta lahjakkailta nuorilta. Täällä opiskelleita on kannustettava jäämään töihin Suomeen takaamalla valmistumisen jälkeen pysyvä oleskelulupa.

Korkeakoulu voi luoda menestyviä innovaatioita

Trendikäs tuloskeskeinen projektiajattelu istuu huonosti sen tekemiseen. Perustutkimuksen arvostusta ja sen resursseja niin yliopistoissa kuin Suomen Akatemian rahoituksessa on kohennettava, sillä juuri sen pohjalta myös soveltava tutkimus ja innovaatiot syntyvät. Mullistavimpien innovaatioiden takana voi olla täysin teoreettinen läpimurto, eikä tieteen kehitystä voi alistaa vain lyhyen tähtäimen taloudellisen hyödyn välikappaleeksi.

Paras tapa ottaa korkeakoulut mukaan innovaatiotalkoisiin on panostaa julkiseen tutkimus- ja kehitystyön rahoitukseen.


Tutustu Vihreiden koulutuspoliittiseen ohjelmaan täällä.

Jaa sivu: