Mika Flöjt Vihreiden puheenjohtajakisaan

Tutkija ja kalamies Mika Flöjt lähtee Vihreiden puheenjohtaja kisaan. Flöjt tiedotti asiasta Kuusamon Kitkajoelta, Jyrävän vesiputoukselta - Suomen koskiensuojelulain alkulähteiltä Oulangan kansallispuistosta. Mika Flöjt tunnetaan uraanivoiman kriitikkona, tutkijana ja intohimoisena kalastajana.

Flöjt on toiminut vuosikymmeniä kalastus-, ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikassa niin paikallisilla, alueellisilla kuin kansainvälisillä tasoilla. Viimevuosina hän on tullut tunnetuksi mm. Kuusamon Kitkan ja Rovaniemen uraanikultakaivoshankkeiden ja ydinvoimalupien kriitikkona. Flöjt on kotoisin Kuusamosta, mutta nykyisin asuu Rovaniemen Sinetän kylässä ja toimii tutkijana Lapin yliopiston Arktisen keskuksen pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa (PYVI).

Lapin Vihreät päättivät 25.3 vuosikokouksessaan asettaa Mika Flöjtin ehdokkaaksi Vihreiden puheenjohtajaksi. Flöjt oli vihreän listan ääniykkönen Lapissa, jossa vaalikeskusteluja dominoi eri kaivoshankkeet, uraanivoima ja Kemijojen vesivoimarakentaminen mm. Sierilä ja Vuotos. Flöjt toteaa, että vaikka Lapissa vihreiden kannatus hieman kasvoi, niin pääosin muualla maassa vihreät kärsivät pahan tappion. Vihreiden tulee ruotia läpi vihreän liikkeen poliittinen tila avoimessa kamppailussa kaikista puolueen johtotehtävistä.

Flöjt sanoo olevansa valmis avoimeen poliittiseen keskusteluun ja kamppailuun puolueen puheenjohtajuudesta, tulevaisuuden linjasta ja poliittisista painotuksista.

- Vihreisiin tulee saada vahvempi niin sanottu erä- ja luonnonvihreys cityvihreyden rinnalle. Uraanivoimalinjaa on terävöitettävä ja vihreiden tulee karistaa atomihännystelijät keskuudestaan ja määriteltävä puoleen tavoitteeksi uraanivoimasta luopuminen Suomen pitkänajan energiastrategiassa Saksan mallin mukaisesti. Tämä on erityisen ajankohtaista myös sen tiedon valossa että maailmassa uusiutuvien energioiden kapasiteetti on jo ohittanut uraanivoiman kapasiteetin. Lisäksi Vihreiden tulee myös paremmin vastata tuloerojen kasvuun ja ihmisten syrjäytymisen tuomaan haasteeseen moniarvoisessa ja -kulttuurillisessa Suomessa, missä kunnioitetaan kaikkia eikä ketään jätetä, Flöjt painottaa.

Flöjt korostaa omana poliittisidelogisena taustanaan kitkalaista Reino Rinneläistä elämänsuojelua, joka kehittyi Kitkajärven suojelun ja Kuusamon koskisotakamppailun aikana. Kuusamon koskisodat osaltaan nostivat ympäristöarvot koko Suomessa keskusteluun ja sitä kautta sysäsi myös vihreää liikettä muiden paikallisten konfliktien kautta pinnalle ja edelleen konkreettisiin ympäristöpoliittisiin tuloksiin mm. koskiensuojelulakiin ja ympäristöministeriön syntyyn.

- Toivon, että myös muita ehdokkaita osallistuu kamppailuun kaikista puolueen johtopaikoista ja uudistamme vihreätä liikettä. Kesäkuun puoluekokouksessa vihreiden demokratia pelaa ja puolue uusiutuu vastaamaan uuden poliittisen arjen haasteisiin.


Mika Flöjtin verkkosivut

Jaa sivu: