Vihreän eduskuntaryhmän ja vihreän valtuuskunnan vastaus hallitustunnustelijan lisäkysymyksiin

Vihreillä vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin muotoilee eduskuntaryhmän ja valtuuskunnan yhteiskokous. Pidämme yhteiskokouksen aiemmin antamia vastauksia edelleen riittävinä myös näiden kysymysten sisältöön vastaamiseen.

Toistamme kantamme siitä, että Vihreät ovat valmiita kantamaan ja ovat kantaneet vastuuta vaikeissakin oloissa. Tässä tilanteessa pidämme kuitenkin luontevana, että vaaleissa eniten kannatusta saaneet puolueet pyrkivät muodostamaan enemmistöhallituksen. Vaalituloksen seurauksena Vihreiden mahdollisuudet osallistua hallituksen muodostamiseen ovat heikentyneet.

Vihreiden vastaukset hallitustunnustelijalle 2.5.2011

Jaa sivu: