Terveiset Pohjois-Pohjanmaalta: Miksi Hanhikiven niemi ei sovellu ydinvoimalan rakennuspaikaksi


Vihreä eduskuntaryhmä isännöi mielenkiintoista lyhytseminaaria Helsingin kansalaisinfon auditoriossa eilen 1.6. ”Miksi Pyhäjoen Hanhikivi ei ole sopiva sijoituspaikka ydinvoimalalle?”-tilaisuudessa Pro Hanhikivi yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala ja varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää toivat terveisensä kotikunnastaan Pohjois- Pohjanmaalta. Fennovoima Oy:n ydinvoimalaa suunnitellaan Hanhikiven luonnontilaiseen niemeen, alueelle, jonka luontoarvo on korvaamaton.

Säteilyturvakeskuksen voimassa olevan ohjeistuksen mukaan suunnittellun ydinvoimalan suoja-alueella elää vakituisesti liian monta ihmistä. Ohjeistuksen mukaan alueella saa asua vakituisesti 200 ihmistä. Pyhäjoella elää noin 500 vakituista asukasta, Simossa yli 3 000. Yhdistyksen puheenjohtaja Maijala pyörittää päätään: luontoarvot ja turvallisuusohjeistukset koitetaan polkea vauhtisokeuden vimmassa.

Pohjois-Pohjanmaalta saapuneet vieraat painottivat, että suunniteltu ydinvoimala riskeeraisi luonnon monimuotoisuuden, uhanalaiset kasvislajit, 19 luontodirektiivin nojalla suojellun lintulajin muuttoreitin sekä kalojen nousun. Alueen uhanalaisilla luontotyypeillä ja tiukasti suojelluilla kasvilajeilla kuten erittäin uhanalaisiksi luokitellulla ruijanesikkolla ja nelilehtivesikuusella, on luontodirektiivin suoja takana. Tästä huolimatta ydinvoimalasuunnitelmien annetaan edetä.

Hankkeen ympäristöarvioita tehdessä ministeröi on keskittynyt ainoastaan sisämaassa, kymmenien kilometrien päässä suunnitellulta ydinvoimala-alueelta olevaan Natura-alueeseen, yhdistyksen varapuheenjohtaja Halmeenpää kertoi. Sen sijaan ydinvoimalarakentamisen vaikutukset Hanhikiven niemen luontoon on jäänyt tyystin tarkastelematta, ilmeisen tarkoituksellisesti.

Pro Hanhikivi yhdistys vetoaa päättäjiin, jottei Pyhäjoen Hanhikiven luonnonaluetta tuomita ydinvoimalan rakennuspaikaksi. Vieraamme korostivat, ettei alue - sen paremmin kuin Simon Karsikkoniemikään - sovellu tällaiseen tarkoitukseen. Fennovoima Oy:llä ei ole esittää ratkaisua ja sijoituspaikkaa ydinjätteidensä loppusijoittamiseksi, joiden tulisi hankkeen kokonasivaikutusten ja pitkäaikaisten ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta ehdottomasti olla selvillä jo periaatepäätöstä tehdessä. ”Fennovoima Oy:lle ei ole edellytyksiä vahvistaa myönteistä periaatepääötstä ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikivelle tai Simon Karsikkoniemeen”, yhdistyksen puheenjohtaja tiivisti.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö osoitti kiitokset ja arvostuksensa Pro Hanhikivi yhdistyksen työlle. Yhdistys on pitkäjänteisesti työskennellyt asiansa puolesta ja nostanut keskusteluun tärkeitä näkökulmia. Niinistö korosti, että riippumatta siitä, mitä mieltä yksittäiset kansanedustajat ydinvoimasta ovat, heidän tulee perehtyä asian kaikkiin näkökantoihin. Julkiseen keskusteluun on tuotava avoimesti ydinvoimakysymykset ja vaihtoehdot.

Jaa sivu: