Valtuustoaloite 28.4.2008 / Anu Laakkonen, Kontiolahti

Pohjois-Karjala on pitkien etäisyyksien maakunta. Siksi suuri osa paikallisista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu autoilusta. Jotta täällä voisi tulevaisuudessa liikkua paikasta toiseen edullisesti ja ilmastonmuutosta hilliten, on ryhdyttävä heti raivaamaan tietä päästöttömälle liikenteelle.

Kaikista biopolttoainevaihtoehdoista biokaasu on kiistatta paras ilmaston kannalta, sillä biokaasun päästöt ovat nolla ja sitä tuotetaan paikallisesti. Pohjois-Karjalassa on hyvät mahdollisuudet rakentaa biokaasulaitosten ja biokaasun tankkauspisteiden verkosto ja vahvistaa siten maakuntamme taloutta ja omavaraisuutta.

Biokaasun raaka-aineeksi soveltuu keittiöjätteen lisäksi kaikki muu orgaaninen jäte, kuten puutarhajätteet, ruoho, elintarviketeollisuuden jätteet ja maatilojen lanta. Kaiken tämän muutoin jätteeksi jäävän raaka-aineen järkevin ja tuottavin käyttötapa on jalostaa siitä polttoainetta. Biokaasun tuotanto ei kilpaile ruuantuotannon kanssa. Sen sijaan se toisi lisätuottoa esimerkiksi heinänviljelijälle, jolla on tukeen sidottu korjuuvelvoite, muttei välttämättä käyttöä kaikelle heinäsadolle.

Valtiovalta on ryhtymässä tukemaan biokaasun tuotantoa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta antoi viime viikolla 24.4. lausunnon, jossa valiokunta kehottaa ennakkoluulottomasti selvittämään biokaasun liikennekäytön edistämistä, koska "biokaasun liikennekäytön edistämisellä on saavutettavissa erityisen suuret liikenteen päästövähennykset".

Joensuussa on hiljattain tehty valtuustoaloite biokaasun liikennekäytön selvittämiseksi. Muutamilla muilla paikkakunnilla ollaan jo pitemmällä, esimerkiksi Jyväskylässä, Vaasassa ja Seinäjoella, missä selvitykset on jo tehty paikallisten tutkimuslaitosten kanssa ja jakeluverkostoa valmistaudutaan rakentamaan. Vertailun vuoksi: Ruotsissa on jo 75 julkista biokaasun tankkausasemaa sekä lisäksi 36 maakaasun tankkauspistettä.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Kontiolahden kunta selvittää seutumme biokaasuasiantuntijoiden kanssa, mikä on Kontiolahden biokaasupotentiaali ja mikä olisi paras tapa edistää biokaasun liikennekäyttöä Kontiolahdessa: tapahtuisiko se parhaiten seudullisesti vai olisiko Kontiolahden kunnan kannattavaa rakentaa oma biokaasulaitos ja tankkauspiste.

Jaa sivu: