Canthin ohjeet käyttöön sosiaaliturvassa

Minna Canth (1844–1897) muistetaan ennen muuta naisten aseman esitaistelijana sekä ensimmäisenä merkittävänä suomenkielisenä naiskirjailijana ja sanomalehtinaisena. Canthin kirjoituksissa oli vahva sosiaalipoliittinen sanoma, joka on yllättävän ajankohtainen.

Canthin 1880-luvun Suomessa köyhyyden syynä oli tilattoman väestön määrän kasvun aiheuttama työttömyys ja sitä seurannut kurjuus, jotka ajoivat köyhiä kerjäämään, prostituutioon ja alkoholiongelmiin. Köyhyyden syyt ovat edelleen samat: työttömyys ja liian alhaiset tulot. Nämä ovat edelleen myös yhteydessä kehnoihin elinolosuhteisiin, alkoholin käyttöön ja ennenaikaiseen kuolemaan. Pienituloiset miehet elävät keskimäärin lähes 13 vuotta lyhyemmän elämän kuin hyvin toimeentulevat miehet.

Tuolloin vallinneen ajattelutavan mukaan köyhien asemaa toki tuli helpottaa hyväntekeväisyydellä, mutta sitä ei ollut syytä muuttaa. Luokkayhteiskuntaa perusteltiin jumalallisena sallimuksena tai sosiaalidarwinismin tuotoksena. Minna Canth sai aikanaan arvostelua siitä, että hän hyökkäsi aikakautensa luutuneita käsityksiä vastaan puolustaessaan köyhien oikeuksia. Syvästi kristittyä Canthia syytettiin jopa jumalanpilkasta.

Samankaltaiset asenteet pistävät nyt esiin Björn Wahlroosin kaltaisten uusliberalistien ajatuksissa. Taloudellista eriarvoisuutta puolustetaan luonnollisena ja väistämättömänä seurauksena globalisaatiosta. Köyhyys ja syrjäytyminen tulkitaan yksilöiden omaksi valinnaksi.

Kirjeessään Kuopiosta (1885) Canth korosti, ettei köyhyyttä poisteta armeliaisuudella:

"[A]rmeliaisuuden tuottama huono hedelmä on vielä se, että köyhän väestön siveys sen kautta turmellaan. Heitä opetetaan turvautumaan, ei omiin voimiinsa, vaan toisten apuun. --- [K]öyhyys tulee maallemme sangen kalliiksi, että sitä koetetaan poistaa väärällä tavalla, jonka tähden ne summat, jolta siihen menetetään, uppoovat kuin kaivoon, tuottamatta mitään pysyväistä hyötyä. --- Kun niiden sijaan samat varat käytettäisiin tuottavan työn hankkimiseen köyhille ja työn puutteessa oleville, tulisi heille siitä todellinen ja kestävä apu, eikä vaan näennäinen, niinkuin nyt."

Kritiikki on erittäin ajankohtainen työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa Suomessa.

Päällekkäiset etuudet tekevät työnteosta kannattamatonta. Lisäksi tulojen muutokset aiheuttavat köyhyydessä eläville perheille sietämätöntä turvattomuutta: pienenkin lisätulon hankkiminen johtaa liian suuriin etuuksiin, uusiin päätöksiin ja takaisinperintöihin sekä käytettävissä olevien tulojen ennakoimattomaan vaihteluun. Köyhiä edelleen "opetetaan turvautumaan, ei omiin voimiinsa, vaan toisten apuun".

Tilannetta olisi mahdollista helpottaa jo pienillä korjauksilla, vaikka ongelman poistaminen vaatisi perustulon kaltaista järjestelmän kokonaisremonttia. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tulisi saada ansaita ainakin lyhyen aikaa pieniä ansiotuloja ilman etuuksien pienentymistä.

Yksinhuoltajien ja pienten lasten vanhempien mahdollisuutta tehdä osa-aikatyötä pitää parantaa. Moni pikkulapsen vanhempi tekisi mielellään jonkin verran töitä, mutta ei täyttä päivää eikä välttämättä koko viikkoa. Etenkin näin on yksinhuoltajien kohdalla. Nykyään on vain harvoin taloudellisesti kannattavaa tehdä osapäivätyötä, jos on yksinhuoltaja.

Myös päivähoitoon kaivetaan joustavuutta. Pitäisi olla aina mahdolista valita osapäivähoito, jos se on perheen kannalta paras vaihtoehto, ja maksaa vain niistä tunneista, jotka lapsi on päivähoidossa.

Perheellisten työllisyysastetta parantaisi myös se, että työmarkkinatuessa ei enää otettaisi huomioon puolison tuloja. Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisella olisi dynaamisia positiivia vaikutuksia, joten se maksaisi nopeasti itsensä takaisin.

Ylipäätään kehysriihessä kannattaisi etsiä ratkaisuja, jotka purkavat byrokratialoukkuja, parantavat työnteon taloudellisia kannustimia, lisäävät työvoiman tarjontaa ja verotuloja, nostavat työllisyysastetta, ehkäisevät köyhyyttä ja syrjäytymistä, ja pitkällä aikavälillä säästävät myös valtion menoja.

Outi Alanko-Kahiluoto

Heikki Hiilamo

 

 

 

Jaa sivu: