Vihreät euroehdokkaat vaativat ilmastolakia

Kuva: John KerstholtKaikki Vihreiden eurovaaliehdokkaat vaativat yhteisessä lausunnossaan, että EU:n on viipymättä säädettävä direktiivi, jolla EU:n jäsenmaat velvoitetaan säätämään nykyisiä ja tulevia hallituksia velvoittava ilmastolaki.

Lukuisten kansalaisjärjestöjen yhteisen Polttava Kysymys -kampanjan vaatima ilmastolaki velvoittaisi valtiot noin viiden prosentin vuotuisiin päästövähennyksiin. Samaa vaativat nyt myös Vihreiden ehdokkaat. Samalla Vihreiden ehdokkaat haastavat muiden puolueiden ehdokkaat mukaan samaan vaatimukseen.

Valituiksi tullessaan kaikki Vihreiden ehdokkaat lupaavat toimia ilmastolain sekä mahdollisimman tiukan ilmastosopimuksen edistämiseksi Euroopan parlamentissa.

Eurovaaliehdokkaiden yhteinen lausunto

”Ilmastonmuutos on meidän aikamme merkittävin kysymys. Lähes kaikki muut poliittiset kysymykset ovat sidoksissa siihen, kykenemmekö pysäyttämään ilmaston lämpenemisen.

Viimeisimpien ilmastonmuutosta koskevien tutkimusten mukaan hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä koko maailmassa suuruusluokkaa 80-90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Nyt tarvitaan nykyistä vahvempia ja sitovampia kansallisia velvoitteita. Siksi vaadimme, että EU toimii suunnannäyttäjänä ja ryhtyy viipymättä valmistelemaan direktiiviä, jolla jokainen EU:n jäsenmaa velvoitetaan säätämään ilmastolaki.

Vaatimamme ilmastolaki velvoittaa valtioita leikkaamaan joka vuosi hiilidioksidipäästöistään vähintään viisi prosenttia. Toteutuessaan ilmastolaki vähentäisi valtioiden hiilidioksidipäästöjä vuoden 1990 tasoon verrattuna vähintään 87 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Maat voisivat edelleen käydä päästökauppaa.

Viiden prosentin vuotuisiin päästövähennyksiin voidaan päästä koko Euroopassa useilla Vihreiden esittämillä keinoilla. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on muun muassa investoitava energiatehokkaaseen rakentamiseen, raideliikenteeseen ja uusiutuvien energiamuotojen kuten bioenergian, maalämmön, auringon ja tuulen hyödyntämiseen.

Päästövähennystavoite on erittäin vaativa. Tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta ilmastokriisi voidaan vielä ratkaista.

Euroopan Unionin on näytettävä suuntaa ilmastopolitiikassa, kannettava ilmastovastuunsa ja osoitettava, että olemme valmiita vähentämään päästöjämme radikaalisti osana globaaleja ilmastotalkoita. Siksi vaadimme EU:n ilmastositoumusten tiukentamista - nyt. Mikäli meidät valitaan Euroopan Parlamenttiin, lupaamme tehdä yhteistyössä Vihreän europarlamenttiryhmän kanssa kaikkemme, jotta velvoite vuosittaiseen 5 prosentin päästövähennykseen säädettäisiin mahdollisimman nopeasti. Lupaamme myös työskennellä sen eteen, että saataisiin aikaan mahdollisimman kattava ja tiukka globaali ilmastosopimus.”

 

Allekirjoittaneet

 

Touko Aalto, Jyväskylä

Umayya Abu-Hanna, Helsinki

Mikko Airto, Hyvinkää

Flemming Bergh, Kyrkslätt

Tarja Cronberg, Polvijärvi

Satu Hassi, Tampere

Heidi Hautala, Helsinki

Hanna Holopainen, Lappeenranta

Emma Kari, Helsinki

Jyrki Kasvi, Espoo

Latekoe Lawson Hellu, Oulunsalo

Anna Moring, Helsinki

Aleksi Mäntylä, Hämeenlinna

Mari Puoskari, Helsinki

Elina Rantanen, Turku

Jukka Relander, Helsinki

Terhi Räsänen, Nilsiä

Johanna Sumuvuori, Helsinki

Juhana Suoniemi, Tampere

Pasi Toiviainen, Helsinki

 

Kuva: John Kerstolt / Wikimedia Commons

Jaa sivu: