Vihreä pk-yrittäjyysohjelma julkaistu

Olemme sunnuntaina 29.11. hyväksyneet pk-yrittäjyysohjelman, jossa määritellään keinot pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen parantamiseksi ja yritysten määrän lisäämiseksi. Pk-yritykset ja yrittäjät ovat keskeisiä innovaattoreita, työllistäjiä ja talouden pilareita erityisesti, kun kotimaisen teollisuuden rakennemuutos etenee.

Suomessa on edelleen eurooppalaisessa vertailussa vähän yrityksiä, vaikka yritysten määrä onkin viime vuosina kasvanut. Asetamme tavoitteeksi, että Suomeen saadaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 100 000 uutta yritystä.

Tavoitteen vauhdittamiseksi yrittäjäksi ryhtymisen ja ensimmäisen ihmisen palkkaamisen kynnystä on madallettava. Starttiraha on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi; 87 % starttirahalla aloittaneista yrityksistä on olemassa vielä kahden vuoden jälkeen. Starttirahalle on myös jatkossa löydyttävä tarvittavat määrärahat.

Nykyisten TE-keskusten ja niiden seuraajien kautta pitää saada ns. "yhden luukun periaatteella" hoidettua kuntoon kaikki työnantajavelvoitteet yhdellä lomakkeella ja kuukausittaisella suorituksella.

Tämä madaltaisi kynnystä ryhtyä työnantajaksi. Myös valtion valtion myöntämät tuet ja lainat, jotka monesti mahdollistavat ensimmäisen työntekijän palkkaamisen, pitäisi saada yhdeltä luukulta.

Yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa on myös parannettava. Jo pitkään esillä pitämämme ja ajamamme perustulo takaisi perusturvan sekä yrittäjille että hänen työntekijöilleen. Työn vastaanottaminen olisi perustulon ansiosta aina taloudellisesti kannattavaa.

Vaadimme myös vanhemmuuden kustannusten jakamista kaikkien työnantajien ja yrittäjien kesken.

Myös verotusta on rukattava niin, että se kannustaa tutkimukseen ja kehitykseen. Kasvuyrityksiä tarvitaan lisää. Myös verokiilaa on kavennettava. Tämä tapahtuu siirryttäessä työn verotuksesta kohti kulutukseen ja ympäristövaikutuksiin perustuvaa verotusta. Pienten palkkojen verotusta on kevennettävä ja samalla on suhtauduttava kriittisesti työnantajamaksujen korotuksiin.

Julkishallinnon hankintojen mitoitus ja kilpailutusehdot on laadittava niin, että pienetkin yritykset voivat olla tarjouskilpailuissa mukana. Ympäristö- ja eettiset kriteerit tulee huomioida julkishallinnon kilpailutuksissa.

Lue hyväksytty ohjelma kokonaisuudessaan täältä (HUOM! Kielenhuoltoa ohjelmalle ei ole vielä tehty. Pahoittelumme!)

Jaa sivu: