Valtuustoaloite 21.8.2006 / Jouni Vauhkonen, Jyväskylä

Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Autosta maksetaan käytön mukaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy edistämään autojen yhteiskäyttöä. Yksi yhteisauto korvaa Suomen luonnonsuojeluliiton arvion mukaan 512 yksityisautoa, ja osallistujien ajokilometrit vähenevät kolmanneksella. Samalla vähenevät ympäristöä ja terveyttä vahingoittavat päästöt, ruuhkat sekä parkkipaikkojen tarve.

Yhteiskäyttöjärjestelmiin kuuluu yli 70 000 ihmistä kymmenessä eri Euroopan maassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Yhteiskäyttöyrityksiä on maailmalla noin 200 yli 600 kaupungissa. Yhteiskäytön kärkimaassa Sveitsissä autoja voi ottaa käyttöön jo tuhannesta pisteestä.

Suomen toistaiseksi ainoa yhteiskäyttöorganisaatio on vuonna 1999 perustettu City Car Club. Yhtiön autoja voi varata internetistä tai soittamalla varauskeskukseen, ja niitä voi ottaa käyttöön jo yli sadasta pisteestä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yritys toimii myös Tukholmassa ja Göteborgissa. On arvioitu, että yhteiskäyttö voisi laajeta Suomessa jopa 50 paikkakunnalle.

Palvelun tuottaminen sopii luontevasti yksityiselle yritykselle, mutta valtio ja kunnat voivat edistää yhteiskäyttöä monin tavoin. Kaupunki voi etsiä yhteiskäytön toteuttajaksi ulkopuolisen tahon tai lähteä uuteen yritykseen osakkaaksi.

Valtio ja kunnat voivat tukea autojen yhteiskäytön aloittamista siirtymällä itse palveluiden käyttäjiksi. Esitämme, että Jyväskylän kaupunki tutkii, kuinka moni kaupungin ja sen liikelaitosten ja yhtiöiden käytössä olevista ajoneuvoista voidaan siirtää yhteiskäyttöön ja voidaanko yhteiskäytöllä saada kaupungille lisätuloja tai säästöjä. Samassa yhteydessä voidaan selvittää yritysten, naapurikuntien ja valtion laitosten kiinnostus sekä yhteiskäytölle sopivat parkkipaikat ja niihin liittyvät alennukset sekä yhteiskäytön muut mahdollisuudet.

Yhteiskäyttöautoa voi käyttää sopivaksi katsomansa ajan aina tunnin asioinnista usean viikon lomamatkaan. Autoja voi varata ja ottaa käyttöön mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Käyttäjä maksaa kuukausimaksun lisäksi varatusta ajasta ja ajetuista kilometreistä. Runsaasta ja sesonkien ulkopuolisesta käytöstä saa alennuksia.

Keskivertoautoilijalle melkein 70 prosenttia auton kustannuksista on kiinteitä eli käytöstä riippumattomia. Kansainvälisten laskelmien mukaan yhteiskäyttö tulee kuluttajalle omaa autoa edullisemmaksi, jos ajokilometrejä kertyy vuodessa alle 12 000. Yhteiskäyttö-organisaatio huolehtii mm. autojen hankinnasta, rahoituskuluista, vakuutuksesta ja huollosta. Yhteisautoa käytetään tehokkaammin yksityisautot seisovat tyhjän panttina jopa 23 h/vrk, yhteiskäyttöautot vain noin 8 h joten kiinteät kustannukset jakaantuvat usealle henkilölle.

Kuluttaja hyötyy yhteiskäytön edullisuuden ja vaivattomuuden lisäksi siitä, että voi valita tilanteeseen sopivan kulkuneuvon pienestä kaupunkiautosta muuttoautoon. Autojen käyttöönotto ja palautus on yksinkertaista City Car Clubissa. Auto avataan ja suljetaan asiakkaan omalla matkapuhelimella.

Jaa sivu: