Siirrytään valikoivaan asevelvollisuuteen

Suomessa on aika siirtyä kohti valikoivaa, sukupuolineutraalia asevelvollisuutta - ensiaskeleena kohti täyteen vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää.

Yleisesti hyväksytyt uhkakuvat eivät edellytä, että Suomen tulisi ylläpitää 350 000 miehen massa-armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta. Massiivisen maahyökkäyksen uhkaan varautumisen sijasta armeijan vähät resurssit on käytettävä tehokkaasti vastaamaan nykyajan uhkia.Sodanajan asevoimaksi riittää joukko, jolla voidaan vastata niin sanottuun strategiseen iskuun ja ehkäistä siviileihin kohdistuva sotilaallinen terrori.

Reservin kooksi riittää varustuksesta laadusta riippuen noin 75 000–150 000 sotilasta. Tämä voidaan saavuttaa jos noin 8–20 prosenttia ikäluokasta, lukien mukaan sekä miehet että naiset, suorittaisi varusmiespalveluksen.

Jatkossa asepalveluksen suorittavat tulisi valita ensisijaisesti vapaaehtoisista, joista tehdään karsintaa terveys- ja kuntoperusteilla sekä psykologisilla testeillä. Kun palveluksessa annettavan koulutuksen sisältö on tehokasta ja korkeatasoista, palvelun mielekkyys houkuttelee riittävän joukon koulutettavia vapaaehtoisia.

Asevelvollisuutta on Suomessa pidetty valtiolle edullisena keinona järjestää puolustus. Puolustusbudjettiin käytetty osa ei kuitenkaan kerro kansantaloudellisia kokonaiskustannuksia.

Asevelvollisten menettämien työtulojen aiheuttama kansantaloudellinen kustannus on noin prosentin bruttokansantuotteesta. Työuran aloittaminen voi viivästyä asevelvollisuuden takia yhden ihmisen kohdalla 6–24 kuukautta. Tämä tarkoittaa merkittäviä henkilökohtaisia palkka- ja eläkemenetyksiä. Valikoiva asevelvollisuus on pehmeä keino pidentää työuria. Se vähentää maanpuolustuksen epäsuoria menoja ja on kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaisempi.

Pitkällä aikavälillä Vihreät tavoittelee täyteen vapaaehtoisuuteen perustuvaa kutsuntamenettelyä.

Suomalainen asevelvollisuusarmeija laajoine reserveineen on jo poikkeus Euroopassa. Vain Kreikalla ja Kyproksella on Suomen lisäksi laaja yleinen miesten asevelvollisuus. Ruotsi siirtyi kesällä ammattiarmeijaan. Saksa harkitsee asevelvollisuudesta luopumista.

Lue lisää Vihreiden mallista Vihreiden asevelvollisuuslinjauksista (pdf) >

Kuva: Soldiers' Media Center

Jaa sivu: