Lämpimät onnittelut, Tuija Brax!

Vihreä oikeusministeri Tuija Brax otti tänään vastaan Ystävät Yhdessä ry:n
"Kiitos Eläimiltä"-palkinnon. Palkinto myönnetään kahden vuoden välein henkilölle, joka on toiminut yhteiskunnalla tasolla aktiivisesti eläinten hyväksi, joten tänään palkinto ojennettiin kiistatta sen ansainneelle.

Tuija Brax on poliitikkona tehnyt määrätietoista työtä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Oikeusministerinä Brax on tällä hallituskaudella puuttunut lainsäädännön epäkohtiin eläimiin kohdistuvien rikosten osalta. Esimerkiksi eläinsuojelurikosten sääntelyä tiukennetaan ottamalla rikoslakiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Uudella säännöksellä pyritään puuttumaan laajamittaiseen ja törkeään kaltoin kohteluun, jonka uhriksi voivat joutua esimerkiksi tuotantoeläimet. Samassa yhteydessä tehostetaan eläintenpitokiellon käyttöä rangaistuksena ja perustetaan Suomeen rekisteri, jonka avulla eläintenpitokieltoja voidaan jatkossa valvoa paremmin.

Eläinsuojelurikosten lisäksi Braxin asettama työryhmä ehdotti myös metsästysrikosten sääntelyn kiristämistä. Viime talvina on paljastunut useita suurpetoihin kohdistuneita metsästys- ja eläinsuojelurikoksia, joissa rikokset on tehty erityisen raa'alla tavalla. Entistä useammin metsästysrikokset näyttävät myös kohdistuvan erityisen suojeltuihin, uhanalaisiin eläinlajeihin. Braxin tarkoituksena on tiukemman lainsäädännön avulla puuttua näihin törkeisiin tapauksiin.

”Kauniita puheita eläinten suojelemiseksi olemme kuulleet suunnasta jos toisesta. Tärkeimpiä ovat kuitenkin teot eläinten suojelemiseksi”, tiivistää Brax itse osuvasti ajatuksensa.

 


Kuvassa: Tuija Brax koiratreffeillä Helsingin kolmen sepän patsaalla kunnallisvaalien alla vuonna 2008

Jaa sivu: