Maailman paras toisen asteen koulutus on osa Vihreiden koulutuspoliittisia avauksia: peruskoulu, korkeakoulu, opettajat. Haluamme avauksillamme kertoa miten teemme suomalaisesta koulusta maailman kivoimman, moderneimman ja tasa-arvoisimman.


Maailman paras toisen asteen koulutus

Kaikille peruskoulunsa päättäville on taattava paikka myös toisella asteella. Toisen asteen koulutuspaikkojen määrä tulee sopeuttaa alueen ikäluokkien kokoon ja koulutustarpeisiin. Toimeentulo-ongelmat eivät saa keskeyttää opintoja. Vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on poistettava ja opintotukea tulee kehittää täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi.

1. Maailman paras lukio

2. Maailman paras ammatillinen oppilaitos


1. Maailman paras lukio

Löytyy läheltä

Toimiva lukioverkko tarjoaa peruskoulun päättäville jatkokoulutuspaikan läheltä. Lukioverkko voidaan turvata rajoja ylittävällä seutuyhteistyöllä esimerkiksi opettajaresurssien ja kurssitarjonnan osalta. Yhteistyö ja opetusjärjestelyt, kuten verkko-opetus, on rakennettava opiskelijalähtöisesti.

Maailman modernein

Tulevaisuuden sivistys ei ole entisenlaista, vaan enemmän itseohjautuvaa, tiedonhaun ja -soveltamisen taitoa sekä oppimaan oppimista. Näitä taitoja voidaan opettaa parhaiten oppiainerajojen yli, opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä ennakkoluulottomasti kehittäen.

Lukiota on päivitettävä kunnianhimoisesti opetussuunnitelmia uudistettaessa ja sen on kehitettävä tietoteknisiä valmiuksia. Oma tietokone on välttämätön.

Maailman tasa-arvoisin ja huoltapitävä

Vihreät haluaa puolittaa opintojen keskeyttäneiden määrän toisella asteella. Tukipalveluita ja opinto-ohjausta tulee parantaa.

Toimeentulo-ongelmat eivät saa haitata opintoja. Siksi vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on poistettava ja opintotukea tulee kehittää täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi. Pitkällä tähtäimellä paras ratkaisu on perustulo.

Maailman kivoin

Stressiä ja opiskelu-uupumusta voidaan vähentää paitsi tarkistamalla opinto­ sisältöjen määrää kursseissa, myös opettamalla opiskelutaitoja ja tie­ don hallinnan keinoja. Hyvässä kouluyhteisössä on myös vertaistuen verkosto ja toimiva kouluterveydenhuolto, jotka auttavat tunnistamaan stressin ja uupumisen merkit ajoissa.

Opiskelijoiden osallisuus ja demokraattisen toimintakulttuurin vah­vistaminen tukee lukioyhteisön hyvinvointia. Lukioissa on järjestettävä suoria äänestyksiä kouluyhteisöä koskevista asioista kuten koulun toiminnan painopisteistä ja valinnaisaineiden tarjonnasta. Opiskelijoille on lisäksi annettava mahdollisuus tehdä äänestysaloitteita. 

Lue koko avaus täältä.

2. Maailman paras ammatillinen oppilaitos

löytyy läheltä

Toimiva ammatillinen oppilaitos tarjoaa peruskoulun päättäville jatkokoulutuspaikan läheltä. Ammatillisten oppilaitosten verkkoa ei tule harventaa pelkästään säästösyistä. Verkko voidaan turvata rajoja ylittävällä seutuyhteistyöllä esimerkiksi opettajaresurssien ja kurssitarjonnan osalta. Yhteistyö ja opetusjärjestelyt, kuten verkko-opetus, on rakennettava opiskelijalähtöisesti ja laatu turvattava. Kustannusten jako koulutuksen järjestämiskunnan ja opiskelijan kotikunnan välillä on selkeytettävä.

käydään loppuun

Kaikille peruskoulunsa päättäville on taattava paikka toisella asteella. Koulutuspaikkojen määrä tulee sopeuttaa alueen ikäluokkien kokoon ja koulutustarpeisiin. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen vahvaan sukupuolittuneisuuteen on vaikutettava voimakkaammin.

Vihreät haluaa puolittaa opintojen keskeyttäneiden määrän. Ammattiin opiskelevien opintojen keskeyttäminen on surullisen korkealla tasolla: joka kymmenes keskeyttää opintonsa. Keskeyttämisen syynä on usein se, etteivät opinnot vastaa toiveita ja toimeentulo on niukkaa.

moderni ja kansainvälinen

Ammatillisen oppilaitoksen tehtävä on valmistaa opiskelijat toimimaan ammatissa. Perinteisesti ammattiin opettaminen on tapahtunut opiskelemalla ammatissa tarvittavat taidot. Tulevaisuuden ammatillinen osaaminen on konkreettisen ammattitaidon ohella itseohjautuvuutta, tiedon hakua ja soveltamista sekä oppimaan oppimista. Tulevaisuuden ammattiosaaminen rakentuu opiskelijoiden vapaan liikkuvuuden ja kansainvälisen osaamisen varaan.

Demokraattinen, kiva ja häirinnästä vapaa

Opiskelijoiden osallisuus ja demokraattisen toimintakulttuurin vahvistaminen tukee yhteisön hyvinvointia. Osallistava oppilaitosdemokratia on palautettava toiselle asteelle. Ammatillisissa oppilaitoksissa on järjestettävä suoria äänestyksiä kouluyhteisöä koskevista asioista kuten koulun painopisteistä ja valinnaisaineiden tarjonnasta. Oppilaille on lisäksi annettava mahdollisuus tehdä äänestysaloitteita.

Kaikenlaiseen kiusaamiseen tulee ammatillisissa oppilaitoksissa puuttua välittömästi. Seksuaalista turvallisuutta on vahvistettava määrätietoisesti henkilökuntaa kouluttamalla ja opiskelijoihin suunnatulla valistuksella. Erityisesti on murrettava seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyvä vaikenemisen kulttuuri. 

Lue koko avaus täältä.


Tutustu Vihreiden koulutuspoliittiseen ohjelmaan tästä.

Jaa sivu: