Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Valtuustoaloite 22.3.2010 / Maria Väkiparta, Pori

Kaatopaikalle päätyvästä biojätteestä vapautuva metaani on moninkerroin hiilidioksidia pahempi ilmaston lämmittäjä. Porin Paratiisinmäen pientaloalueella on marraskuusta asti kokeiltu biojätteen erilliskeräystä. Kaikki tahot ovat olleet kokeiluun tyytyväisiä, mikä osoittaa että kuntalaisilla on halukkuuttaa lajittelun tehostamiseen mikäli se heille riittävän helpoksi tehdään.

Vihreiden valtuustoryhmä esittääkin selvitettäväksi millä aikataululla ja missä laajuudessa biojätteen erilliskeräystä voitaisiin laajentaa muillekin pientaloalueille sekä mahdollisuutta tukea kotitalouksien investointeja lämpökomposteihin.

Jaa sivu:

Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa