Vihreiden rahoitus

Vihreiden mielestä paitsi eri vaalien ehdokkaiden, myös puolueiden rahaliikenteen on oltava nykyistä avoimempaa. On kestämätöntä, että puolueiden rahaliikenne tapahtuu kansalaisilta piilossa. Vihreiden mielestä kaikkien puolueiden tulojen ja menojen on oltava kansalaisille avoimia. Kansalaisten on saatava tietää, mitkä tahot rahoittavat puolueiden toimintaa ja mihin puoluetukieurot käytetään. Vaatimuksen tueksi Vihreät on jo viime vuonna esittänyt laajoja tietoja omasta rahoituksestaan ja omistuksistaan osoitteessa www.vihreat.fi/rahoitus. Samalla Vihreät haastaa muut puolueet julkaisemaan osaltaan vastaavat tiedot.
Jaa sivu: