Vihreät nuoret avasivat monimuotoisuuskampanjan

Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liiton (ViNO) Tilaa monimuotoisuudelle! -kampanja avattiin viime perjantaina Lasipalatsissa Helsingissä. ViNO kampanjoi ympäristön monimuotoisuuden ja sen suojelemisen puolesta - monimuotoisuuden suojeleminen on yksi järjestön kärkiteemoista vuonna 2010.

”Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto on edellytys ihmisen sosiaaliselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Mikäli todella haluamme säilyttää upean luontomme myös tuleville sukupolville ja harjoittaa kestävää ympäristöpolitiikkaa, on toimittava nyt ja tehokkaasti” ViNOn puheenjohtaja Paloma Hannonen kiteytti.

Vihreiden puheenjohtajan Anni Sinnemäen avauspuheenvuoro uhkui tahtoa. Sinnemäki korosti ripeiden toimien merkitystä ja antoi konkreettisia keinoja, miten työhön on lähdettävä. Esimerkiksi soiden ja turpeen käyttöä on järkeistettävä. Sinnemäki huomautti, ettei turpeen energiakäyttö ole ainoastaan poliittinen kysymys, vaan teemaan kuuluu myös riski monimuotoisuuden vähenemisestä. ”Olen todella tyytyväinen, että Vihreät nuoret ja opiskelijat ovat valinneet monimuotoisuuden teemakseen”, puolueen puheenjohtaja hymyili.

Puheenvuorossaan Sinnemäki yhdisti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin. Hän näki luonnon monimuotoisuuden mahdollisuutena: metsän monimuotoisuus tarjoaa meille monipuolisen vaihtoehtopaletin niin tulevaisuuden ravintomahdollisuuksissa kuin muissa kestävän hyötykäytön muodoissa. ”Monimuotoisuus on rikkautta myös sen konkreettisessa merkityksessä”, Sinnemäki totesi.

Yleisölle esiteltiin tilaisuudessa kolme asiantuntijaa, jotka oli kutsuttu paneelikeskusteluun: Helsingin yliopiston evoluutio- ja populaatiobiologian tutkija ja akatemiaprofessori Ilkka Hanski, Suomen luonnonsuojeluliiton metsävastaava Sini Eräjää sekä Luontopalveluiden kansainvälisten asioiden koordinaattori Kari Lahti.

Professori Hanski totesi paneelikeskustelussa, että koulutetuimmatkaan biologit eivät pysty sanomaan, mitkä luonnonlajit ovat tulevaisuutemme kannalta ehdottoman tärkeitä. Sukupuutto, johon elinympäristön pirstaloituminen voi johtaa, on lopullinen. ”Menetetty laji on menetetty”, Hanski painotti.

Keskustelijoissa oli pontta, vaikka aiheeseen liittyy paljon uhkakuvia. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että maankäytön ja suhtautumisemme ympäristöön on oltava kestävää. Hyvinvointia on mitattava myös muilla keinoin kuin BKT:llä. Vaihtoehtoisia hyvinvoinnin laskentatapoja on kehitetty, ja Sinnemäen mukaan Suomi on ottamassa BKT:n rinnalle myös muita mittareita.

Tiukan tentin päätteeksi ViNOn puheenjohtaja tiedusteli keskustelijoiden lempilajeja. Sinnemäki ei osannut päättää, myötäisikö Eräjään valintaa - kuukkeli - vai kallistuisiko hän kuusen puolelle. No, monimuotoisuuden puolesta – molempi parempi.

Jaa sivu: